Yazı Detayı
11 Nisan 2014 - Cuma 08:59 Bu yazı 5285 kez okundu
 
URFA KURTULUŞ SAVAŞINDAN KURTULUŞ MÜZESİNE
Emine GÜLLÜOĞLU
eminegulluoglu@gmail.com
 
 

 Ey Osmanlı devletinin kurucusu Osman bey, Fatihler Fatihi, Fatih Sultan Mehmed, Osmanlıya 42 yıl hükmeden Kanuni Sultan Süleyman neredesiniz.  Kalkın da uğruna yıllarca at koşturup savaş verdiğiniz bin yıllık Osmanlı devletine neler olduğunu görün.  Koca Osmanlı devleti, bazı padişahların basiretsizliği sayesinde yavaş, yavaş çökmeye başlamıştı. Uzun yıllar dünyaya hükmetmenin ve şanlı bir tarih yazmanın yorgunluğu vardı üzerlerinde. Sanki karabasanlar kaplamıştı Osmanlının üzerini. Dedik ya basiretsiz padişahlar. Dış güçler için aranılan fırsat doğmuştu. 1. Dünya savaşı nedeniyle siyasi, askeri ve ekonomik güç kaybedilmişti. Yıllarca dünyaya hükmeden Devlet-i Ali Osmanlı son günlerini yaşıyordu. Fırsat kollayan adına itilaf devleti denilen köpeklerde Osmanlı devletini yıkmaya ve hayalleri olan paylaşımı gerçekleştirmek için çırpınıyorlardı. Eşit olmayan askeri olanaklar ve yapılan entrikalar karşısında pes etme noktasına gelen Osmanlının toprakları işgal edilmeye başlanmıştı. 30 Ekim 1918 de Mondros mütarekesi imzalatıldı. Bu mütareke Osmanlı'nın yok oluşu anlamını taşıyordu. Artık  vatan toprakların işgal altındaydı. Urfa'nın da nasibine İngilizler düşmüştü.  24 Mart 1919 da Bir gece yarısı Urfa'ya giren İngilizler tarafından işgal edilmişti. İngiliz askerleri şehri kuşatma altına almıştı. Vatan toprağımız şimdi bu şerefsizlerin elindeydi. Halk şaşkındı. Ne yapacağını bilmez bir haldeydi. Ecdat topraklarında ilk defa böyle bir şey yaşanıyordu. Savunmasız bir durumdaydılar. Ne top ne tüfek ne de silahları vardı. Sonra ne oldu bilinmez İngilizlerin işgalinden 7 ay sonra, Fransızlarla İngilizler arasında yapılan anlaşma gereği, Urfa bölgesi Fransızlara bırakılıyordu. Böylece İngilizlerden sonra bu defa da 30 Ekim 1919 tarihinde Fransızlar Urfa'yı işgal ettiler. Öteden beri Urfa'da yaşayan yerli Ermenilerle( bunlara şerefsiz desek daha uygun olur herhalde) işbirliği yaparak çirkin emellerini gerçekleştirip sokaktaki insanları dövmeye dipçiklemeye başladılar. Sokağa çıkmalarını, toplanmalarını engellemeye sokakta rastladıkları kadınlara sarkıntılık etmeye başladılar. Kadınlar korkularından sokağa çıkamaz olmuşlardı. Çok acil olmadıkça kimse sokağa çıkmıyor. Çıkanlarda erkek nezaretinde gidip geliyordu. Fransız askerlerini vezir hamamına girmesi bardağı taşıran son damla olmuştu. Fettana Behiye'si adlı kadın belediyeye giderek başörtüsünü belediye reisi olan hacı Mustafa'nın önüne fırlatmıştı. Hacı Mustafa ne diyeceğini şaşırmıştı. Kadını münasip bir dille gönderdikten sonra derin düşünceler dalmıştı. Saate baktı geç kalmıştı. Güllü zade  Osman,   arkadaşları ve
  Arabi zade  Reşit  efendi gibi kendiside o gece eniştesi olan Hacı İbrahim Güllüoğlu'nun evine davetliydi. Alelacele sokağa fırladı. Çok geç kalmıştı. Kapıdan girer girmez herkes kendisini ayakta karşıladı. Merak içindeydiler. Urfa'nın durumu malum her yer Fransız kaynıyordu. Nihayet Hacı Mustafa  teşrif  etmişti.  Rengi bembeyaz olmuştu çok üzgün  ve  kederli  bir  hali   vardı. Arkadaşları  bir şey   olduğunu  anlamışlardı.  Telaşla  sordular.
"Hayrola  Hacı   ne  oldu" 
"Sormayın bugün Fattaney Behiyesi adında bir kadın yanıma  geldi. 
