Yazı Detayı
19 Ocak 2021 - Salı 09:53 Bu yazı 3897 kez okundu
 
URFA’NIN UNUTTUĞU BÜYÜK HATTAT BEHÇET ARABÎ
Mehmet SARMIŞ
mehmetsarmis@gmail.com
 
 

Behçet Arabî, Urfa'nın önemli bir değeri. Hat sanatının Urfa'daki en önemli ismi. 

Son zamanlarda başladığım "Eski Urfa yürüyüşlerim" çerçevesinde Harrankapı Mezarlığında yatan önemli isimlerin kabirlerini ziyaret ederken hedeflerimden biri de Behçet Arabî idi.

Kabrin hali o büyük sanatkâra yakışmıyor. Ortada, öylesine, sıradan… Yazılar silik olduğu için, dikkatli bakmayınca ona ait olduğunu anlamak bile zor. Öyle şatafatlı bir şey olması şart değil, ama en azından ziyaret edenlerin kolayca bulabileceği, etrafı korunaklı, yatan hattat olduğu için üzerinde güzel bir hat örneği olan, bir tarafında yatanın kim olduğunu gösteren bilgilendirici bir levhanın bulunduğu bir kabir olmalı değil mi?

Bu konuyla ilgili olarak hafta sonu sosyal medyada bir paylaşım yaptım. Kısa zamanda yoğun bir ilgi gördü ve arkasından güzel gelişmeler oldu. Urfalı Genç hattat Seyyit İsmail Özbek, "Ben gereğini yapacağım." dedi. "Tarih ve Kültür Şehri Urfa" Grubundan bir arkadaş, grup üyeleri olarak biz yapalım dedi. Derken Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız, devreye girip "Konuyu Mezarlıklar Müdürümüze ilettim, gereği yapılacak." diye yazdı. Hemen peşinden Mezarlıklar Şube Müdürü Mustafa Özdemir aradı, pazartesi günü mezarlığı ziyaret edeceğini ve ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi. Hattat İsmail Özbek ile iletişimlerini sağladım. Behçet Arabî'nin ailesi ile de beraber hareket edecekler. İnşallah ortaya güzel bir şey çıkacak.

Bu arada yine kimsenin pek bilmediği bir bilgi vereyim; Büyük ustanın adı İl milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından 2014 yılında açılan Haliliye İlçesi İpekyol Mahallesindeki bir okula verildi: "Behçet Arabî imam Hatip Ortaokulu".

Bu vesile okul müdürü Ahmet Ergün'ü de arayıp konuştum. Birkaç öğretmenle beraber, okulun adının sahibi Behçet Arabî'nin kabrini ziyaret etmelerinin güzel olacağını söyledim. Okulda onu tanıtan bir köşe oluşturulmasını, eserlerinden örneklerin okulun değişik yerlerine asılmasını önerdim. Zaten varmış, daha da geliştireceklerini söyledi. Memnun kaldı. Okullar yüzyüze eğitime başlayınca onu öğrencilere tanıtmak için çeşitli etkinlikler yapılması, eserlerinden oluşan bir sergi açılması gibi konularda da anlaştık.

Konuyu bazı başka arkadaşların da gündemine taşıdım; onlar da bu konuda değişik faaliyetler yapılabileceğini söylediler.

Bir bilgi daha: A. Cihat Kürkçüoğlu hocamızın onun için hazırlamış olduğu "Urfalı Hattat Behçet Arabî" adlı bir kitap "Şanlıurfa'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 77. Yıldönümüne Armağan" olarak 1997 yılında "Şanlıurfa Belediyesi Kültür ve Eğitim Yayınları" arasında çıkmış.

ŞURKAV (Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı) iki defa ödüllü "Behçet Arabî Hat Yarışması" düzenlemiş.

Yine Hararn Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Doç. Dr. Ömer Sabuncu Hocamız, Behçet Arabî ile ilgili makale ve bildiri hazırlamış. Bundan sonrası için de güzel projeler hazırlama aşamasında olduğunu öğrendim.

Bütün bunlara rağmen, bu süreç bana büyük hattat Behçet Arabî'nin, küçük bir grup dışında Urfalılarca pek tanınmadığını göstermiş oldu.

