Yazı Detayı
30 Ekim 2019 - Çarşamba 09:26 Bu yazı 1206 kez okundu
 
ÜMMET İSLAM'I KORUMAYA MUKTEDİRDİR
Mustafa KÜÇÜK
 
 

Gerçek şu ki, Batı'nın İslam düşmanlığı ve bu düşmanlıktan kaynaklanan korkusu cehaletten değildir. Bilakis ideolojik bir düşmanlıktır.

 

Batının İslam düşmanlığı hem fikri hem siyasi ve hem de kültüreldir. Batı İslam'ın hayat tarzına düşmandır.  İslam'ın amentüsüne,  İnsan, hayat ve kâinata dair bakış açısına, değer yargılarına, aklı konumlandırmasına, laiklik ve demokrasiyi reddedişine, kadına bakışına, özgürlüğe değil kulluğa çağırmasına, kültür ve medeniyet anlayışına düşmandır. İslam'ın yönetim biçimine, uluslar arası siyaset politikasına, ekonomi doktrinine, eğitim anlayışına ve medeni hukukuna karşıdır. İslam'ın varlığını kendi varlığına bir tehdit olarak algılamaktadır. İslam'ın Batı medeniyetini batıl addettiğini, onunla fikri, siyasi ve askeri olarak mücadele ettiğini, Batı medeniyetini hayattan uzaklaştırmayı öngördüğünü iyice anlamış bulunmaktadır.

 

 Nitekim Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır: "Bütün dinlere üstün kılmak üzere, Peygamberini, doğruluk rehberi Kur'an ve hak din ile gönderen Allah'tır. (Fetih: 28) Dahası İslam tarihte bunu Batıya yaşatmıştır. Bunun hatıraları onların hafızasında tazeliğini korumaktadır. Aldatanlar ve aldananlar bağlamında ve üslupta bir fark olsa da sivilinden askerine, dindarından dinsizine, Yahudisinsen Hırisriyanına, cahilinden entelektüeline kadar serapa bir düşmanlık söz konusudur. Allah Taala bu gerçeği bize " Allah'ın nûrunu ağızları ile / kötü söz ve iftiraları ile söndürmek istiyorlar…  (Saff :8) diye buyurarak bildirmiştir.

 

   Muhammed (s.a.v.)'in fikri, siyasi ve aksiyoner bir şahsiyete sahip olması ve net duruşu her çağda küfür ehlini rahatsız ettiği gibi bugün de Batıyı rahatsız etmektedir. Entegre olmaya, münkeri hoş görmeye, diyaloga, münafıklığa, imkân vermediği için Batı O'na düşman kesilmiştir. Nitekim Allah (c.c.) şöyle ferman buyurmaktadır: "Hak yol, batıl yoldan apaçık ayrılmıştır. Kim tağutu tanımayıp, Allah'a iman ederse, muhakkak ki o kopması mümkün olmayan en sağlam kulpa yapışmıştır. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. (Bakara :256

 

Batı, Kur'an'a da düşmandır. Zira Batı'nın yaşam felsefesini ve değer yargılarını yerle bir etmektedir. Buna fikir ile karşı koyamayan batı Kur'an'a karşı fiziki saldırılar gerçekleştirmektedir. Nitekim Müslümanların evine barkına yönelik saldırılarda sıkça buna şahit olmaktayız. Müslümanların ikamet ettiği meskenlerde veya camilerde ele geçirdikleri Kur'an Mushaflarını parçalayıp yaktıklarına defalarca şahit olmuşuzdur. İsrail ve ABD askerleri tarafından bu sahneler defalarca tekrarlanmıştır. Bu fiziki saldırının yanı sıra iftira türünden saldırılar da olmuştur. Nitekim Salman Rüşdi Batı adına Kur'an'a saldırmıştır. Türkiye'de Aydınlık Gazetesi Aziz Nesin yönetiminde Kur'an sahifelerini saygısızca günlük olarak neşretmiştir.