Bana  "Hacı Mustafa.  Hacı  Mustafa   siz   iş  yapamıyorsanız   al  bu  baş  örtümü  sen  ört ,  fesini de  ver  ben  takayım.    
"Kadın sen ne biçim konuşuyorsun delirdin mi? "
"tabi ki deliririm  bugün   Vezir  hamamında  kadınlar  yıkanırken iki  Fransız  Askeri   hamama  girdiler   kadınlara  el  atmaya  kalktılar.  Bizde onları peştamal  ve  hamam  taslarıyla  kovaladık.  Anlayacağın   namusumuz  elden  gidecek    efendi, bu gün hamama giren yarın evimize girmeye kalkışırsa ne yaparız" Dedi .
herkes  şaşkın  vaziyette  Hacı  Mustafa yı   dinliyordu.  Hacı  Mustafa 
"Arkadaşlar  bu güne  kadar  namusumuzla  şerefimizle  yaşadık.  Bizim bu  memleketten  göçüp  gitmemize  imkan  yok. Çünkü bu vatan bizim vatanımız. Kadın haklı. Şunu iyi bilin ki  bu gün  hamama  giren  Fransız   yarın  kapınızın  önüne  çatmasını  asar  içeriye  girer,  o  zaman  eviniz  size  haram  olur."
Orada bulunanlardan çıt çıkmamıştı.  O  zaman  Güllü zade  Osman  Efendi  diz   çöküp     kılıcını   çekmiş.
"Arkadaşlar  ne  korkuyoruz   bu  kılıç   yüz   Fransız'ı   öldürür."demiş
orada  bulunanlardan  Ali  ağa 
"aman  Osman  Emmi  kurbanın  olayım    bu  nasıl  konuşma  karşımızdaki  siyala   aşireti,   İbrahim  Paşa  aşireti  değil. Bunlar  koskoca  Fransız   düveli  onlarla  nasıl  başa   çıkarız.  
"Onlar   koskoca   Fransız    düveli  olabilir.   Ama  unutma ki     bizim  onlardan  daha  kuvvetli  olan  bir  şeyimiz  var.  bizim vatan sevgimiz  iman  dolu   yüreğimiz var"
Güllü zade  Osman   efendinin   bu  sözleri    orada  bulunanları  cesaretlendirir.
Ve  Güllü zade  Osman  Efendi  büyük  bir  cesaretle  bütün  tehlikelere  rağmen
  Urfa da ki  Fransızların   toplanmaları    yasakladığı   toplantı  yapanların   yakalanıp  hapis  edildiği   bir  dönemde   o   bütün   tehlikeleri    göze  alıp   meşhur  on  ikilerle  olan  ilk  toplantıyı    kale   boynu  mahallesindeki      evinde   yapmıştır . Toplantıya katılan 12 kahraman
1-- Belediye Reisi Hacı Mustafa Efendi.                                                                                                        
2 - Güllü Zade Osman Efendi.                                                                                                                                                                                                   3- Barutçu zade Hacı imam Efendi.                                                                                                         
 4-  Molla oğlu Mahmut Efendi.                                                                                                                
5- Polis Komiserliğin den müstafi Arabi zade  Şakir  Efendi.                                                               
  6 - Tüccar Kamil zade Hacı Mustafa Reşit Efendi.                                                                                
7-  Esnaftan  Şelli zade   Ali Efendi.                                                                                                    
 8 - Tüccarda  Nebo  zade  Hacı  İmam Efendi.                                                                                   
  9 -  Eşraftan   Hacı   Bedir ağa zade  Halil  Ağa                                                                                        
10-  Jandarma  Tabur   Mülhakı   İzmirli  Adil  Hulusi  Efendi.                                                     
      11-  Takım  Kumandanlarından  mülazımı evvel  Hüseyin Pertev Efendi.                                             12-Jandarma  Çavuşu   Sofi  oğlu   Hacı  Mustafa  Çavuş
Türkiye'de Ankara'dan bir güneş doğmuştu. Dalga, dalga yayılmıştı. Türkiye'nin dört bir yanına. Urfa'da on ikiler doğmuştu. Güllü zade Osman Efendi.   Fransızların Urfa halkının toplanmalarını yasakladığı   bir   dönemde  On  iki   arkadaşıyla   olan  ilk toplantılarını    büyük bir cesaret göstererek 4 eylül  1919 da kale boynu mahallesinde ki   evinde  yapmış. Yatsı  namazından  sonra  oğlu  Müslüm'ü  Hasan   paşa  camisine   gönderir.   Camide  bulunan  mermer  sütunun  yanında  biraz  bekledikten  sonra  caminin  batı  tarafına  geçmesini  orada da  biraz  durduktan  sonra  tekrar  mermer  sütunun  yanına  gelmesini  ve  biraz  durduktan  sonra  eve  dönmesini  söyler. Oğlu Müslüm  kendisine  tembihlenenleri  aynen  uygular  ve  eve  döner. Eve girer. girmez arkasından kapı çalınır. Babası  kapıyı  açmasını  söyler  kapıyı  açınca  hiç  tanımadığı  bir  adam  ve  kendisine  doğrultulmuş  bir  silahla  karşılaşır.  Babasının sesi onu  kendine getirir.