Behçet Arabî, 1893 yılında Urfa'nın Kalaboynu Mahallesinde doğdu, 1965 yılında vefat etti. Peygamber Efendimizin sancaktarı Ebu Eyyup el-Ensarî'nin soyundan olan ailesi 400 yıl önce Arabistan'dan gelip Urfa'ya yerleşmiş. Soyadı Kanunu çıkınca "Görgün" soyadını alan ailesi "Arâbizâdeler" lakabıyla biliniyor. Kendisi babası Hamid Efendinin tek evladı.

Hat sanatındaki yeteneği küçük yaşta keşfedilmiş. Yetişmesinde en önemli hocası devrinde "Lobud Ahmet" diye meşhur Hattat Ahmet Vefik Efendi olup icazetini de ondan almıştır. İmla hocası ise Abdulvahap Efendidir.

Behçet Efendi 17 yaşında evlendi. 24 yaşında ve üç çocuk sahibi iken Birinci Dünya Savaşı çıkınca askere alındı. 5,5 yıl süren askerliğinin tamamını, "Medine Müdâfii" ve "Çöl Kaplanı" lakapları ile tanınan Fahreddîn Paşa'nın emri altında geçirmiştir. Yazıdaki mahareti dolayısıyla onun tarafından fırka katipliği görevine getirilmiş, bu arada hat çalışmalarına da devam etmiştir.

 Medine'de birçok yere yazmakla beraber en önemlisi Büyük Urfalı Şairimiz Nâbi'nin, "Sakın terk-i edebten kûy-ı mahbub-ı Hüdâdır bu/ Nazargâh-ı ilâhidir makam-ı Mustafadır bu" beyti ile başlayan ünlü kasidesini Peygamber Efendimizin makamına yazmış olmasıdır. (Maalesef sonraki yıllarda Mescid-i Nebevî'deki tadilatlar sırasında bu güzel eser silinmiştir.) Bundan dolayı kendisine hatıra olarak, Ravza-i Mutahhara'da muhafaza edilmekte olan Sakal-ı Şerîf'ten bir örnek hediye edilmiştir.

 Medine'nin teslimi ve ordunun terhisi üzerine memleketine döndükten sonra bu kutsal emâneti Kamberiye Mahallesindeki "Peygamberler Camii (Circis Peygamber Camii)ne hediye etmiş olup o günden beri de orada muhafaza edilmekte ve her yıl Ramazan Ayının Kadir Gecesine denk gelen gününde ziyarete açılmaktadır.

Urfa'ya geldikten sonra bir süre bazı okullarda hüsn-i hat dersleri veren Behçet Arabî, Harf İnkılabından sonra işsiz kalınca Tekel İdâresi'nde memuriyete başladı. Siverek'e tayini çıktıktan bir yıl sonra memuriyetten istifa etti. Geçimini sağlamak için bahçecilik yapmaya başladı. Bu arada klasik müzikle de ilgileniyordu. Sesinin çok güzel olduğu ve çok güzel gazel okuduğu rivayet ediliyor. Fakat esas ağırlığı hat çalışmalarına verdi. Eserlerinin çoğunun 1940'tan sonrasına ait olmasının sebebi budur. 

Büyük sanatçı, aynı zamanda büyük bir tevazu sahibidir. Nitekim kendisine "Bu güzel eserleri nasıl yazıyorsun?" diye sorulduğu zaman, "Ben yazmıyorum, yazdıran yazdırıyor; bu sanat bana Cenab-ı Allah'ın bir lütfudur." diye cevap verirdi.

Yazdığı yüzlerce hat örneği hâlâ Urfa'da başta camiler olmak üzere çok sayıda ev ve dükkânı süslemektedir. Yüzlerce mezar taşında yazıları bulunmaktadır. 

Bazı levhalarını Mareşal Fevzi Çakmak ve Diyanet İşleri Eski Başkanlarından Ahmet Hamdi Akseki'ye göndermiş, onlar tarafından çok beğenilmiş ve kendisine takdir ve teşekkür mektupları gönderilmiştir. 

Bazı eserleri İstanbul'a kadar ulaşmıştır. Ayasofya Camii mihrabının sol tarafında ve Üsküdar'daki Özbekler Tekkesi'nin mihrabında birer levhasının asılı olduğu, Urfalı Hattat Halil Adnan Alpay tarafından tespit edilmiştir.

Bazı yazı ve kompozisyonları da devrin önemli mecmuaları olan Sebilürreşad ve Hilal'de yayınlanmıştır. 1960 yıllarında Hilal takviminde de bazı eserlerine yer verilmiş, bu eserler Türkiye ve bazı İslâm ülkelerinde büyük ilgi görmüştür.