 

Batının düşman olduğu Dördüncü unsur ise kuşkusuz topyekun Müslümanlardır. İslam alemidir. İslam'ı doğru anlamış ve onu kuşanmış Müslüman evlatlarıdır. Nitekim nasıl ki fikir bazında hak ve batıl, nur ve zulümat, aydınlık ve karanlıklar arasında kıyamete değin bir mücadele söz konusu ise aynı mücadele bu düşüncelerin müntesipleri arasında da cereyan etmektedir. Nitekim Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır. "  İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnkar edenler ise Tağut'un yolunda savaşırlar. Şu halde şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır. (Nisa :76)

 

İnzal olduğu ilk günden beri İslam ve Müslümanlar Kitapsız müşriklerin ve Kitap ehli müşrikleri olan Yahudi ve Hıristiyanların saldırılarına maruz kalmıştır. Lakin ne İslam ve nede Müslümanlar kurumsal manada bugün ki kadar savunmasız kalmamışlardır. Zira İslam olması gerektiği gibi evrensel bir devlet bazında temsil edilmediğinden, İslam'ı ve Müslümanları savunmak bireysel veya en fazla örgütsel düzlemde kendini göstermektedir. Bu nedenle İslam'a yönelik saldırılara verilen tepkiler kolaylıkla terör eylemi gibi lanse edilebilmektedir.

 

Hâlbuki başında halifesi ile birlikte bir İslam Devleti mevcut olsaydı İslam'a ve Müslümanlara bu boyutta bir saldırı ya hiç olmayacaktı veya bu saldırılara karşı devletçe bir tepki ortaya koyulacaktı. Tıpkı hırçın bir Yahudi olan Ka'b bin Eşref'in varlığına son verildiğinde arkası gelmeyecekti. Ya da Beni Kaynuka Yahudilerinin başına gelenler İslam'a ve Resulüne hakaret edenlerin de başına gelecekti. Veya da İslam'a ve Müslümanlara alçakça ihanet edenlerin başına Beni Nadir ve Beni Kureyza Yahudilerin başına gelenler gelecekti. Yada onlara, Rum valisinin kendisine eziyet ettiği Müslüman kadının "Va Mu'tasımah / Ey Mu'tasım neredesin?!!" diye haykırdığında Abbasi Halifesi Mu'tasım Billah'ın Rum valisine verdiği ders gibi  unutamayacağı bir ders verilecekti.

 

İslam düşmanları dün Allahın nurunu söndürmek için teorik ve pratik olarak ellerinden gelen her şeyi yapmaktan geri kalmadı. Bugün yapılanlar geçmişte yapılanların bir tekrarından başka bir şey değildir. Ogün İslam çekirdeği filizini çıkarmış boy atmaktayken onlar buna engel olmaya çalışıyorlardı. Lakin onlara rağmen o filiz gelişti, büyüdü ve ulu bir çınara dönüşerek dünyaya kök saldı. Bu gün aynı çınar küffara rağmen yeniden yeşermektedir. Evet, İslam bunca anti propagandaya bunca dezenformasyona ve bunca iftiraya rağmen insanlığın gönlüne yol bulabilmektedir.

 

 Batıyı çıldırtan esas neden de aslında budur. Bu yüzden Salih (a.s.)'ın devesini kesen çete gibi en azılılarını öne sürmekteler. Geçmişte Firavunlarıyla, Nemrutlarıyla, Belamlarıyla, Ebreheleriyle, Tiranlarıyla, Ebucehilleriyle Müseylemetül Kezzaplarıyla, Abdullah b. Sebe ve Ka'b bin Eşref'leriyle saldırmışlardı. Bugün de Obama, Netenyahu Putin, Cameron, Hollande, Charlie Hebdo, Salman Rüşdi, Sisi ve Beşaar Esed'leriyle saldırıya geçmiş bulunmaktalar. Bütün hedefleri İslam'ın evrensel bir devlet halinde tekrar hayata dönmesine mani olmaktır. Resul (s.a.v.)'in Medine'de kurduğu ve on üç asır boyunca hükmettikten sonra 3 Mart 1924'te ilga edilen Hilafetin yeniden ikamene engel olmaktır. Bile bile Müslümanlar tahrik edilerek kontrolsüz davranmaya sevk edip esas hedefinden uzaklaştırılmaktır.