"oğlum misafirimizi  kapıda bekletme, içeriye  alsana.
Gelen  kişi  sonradan  öğrendiğine  göre  Ali  Rıza  diye  biridir.  O  gece  kapıyı  çalıp  parola   süngü  diyen  bir gurup  insan Güllü zade  Osman'ın  evinde toplanmış. Urfa'nın  kurtuluşuna   kadar  mücadele  edeceklerine  dair   Kuran-ı  Kerim   üzerine   yemin  etmişlerdi.  On  ikilerin  toplandığı  gece   bir şeyler   olacağını  sezen kadınlar  bile   gizlice  damlarda  gözcülük  yapmışlar. Kelle Bakır adında on bir, on iki  yaşlarında  bir  çocuk   on ikiler  arasında  kuryelik  yapmış .  Kahramanca verilen mücadele sonunda, Aziz Urfa toprakları düşmanın kirli ve kanlı elleri arasından alınarak düşman bayrağı yerine şanlı Türk bayrağı 11 NİSAN 1920 de tekrar göndere çekilmiştir. Kurtuluş savaşında Urfa artık ayrı bir yer edinmiştir. Urfa'mızın hiçbir destek almadan gösterdiği bu asil direnişi yerel mücadelenin, emsalsiz ve şerefli misalidir. Sizlerde milli duyguların kabardığı on ikilerin toplandığı o geceye katılmak istermisiniz?  Öyleyse buyurun kurtuluş müzesine  çevrilen ve hala üzerinde savaşın izlerini taşıyan Mahmut Nedim Konağına.  Orda sizi karşılayan bir Güllü Müslüm olmasa da siz yinede içeriye girin. Geçmişe yolculuğunuz başlamıştır. Üst katta ki on ikilerin toplantısına katılın.  On iki kahramanı bir arada görmek benim gibi eminim sizleri de heyecanlandıracaktır.  O kadar canlı duruyorlar ki önlerinde saygıyla duruyorsunuz. İnanın kulak kabartırsak onları duyarız düşüncesine kapılıyorsunuz. Tüyleriniz diken, diken oluyor. Milli duygularınız kabarıyor. Yürekten gelen bir sesle " bu vatan hepimizin dâhili ve harici düşmanlara karşı bu vatanı korumak artık sizlerin görevidir. Bu vatana sahip çıkmazsanız iki elimiz yakanızda olur." Diye mırıldandıklarını duyar gibi oluyorsunuz. Bir heyecan bir duygu seli yaşıyorsunuz. Orada geçmişe dönüyorsunuz.O muhteşem Tarihi Mahmut Nedim Konağı on ikilerle bütünleşmiş durumda.  Mahmut Nedim Konağının il özel idaresi tarafından satın alınmasını sağlayan ve kurtuluş müzesi olarak Urfa'ya kazandırmak için mücadele veren eski Urfa Valisi Sayın Muzaffer Dilek'e, onun bıraktığı işi tamamlayan Vali Yusuf Yavaşcan'a ve restorasyonunun tamamlanmasını sağlayan eski valimiz yeni belediye başkanımız Celalettin Güvenç'e ve on ikilerin mumyadan maketlerini yapan Meral Kaysı kızımıza,  müzik etkinliğiyle insanların dikkatini kurtuluş müzesine çekmeye çalışan Zeynep kardeşimize ve emeği geçen herkese kendi adıma yürekten teşekkürler ediyorum.
 Sevgiyle kalın.

 