Bugün de eserleri çeşitli yerlerde yayınlanmakta, ancak sahibinin ismi pek ön plana çıkmamaktadır.

Zaten yaşadığı devirde de kıymetinin bilindiği söylenemez.

Cihat Kürkçüoğlu'nun kitabından aldığım şu cümleler bunu yeterince ortaya koymakta değil midir?

"Behçet Arabî, yazmış olduğu nefis bir yazıyı sabahleyin eline alıp bazı tanıdık kişilerin kapısını çalarak bir kaç liraya satar; bazen kırtasiyeye karton karşılığı yok pahasına vermek zorunda kalır, çoğu kez satamadan eve eli boş dönerdi. Yine de Behçet Arabî bu durumdan yılmaz, sürekli yazmaya devam ederdi."

Okuduğum zaman içim acımıştı, "Öyle bir sanatkârın hayatı böyle olmamalıydı." diye düşünmüştüm, hâlâ da öyle düşünüyorum.

 Behçet Efendi'nin bir diğer özelliğinin de, hazır mürekkep kullanmayıp kendi mürekkebini kendisinin üretmesidir. Yine Cihat Hoca'dan nakledeyim: 

"Kendi yaptığı özel mürekkebi hazırlarken zeytinyağı kandilini etrafı kapalı bir sacın altında yakar, bunun saca yapışan islerini kazıyarak toplardı. Sonra bu isleri yakarak kararttığı pirinçle birlikte iyice döver, daha sonra bunları kaysı ağacı sakızıyla uzun müddet karıştırmak suretiyle kaynatır, mürekkebe parlaklık versin diye de bazen bu karışıma kaynama safhasında soğan kabuğu ilave ederdi. Elde ettiği bu mürekkep gayet parlak ve uzun ömürlü olur, su ile dahi çıkmazdı."

Her sanatkâr gibi hattatların da eserlerinde tercih ettikleri, kendilerini diğerlerinden ayıran farklı zevkleri ve özellikleri vardır. Behçet Arabî'nin bu yanını yine Cihat Hoca'nın eserinden okuyalım:

"Behçet Arabî, kûfi hariç, nesih, sülüs, divanî ve rik'â gibi yazı çeşitlerini büyük bir ustalıkla kullanmış, ancak en çok celi sülüs ve celi tâ'lik yazı çeşitlerinde eser vermiştir. 
Özellikle celi sülüs tarzındaki "Aman Yâ Muhammed", "el-izzetü Lillâh" ile yıldız ve tuğra şeklindeki "Kelime-i Tevhid" ve "Vehüve Alâ Külli Şey'in Kadîr" kompozisyonları kendisinin çok beğendiği, sürekli yazdığı özgün istifli yazılarındandır. 

Behçet Arabî, celi sülüs eserlerinin altına celi divanî; celi ta'lik eserlerine de celi ta'lik imza kullanırdı. Eserlerinin altına rik'a ve divanî yazı çeşitleriyle ay, gün ve tarih yazar, eserinin sol tarafına ta'lik yazıyla "Urfa" yazardı."

Böyle büyük bir sanatkârın şimdiye kadar kadir kıymetinin yeterince bilinmemesi ve tanınmaması son derecede üzücü bir durum. Sadece onun için değil, Urfa ve Urfalılar için üzücü, üzücü ve düşündürücü.

İnşallah bundan sonra başta ilgili ve yetkililer olmak üzere resmî ve sivil kesimler, özellikle kültür ve sanatla uğraşanlar, özellikle de hat sanatına gönül verenler, onun fazlasıyla hak ettiği vefayı gösterirler.