 

  Ancak beyhude! Nasıl ki Resul (s.a.v.) daha hayatta iken Müslümanlar Yahudilerin yaptığı gibi Peygamberine iftira atıp öldürmediler ise bu gün de O'nu savunmasız bırakmayacaklardır. O'na dil uzatanları affetmeyecekledir. Evet, Allah, Resulünün kefili olduğunu "Allah seni insanlardan koruyacaktır." (Maide: 67) diye buyurarak ortaya koymuştur. Evet Allah Resulünü Müslümanların elleriyle korudu ve koruyacaktır. Tıpkı Zikri /Kur'an'ı Müslümanların elleriyle koruduğu gibi. Tıpkı Sünneti koruduğu gibi. İşte Charlie Hebdo hadisesi budur. Kur'an'a saldıran Salman Rüşdi'nin ölüm fermanının anlamı burada yatmaktadır.

 

Hıristiyan, Yahudi, Hindu, Budist ve Ateistiyle, Kapitalist ve Sosyalistiyle Batı, Allah (c.c.)'ın şöyle buyurduğunu duymuş olmalı: "Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…" (Ahzab, 33/6)

 

"Sizden birinize Ben, annesinden, babasından, çocuklarından ve bütün insanlardan daha sevimli olmadığım müddetçe  tam iman etmiş olamaz."(Buhârî, İman: 8;) diye buyurmuş olduğunu da duymuş olmalı!

 

"Gerçek şu ki; Kafirler mallarını, Allah'ın yolundan alıkoymak için harcarlar ve harcayacaklar da. Sonra bu onlar için yürek acısı olacak, sonra yenilecekler ve inkar edenler cehenneme sürüleceklerdir." (Enfal : 36)    