Etiketler: URFA, KURTULUŞ, SAVAŞINDAN, KURTULUŞ, MÜZESİNE
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
22 Eylül 2021
TERZİ KIZI
278 Okunma.
16 Eylül 2021
SİGARA=ÖLÜM
215 Okunma.
25 Ağustos 2021
BERDEL
336 Okunma.
30 Kasım 2020
KOMŞULUK HAKKI
1966 Okunma.
13 Ekim 2020
BOŞANMALAR NEDEN ARTTI
5547 Okunma.
15 Şubat 2020
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
1716 Okunma.
16 Aralık 2019
KADINA ŞİDDETE HAYIR DEMEKLE OLMUYOR
1200 Okunma.
11 Eylül 2019
EVLİLİK NEDİR
8870 Okunma.
13 Mayıs 2019
ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN
1856 Okunma.
12 Aralık 2018
SEN HİÇBİR ŞEY BİLMİYORSUN
3808 Okunma.
01 Aralık 2018
URFA AK PARTİ ADAYI
1861 Okunma.
26 Mayıs 2018
HİÇ BİR GÜÇ TÜRKİYE’Yİ DURDURAMAZ
9022 Okunma.
12 Nisan 2018
URFA’NIN KURTULUŞ SAVAŞI - 3
4637 Okunma.
11 Nisan 2018
URFA’NIN KURTULUŞ SAVAŞI - 2
1916 Okunma.
10 Nisan 2018
URFA’NIN KURTULUŞ SAVAŞI 11 NİSAN 1920
2277 Okunma.
08 Mart 2018
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
1994 Okunma.
12 Nisan 2017
11 NİSAN KURTULUŞ HİKAYESİ - 3
4481 Okunma.
11 Nisan 2017
11 NİSAN KURTULUŞ HİKAYESİ - 2
2579 Okunma.
10 Nisan 2017
11 NİSAN KURTULUŞ HİKAYESİ - 1
2469 Okunma.
22 Mart 2017
BU NE ŞİDDET BU CELAL
3135 Okunma.
21 Şubat 2017
REFERANDUMDA EVET Mİ HAYIR MI?
2440 Okunma.
25 Temmuz 2016
BU MİLLET YENİ BİR TARİH YAZMIŞTIR
2930 Okunma.
11 Haziran 2016
HAİN İÇERİDEN OLUNCA KAPI KİLİT TUTMAZMIŞ
2536 Okunma.
25 Mayıs 2016
KÜRT, TÜRK, ARAP HEPİMİZ KARDEŞİZ
4276 Okunma.
20 Mayıs 2016
NASIL BİR GENÇLİK YETİŞİYOR
3698 Okunma.
11 Nisan 2016
11 NİSAN KURTULUŞ SAVAŞI VE KÖRELEN MİLLİ DUYGULARIMIZ
2758 Okunma.
08 Mart 2016
ÖLDÜRÜLEN BİN KADIN VE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
3341 Okunma.
12 Ekim 2015
DERDİNİZ ÖZGÜRLÜK DEĞİL
2696 Okunma.
15 Haziran 2015
BABALAR GÜNÜ KUTLU OLSUN
2991 Okunma.
13 Haziran 2015
SEÇİMİN ARDINDAN
2776 Okunma.
01 Haziran 2015
İSTANBUL DENİNCE AKLA FATİH SULTAN MEHMET GELİR
4030 Okunma.
19 Mayıs 2015
SEÇİM ARENASI RİNG BAŞLADI
2745 Okunma.
07 Mayıs 2015
KENDİ MEMLEKETİMİZDE YABANCI OLDUK
2835 Okunma.
13 Nisan 2015
11 NİSAN KURTULUŞ HİKAYESİ
5031 Okunma.
10 Nisan 2015
KURTULUŞ SAVAŞIMIZIN İKİ KAHRAMAN KADINI
5546 Okunma.
07 Mart 2015
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
3074 Okunma.
03 Mart 2015
KARACADAĞ’A SAHİP ÇIKMAYANLAR UTANSIN
3065 Okunma.
24 Şubat 2015
AVRUPALILAR KENDİLERİNE OSMANLIYI HATIRLATAN TÜRKLERİ SEVMEZ
4691 Okunma.
20 Ocak 2015
KAZANCI BEDİH EFSANESİ
3859 Okunma.
15 Ocak 2015
KADIN CİNAYETLERİNİN KORKUTUCU BOYUTLARI
3143 Okunma.
07 Ocak 2015
DUYURULUR BELEDİYE’NİN SORUMLULUKLARI VE GÖREVLERİ
2688 Okunma.
02 Aralık 2014
URFA'YI ANLATAN REZİL DİZİLERE KİM DUR DİYECEK
9141 Okunma.
26 Kasım 2014
YÖREMİZDE KADININ HAYATINDA YOK, YOK
2813 Okunma.
17 Haziran 2014
ÖLÜMLERİNİN 6. YILIDA ANNEM VE SERDAR GÜLLÜOĞLU
5885 Okunma.
14 Haziran 2014
BABALAR GÜNÜ
3056 Okunma.
11 Haziran 2014
12 HAZİRAN DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ
2957 Okunma.
04 Nisan 2014
URFA YİNE SİYASET DERSİ VERDİ
2949 Okunma.
17 Mart 2014
SİYASET HİÇ BU KADAR KİRLENMEMİŞTİ
3731 Okunma.
08 Mart 2014
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
2924 Okunma.
Haber Yazılımı