 
Etiketler: URFA’NIN, UNUTTUĞU, , BÜYÜK, HATTAT, BEHÇET, ARABÎ,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
16 Ağustos 2022
"MEMLEKET SAHİPSİZ" Mİ?
67 Okunma.
11 Ağustos 2022
DEDELİĞİN TADINI ÇIKARMAK
70 Okunma.
10 Ağustos 2022
NE OLACAKSA OLSUN ARTIK!
92 Okunma.
03 Ağustos 2022
URFA SICAK MI, NİÇİN?
93 Okunma.
02 Ağustos 2022
CUDİ ZEYTİNİ, NİHAYET...
88 Okunma.
30 Temmuz 2022
SAPAN HARBİ
74 Okunma.
27 Temmuz 2022
HASTANE DÜŞÜNCELERİ
125 Okunma.
23 Temmuz 2022
SORULAR, SORUNLAR, KURBANLAR
96 Okunma.
20 Temmuz 2022
"ŞİRİN AKIL"
120 Okunma.
15 Temmuz 2022
BAŞLIK PARASI
155 Okunma.
08 Temmuz 2022
URFA MÜZİĞİNİN BÜYÜK İSMİ: HAMZA ŞENSES NAM-I DİĞER “KEL HAMZA” - 4
189 Okunma.
07 Temmuz 2022
URFA MÜZİĞİNİN BÜYÜK İSMİ: HAMZA ŞENSES NAM-I DİĞER “KEL HAMZA” -3
161 Okunma.
06 Temmuz 2022
URFA MÜZİĞİNİN BÜYÜK İSMİ: HAMZA ŞENSES NAM-I DİĞER “KEL HAMZA”
170 Okunma.
05 Temmuz 2022
URFA MÜZİĞİNİN BÜYÜK İSMİ: HAMZA ŞENSES NAM-I DİĞER “KEL HAMZA”
253 Okunma.
01 Temmuz 2022
URFA KALE’Sİ HAKKINDA KAZI BAŞKANI PROF. DR. GÜLRİZ KOZBE İLE RÖPORTAJ - 5
288 Okunma.
30 Haziran 2022
URFA KALE’Sİ HAKKINDA KAZI BAŞKANI PROF. DR. GÜLRİZ KOZBE İLE RÖPORTAJ-4
178 Okunma.
29 Haziran 2022
URFA KALE’Sİ HAKKINDA KAZI BAŞKANI PROF. DR. GÜLRİZ KOZBE İLE RÖPORTAJ -3
147 Okunma.
28 Haziran 2022
URFA KALE’Sİ HAKKINDA KAZI BAŞKANI PROF. DR. GÜLRİZ KOZBE İLE RÖPORTAJ-2
240 Okunma.
27 Haziran 2022
URFA KALE’Sİ HAKKINDA KAZI BAŞKANI PROF. DR. GÜLRİZ KOZBE İLE RÖPORTAJ-1
296 Okunma.
24 Haziran 2022
YAKUBİYE’DE YÜRÜYÜŞ-7
132 Okunma.
22 Haziran 2022
YAKUBİYE’DE YÜRÜYÜŞ-6
122 Okunma.
18 Haziran 2022
‘ANEY’ ŞAİRİ MEHMET ATİLLA MARAŞ -6
197 Okunma.
17 Haziran 2022
‘ANEY’ ŞAİRİ MEHMET ATİLLA MARAŞ -5
208 Okunma.
16 Haziran 2022
‘ANEY’ ŞAİRİ MEHMET ATİLLA MARAŞ -4
179 Okunma.
15 Haziran 2022
‘ANEY’ ŞAİRİ MEHMET ATİLLA MARAŞ - 3
171 Okunma.
14 Haziran 2022
‘ANEY’ ŞAİRİ MEHMET ATİLLA MARAŞ -2
202 Okunma.
13 Haziran 2022
‘ANEY’ ŞAİRİ MEHMET ATİLLA MARAŞ -1
246 Okunma.
09 Haziran 2022
BİR TEK “MİHRİBAN” YETER
181 Okunma.
08 Haziran 2022
YAKUBİYE’DE YÜRÜYÜŞ- 5
158 Okunma.
07 Haziran 2022
YAKUBİYE’DE YÜRÜYÜŞ-4
153 Okunma.
31 Mayıs 2022
YAKUBİYE’DE YÜRÜYÜŞ- 3
188 Okunma.
28 Mayıs 2022
YAKUBİYE’DE YÜRÜYÜŞ-2
234 Okunma.
24 Mayıs 2022
YAKUBİYE’DE YÜRÜYÜŞ- 1
180 Okunma.
20 Mayıs 2022
BİRAZ DAHA DUYARLIK LÜTFEN
172 Okunma.
14 Mayıs 2022
GÜZELLER, GÜZELLİKLER
180 Okunma.
12 Mayıs 2022
BAMBAŞKA BİR KORKU
173 Okunma.
10 Mayıs 2022
BİR GENÇTEN DERDE DEVA MESAJ
160 Okunma.
07 Mayıs 2022
SİYASETİN FANATİZMİ
156 Okunma.
06 Mayıs 2022
BU SABAH
173 Okunma.
26 Nisan 2022
SURİYE’NİN DE SURİYELİLERE İHTİYACI VAR
188 Okunma.
23 Nisan 2022
İNSANLA, TOPLUMLA İLGİLENEN HERKES İÇİN...
177 Okunma.
20 Nisan 2022
ÖLÜM KORKUSU
157 Okunma.
09 Nisan 2022
BİR HAYVAN DOSTU VE DAVETİ
245 Okunma.
08 Nisan 2022
BARIŞ(TIR)MAK
222 Okunma.
05 Nisan 2022
BABAM
613 Okunma.
02 Nisan 2022
BİR UMUT
210 Okunma.
22 Mart 2022
HALEPLİBAHÇE’DE YÜRÜYÜŞ-8
229 Okunma.
21 Mart 2022
HALEPLİBAHÇE’DE YÜRÜYÜŞ- 7
212 Okunma.
19 Mart 2022
MÜZE DÜŞÜNCELERİ
215 Okunma.
18 Mart 2022
HALEPLİBAHÇE’DE YÜRÜYÜŞ- 6
179 Okunma.
16 Mart 2022
HALEPLİBAHÇE’DE YÜRÜYÜŞ- 5
393 Okunma.
10 Mart 2022
İNSAN HEP AYNI
260 Okunma.
08 Mart 2022
HALEPLİBAHÇE’DE YÜRÜYÜŞ-4
200 Okunma.
04 Mart 2022
GEREKMEZ
214 Okunma.
28 Şubat 2022
HALEPLİBAHÇE’DE YÜRÜYÜŞ-3
265 Okunma.
23 Şubat 2022
BİR SOR BAKALIM, NİYE?
295 Okunma.
22 Şubat 2022
HALEPLİBAHÇE’DE YÜRÜYÜŞ-2
259 Okunma.
21 Şubat 2022
HALEPLİBAHÇE’DE YÜRÜYÜŞ-1
297 Okunma.
19 Şubat 2022
ATATÜRK MAHALLESİNDE YÜRÜYÜŞ-14
405 Okunma.
18 Şubat 2022
ATATÜRK MAHALLESİNDE YÜRÜYÜŞ- 13
300 Okunma.
17 Şubat 2022
ATATÜRK MAHALLESİNDE YÜRÜYÜŞ- 12
266 Okunma.
16 Şubat 2022
“CAMİLERİN HİZMETKÂRI”: RAFİ GÖRGÜN-8
422 Okunma.
15 Şubat 2022
“CAMİLERİN HİZMETKÂRI”: RAFİ GÖRGÜN- 7
377 Okunma.
14 Şubat 2022
‘CAMİLERİN HİZMETKÂRI’: RAFİ GÖRGÜN -6
412 Okunma.
12 Şubat 2022
“CAMİLERİN HİZMETKÂRI”: RAFİ GÖRGÜN- 5
429 Okunma.
11 Şubat 2022
“CAMİLERİN HİZMETKÂRI”: RAFİ GÖRGÜN -4
418 Okunma.
10 Şubat 2022
“CAMİLERİN HİZMETKÂRI”: RAFİ GÖRGÜN -3
443 Okunma.
09 Şubat 2022
“CAMİLERİN HİZMETKÂRI”: RAFİ GÖRGÜN-2
439 Okunma.
08 Şubat 2022
“CAMİLERİN HİZMETKÂRI”: RAFİ GÖRGÜN -1
512 Okunma.
05 Şubat 2022
ATATÜRK MAHALLESİNDE YÜRÜYÜŞ-11
308 Okunma.
31 Ocak 2022
ATATÜRK MAHALLESİNDE YÜRÜYÜŞ-10
349 Okunma.
29 Ocak 2022
ATATÜRK MAHALLESİNDE YÜRÜYÜŞ- 9
302 Okunma.
26 Ocak 2022
ATATÜRK MAHALLESİNDE YÜRÜYÜŞ- 8
355 Okunma.
25 Ocak 2022
ATATÜRK MAHALLESİNDE YÜRÜYÜŞ -7
336 Okunma.
22 Ocak 2022
ATATÜRK MAHALLESİNDE YÜRÜYÜŞ-6
335 Okunma.
21 Ocak 2022
“ADANMIŞ HAYAT: MEHMET AKİF İNAN” -5
454 Okunma.
20 Ocak 2022
“ADANMIŞ HAYAT: MEHMET AKİF İNAN” - 4
486 Okunma.
19 Ocak 2022
“ADANMIŞ HAYAT: MEHMET AKİF İNAN”- 3
367 Okunma.
18 Ocak 2022
“ADANMIŞ HAYAT: MEHMET AKİF İNAN”
476 Okunma.
17 Ocak 2022
“ADANMIŞ HAYAT: MEHMET AKİF İNAN”
606 Okunma.
15 Ocak 2022
ATATÜRK MAHALLESİNDE YÜRÜYÜŞ-5
331 Okunma.
12 Ocak 2022
ENES'E VE DİN EĞİTİMİNE DAİR
416 Okunma.
11 Ocak 2022
GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE AMA GÖRMEDİĞİMİZ BİR HAN: BİCAN AĞA HANI
374 Okunma.
10 Ocak 2022
ATATÜRK MAHALLESİNDE YÜRÜYÜŞ-4
386 Okunma.
08 Ocak 2022
ATATÜRK MAHALLESİNDE YÜRÜYÜŞ- 3
376 Okunma.
07 Ocak 2022
MİLLET HANI’NDA MUTLU SONA DOĞRU
407 Okunma.
05 Ocak 2022
ATATÜRK MAHALLESİNDE YÜRÜYÜŞ- 2
417 Okunma.
04 Ocak 2022
ATATÜRK MAHALLESİNDE YÜRÜYÜŞ-1
374 Okunma.
30 Aralık 2021
EYYÜBİYE’DE YÜRÜYÜŞ- 8
410 Okunma.
29 Aralık 2021
EYYÜBİYE’DE YÜRÜYÜŞ-7
400 Okunma.
28 Aralık 2021
EYYÜBİYE’DE YÜRÜYÜŞ- 6
349 Okunma.
27 Aralık 2021
EYYÜBİYE’DE YÜRÜYÜŞ- 5
378 Okunma.
25 Aralık 2021
ÖMRÜNÜ HİZMETE ADAMIŞ BİR ADAM: ABDÜLKADİR ÖZEN- 5
572 Okunma.
24 Aralık 2021
ÖMRÜNÜ HİZMETE ADAMIŞ BİR ADAM: ABDÜLKADİR ÖZEN -4
629 Okunma.
23 Aralık 2021
ÖMRÜNÜ HİZMETE ADAMIŞ BİR ADAM: ABDÜLKADİR ÖZEN -3
533 Okunma.
22 Aralık 2021
ÖMRÜNÜ HİZMETE ADAMIŞ BİR ADAM: ABDÜLKADİR ÖZEN -2
602 Okunma.
21 Aralık 2021
ÖMRÜNÜ HİZMETE ADAMIŞ BİR ADAM: ABDÜLKADİR ÖZEN- 1
759 Okunma.
18 Aralık 2021
EYYÜBİYE’DE YÜRÜYÜŞ - 4
463 Okunma.
15 Aralık 2021
EYYÜBİYE’DE YÜRÜYÜŞ- 3
467 Okunma.
14 Aralık 2021
EYYÜBİYE’DE YÜRÜYÜŞ -2
485 Okunma.
10 Aralık 2021
ESKİ URFA’NIN ÜNLÜ DOKTORLARINDAN FARUK SUBAŞI -5
685 Okunma.
09 Aralık 2021
ESKİ URFA’NIN ÜNLÜ DOKTORLARINDAN FARUK SUBAŞI- 4
925 Okunma.
08 Aralık 2021
ESKİ URFA’NIN ÜNLÜ DOKTORLARINDAN FARUK SUBAŞI -3
722 Okunma.
07 Aralık 2021
ESKİ URFA’NIN ÜNLÜ DOKTORLARINDAN FARUK SUBAŞI
903 Okunma.
06 Aralık 2021
ESKİ URFA’NIN ÜNLÜ DOKTORLARINDAN FARUK SUBAŞI
1247 Okunma.
04 Aralık 2021
EYYÜBİYE’DE YÜRÜYÜŞ
568 Okunma.
27 Kasım 2021
FAKİRİN DE FAKİRİ
555 Okunma.
25 Kasım 2021
BİR GÜZEL İNSAN: HACI ABDULLAH KIRIKÇI
702 Okunma.
24 Kasım 2021
BİR GÜZEL İNSAN: HACI ABDULLAH KIRIKÇI
858 Okunma.
23 Kasım 2021
BİR GÜZEL İNSAN: HACI ABDULLAH KIRIKÇI
908 Okunma.
22 Kasım 2021
BİR GÜZEL İNSAN: HACI ABDULLAH KIRIKÇI
1046 Okunma.
12 Kasım 2021
ŞEKERCİ AHMET’LE ŞEKER TADINDA SOHBET- 5
813 Okunma.
11 Kasım 2021
ŞEKERCİ AHMET’LE ŞEKER TADINDA SOHBET -4
769 Okunma.
10 Kasım 2021
ŞEKERCİ AHMET’LE ŞEKER TADINDA SOHBET -3
776 Okunma.
09 Kasım 2021
ŞEKERCİ AHMET’LE ŞEKER TADINDA SOHBET-2
808 Okunma.
08 Kasım 2021
ŞEKERCİ AHMET’LE ŞEKER TADINDA SOHBET
980 Okunma.
30 Ekim 2021
OĞLUNUN DİLİNDEN DERVİŞ HOCA - 6
964 Okunma.
29 Ekim 2021
OĞLUNUN DİLİNDEN DERVİŞ HOCA-5
925 Okunma.
28 Ekim 2021
OĞLUNUN DİLİNDEN DERVİŞ HOCA - 4
896 Okunma.
27 Ekim 2021
OĞLUNUN DİLİNDEN DERVİŞ HOCA-3
826 Okunma.
26 Ekim 2021
OĞLUNUN DİLİNDEN DERVİŞ HOCA -2
1007 Okunma.
25 Ekim 2021
OĞLUNUN DİLİNDEN DERVİŞ HOCA
1272 Okunma.
02 Ekim 2021
AYRILMALAR VE KAVUŞMALAR
797 Okunma.
18 Ağustos 2021
UZAK DİYARLARDAN URFA’YA GELENLER
1525 Okunma.
26 Temmuz 2021
KOÇVİRAN'DA TARİHİ DOKU YOK OLMAK İLE KARŞI KARŞIYA
1175 Okunma.
15 Temmuz 2021
URFA’NIN ÇOK RENKLİ SİMASI: MUHARREM ÇELİK
1200 Okunma.
14 Temmuz 2021
BİR MÜNZEVİ HATTAT: ADNAN HALİL ALPAY-3
1011 Okunma.
13 Temmuz 2021
BİR MÜNZEVİ HATTAT: ADNAN HALİL ALPAY-2
957 Okunma.
12 Temmuz 2021
BİR MÜNZEVİ HATTAT: ADNAN HALİL ALPAY-1
1015 Okunma.
27 Mayıs 2021
İŞİNE AŞKI KATAN MİMAR: CEVHER İLHAN-4
2251 Okunma.
26 Mayıs 2021
İŞİNE AŞKI KATAN MİMAR: CEVHER İLHAN-3
1354 Okunma.
25 Mayıs 2021
İŞİNE AŞKI KATAN MİMAR: CEVHER İLHAN-2
1492 Okunma.
24 Mayıs 2021
İŞİNE AŞKI KATAN MİMAR: CEVHER İLHAN-1
1458 Okunma.
12 Mart 2021
BİR GAZELİN PEŞİNDEN “VAMIK U AZRA”
4536 Okunma.
10 Şubat 2021
URFA KÜLTÜR VE SANATININ BÜYÜK EMEKTARI: CİHAT KÜRKÇÜOĞLU / İKİNCİ BÖLÜM
2780 Okunma.
09 Şubat 2021
URFA KÜLTÜR VE SANATININ BÜYÜK EMEKTARI: CİHAT KÜRKÇÜOĞLU BİRİNCİ BÖLÜM
1299 Okunma.
04 Şubat 2021
URFA HİNDİYYE TEKKESİ-2
1729 Okunma.
03 Şubat 2021
URFA HİNDİYYE TEKKESİ-1
1702 Okunma.
02 Şubat 2021
NE OLACAK BU ESKİ URFA’NIN HALİ?
1505 Okunma.
27 Ocak 2021
BİR “YALAVUZ” ŞAİR: BEKİR URFALI -2
1647 Okunma.
26 Ocak 2021
BİR “YALAVUZ” ŞAİR: BEKİR URFALI -1
1646 Okunma.
22 Ocak 2021
İKİ GÜZEL İNSAN, İKİ ÖRNEK ESNAF
1828 Okunma.
14 Ocak 2021
URFA İÇİN BÜYÜK BİR DEĞER: MAHMUT KARAKAŞ
3162 Okunma.
30 Aralık 2020
SORUN BÜYÜK VE DERİNDE
1240 Okunma.
17 Aralık 2020
ŞANLIURFA YAZITLARI
1833 Okunma.
28 Kasım 2020
MİSBAH HİCRİ
1610 Okunma.
05 Kasım 2020
ŞAHİN DOĞAN VE İKİ KİTABI
2419 Okunma.
26 Eylül 2020
BİR GÜZEL İNSAN: İBRAHİM TORU
1699 Okunma.
08 Eylül 2020
BİR HAS ŞAİR: SEYYİD AHMET KAYA
1936 Okunma.
06 Şubat 2020
OKUMAK…
2637 Okunma.
17 Ocak 2020
ANSIZIN HAYAT
1740 Okunma.
13 Aralık 2019
SELAHATTİN EYYUBİ GÜLER VE SOĞMATAR KİTABI
2100 Okunma.
10 Aralık 2019
HÜZÜN
1573 Okunma.
22 Kasım 2019
BİR KİBİR, BİR KİBİR
1604 Okunma.
16 Kasım 2019
KADINLARLA İLGİLİ KISA KISA
1575 Okunma.
16 Eylül 2019
BİR ACAYİP GENÇLİK
1987 Okunma.
06 Ağustos 2019
KURTULUŞUN 100. YIL HAZIRLIKLARI
2446 Okunma.
02 Mayıs 2019
“HAKİKATİN İZİNDE” BİR “EZELÎ MAĞLUP” VE BİR “YALNIZ ENTELEKTÜEL”
2520 Okunma.
09 Mart 2019
BENİM 28 ŞUBAT’IM-6- SON
2469 Okunma.
08 Mart 2019
BENİM 28 ŞUBAT’IM-5
2081 Okunma.
07 Mart 2019
BENİM 28 ŞUBAT’IM-4
2095 Okunma.
06 Mart 2019
BENİM 28 ŞUBAT’IM-3
2123 Okunma.
05 Mart 2019
BENİM 28 ŞUBAT’IM-2
2176 Okunma.
04 Mart 2019
BENİM 28 ŞUBAT’IM-1
2486 Okunma.
26 Şubat 2019
YOLCULUK NEREYE?
1830 Okunma.
14 Şubat 2019
İMTİHAN GERÇEĞİ
3420 Okunma.
10 Aralık 2018
MİSBAH HİCRİ VE İKİ KİTABI
3810 Okunma.
01 Kasım 2018
SÖZ OKYANUSUNDA YOLCULUK
2791 Okunma.
08 Ekim 2018
MEHMET KURTOĞLU VE “EZELDEN URFA”
3736 Okunma.
24 Temmuz 2018
GÖBEKLİTEPE ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
7741 Okunma.
17 Temmuz 2018
ÇAPIT TOP
3881 Okunma.
23 Mayıs 2018
EDİRNE’DEN MOSTAR’A KÜLTÜR KERVANI
4946 Okunma.
19 Mart 2018
GAP GÜNDEMİYLE 20 YIL
3398 Okunma.
14 Mayıs 2015
KENAN EVREN ÖLDÜ, ADI YAŞIYOR
3237 Okunma.
05 Mayıs 2015
ÖLÜME ÖVGÜ
3421 Okunma.
28 Nisan 2015
YA BİZDENSİN YA DA…
1307 Okunma.
21 Nisan 2015
YENİ BİR FIRSAT
3303 Okunma.
08 Nisan 2015
DEVLETİN MALI NEDİR?
3664 Okunma.
01 Nisan 2015
GÜZEL ÖRNEKLER DE VAR
3129 Okunma.
26 Mart 2015
BİZ'İ ANLATMAYA DEVAM
3099 Okunma.
20 Mart 2015
YA, ALLAH BAŞARAMADINIZ DERSE…
1145 Okunma.
16 Mart 2015
1915'TEN GÜNÜMÜZE
3125 Okunma.
05 Mart 2015
ÇÖZÜM UMUDU
3022 Okunma.
02 Mart 2015
URFA'NIN BÜYÜK POTANSİYELİ
3307 Okunma.
26 Şubat 2015
MİLLETİN VEKİLİ OLMAK İSTEYENLERE…
1553 Okunma.
23 Şubat 2015
DEĞERLER EĞİTİMİ
3038 Okunma.
18 Şubat 2015
İKİ BABA VE BİZ
3082 Okunma.
10 Şubat 2015
YENİDEN YAZMAK
3740 Okunma.
Haber Yazılımı