 
Etiketler: ÜMMET, İSLAM'I, KORUMAYA, MUKTEDİRDİR,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
03 Ekim 2019
RESULÜ ANLAMAK VE YAŞAMAK!
484 Okunma.
24 Eylül 2019
S T K'LAR VE GERÇEKLER!
391 Okunma.
11 Eylül 2019
İSLAM VE BAĞIMSIZLIK
757 Okunma.
22 Şubat 2019
REJİM MUHASEBESİ!
1398 Okunma.
15 Şubat 2019
TERÖRÜ LANETLEMEK!
795 Okunma.
05 Şubat 2019
ALİM VE TEVAZU
1133 Okunma.
28 Ocak 2019
YA ALLAH YA SABIR!
1120 Okunma.
26 Ocak 2019
FİKİR SİYASET VE TERÖR
702 Okunma.
22 Ocak 2019
İSLAM’I ARAÇSALLAŞTIRMAK!
748 Okunma.
02 Ocak 2019
İSLAM’A GÜVEN!
1167 Okunma.
31 Aralık 2018
İSLAM OLMADAN ASLA!..
686 Okunma.
17 Aralık 2018
FİKİR SİYASET VE ŞİDDET!
1221 Okunma.
14 Kasım 2018
EY ALLAH'IN KULLARI KARDEŞ OLUNUZ!
2005 Okunma.
10 Kasım 2018
YEMEN KAN AĞLIYOR!
1052 Okunma.
16 Aralık 2016
BÖLÜNMEK Mİ BÜTÜNLEŞMEK Mİ?
1516 Okunma.
20 Ağustos 2016
ALLAH BİLİR SİZ BİLMEZSİNİZ!
1769 Okunma.
10 Ağustos 2016
BAŞARISIZ DARBE GİRİŞİMİNDEN NEMALANMAK!
2263 Okunma.
27 Temmuz 2016
BU HALK UĞRUNDA FEDA OLMAYA DEĞER!
2307 Okunma.
14 Haziran 2016
İSRAİL OLUŞUMU İLE NORMALLEŞMEK!..
1636 Okunma.
07 Haziran 2016
TÜRKİYE’YE YENİ BİR AMENTÜ LAZIM!
1607 Okunma.
03 Haziran 2016
FETİH RUHU ve FETİH KUTLAMALARI!
1621 Okunma.
24 Mayıs 2016
AKP NAHDA VE İHVAN!
1846 Okunma.
18 Mayıs 2016
BANGLADEŞ NERE TÜRKİYE NERE!..
1788 Okunma.
11 Mayıs 2016
YENİ TÜRKİYE!..
1718 Okunma.
04 Mayıs 2016
LAİKLİK TARTIŞILIYOR!
1669 Okunma.
20 Nisan 2016
İSLAM VE SİYASET
1825 Okunma.
06 Nisan 2016
BİR İFSAT PROJESİ OLARAK MEDENİYETLER İTTİFAKI!..
1788 Okunma.
30 Mart 2016
PEKİ, YA ÇÖZÜM!
1774 Okunma.
03 Şubat 2016
KÜRT TİPİ BAŞKANLIK SİSTEMİ!
1873 Okunma.
06 Ocak 2016
SELF DETERMİNASYON FİTNESİNE KARŞI HİLAFET!
1973 Okunma.
23 Aralık 2015
MEHTER MARŞI!
1859 Okunma.
09 Aralık 2015
BÜYÜK ŞEYTAN!
2093 Okunma.
25 Kasım 2015
MOLLA SARAY İLİŞKİSİ!
2073 Okunma.
18 Kasım 2015
G 20 ve AİLE FOTOĞRAFI!
1788 Okunma.
11 Kasım 2015
SON KEZ KAZANAN DEMOKRASİ OLSUN!
1859 Okunma.
04 Kasım 2015
Çağdaş Büyü/Algı Operasyonu
1893 Okunma.
14 Ekim 2015
DEMOKRASİ TERÖRÜ!
1933 Okunma.
30 Eylül 2015
Siyasi Partiler ve Gerçekler!
2219 Okunma.
23 Eylül 2015
Yedi Düvel ve Türkiye !
2121 Okunma.
09 Eylül 2015
KIYIYA VURMAK!
2002 Okunma.
26 Ağustos 2015
DEMOKRASİ ve İSTİKRAR!
2138 Okunma.
29 Temmuz 2015
DÜŞ ÜMMETİN YAKASINDAN ABD!
2122 Okunma.
22 Temmuz 2015
RAHMET BAYRAMLA TAÇLANIRKEN!
2059 Okunma.
07 Temmuz 2015
DOĞU TÜRKİSTAN ve HİLAFET
1958 Okunma.
30 Haziran 2015
ABD İLE İŞ TUTMAK!
1895 Okunma.
23 Haziran 2015
LÜBNAN'DAN KÜRDİSTAN'A HİLAFET HİLAFET!
2162 Okunma.
17 Haziran 2015
LAİKLİK VE ULUSÇULUK BİZİ TÜKETMEDEN!
2101 Okunma.
12 Haziran 2015
AYNI DELİKTEN DEFALARCA SOKULMAK!
1901 Okunma.
27 Mayıs 2015
MİLLETVEKİLİ ANDI KALDIRILMADIR!
2095 Okunma.
20 Mayıs 2015
MİRAÇ KUDÜS HİLAFET!
2546 Okunma.
13 Mayıs 2015
AH ŞU SİYASET!
2028 Okunma.
06 Mayıs 2015
HDP BARAJI AŞAR MI !?
2287 Okunma.
29 Nisan 2015
1915 Olayları ve Ermeniler!
2006 Okunma.
22 Nisan 2015
Üç Aylar ve İslam Ümmeti
2419 Okunma.
15 Nisan 2015
KÖKLÜ DEĞİŞİM DERGİSİ
2660 Okunma.
25 Mart 2015
İran Ümmetin Sabrını Zorluyor!
2094 Okunma.
18 Mart 2015
BİLADÜŞ-ŞAM KIYAMI BEŞ YAŞINDA
2296 Okunma.
11 Mart 2015
SEKÜLER DEĞERLER VE KADIN
2183 Okunma.
18 Şubat 2015
TOKİ VE ZİHNİYET
2186 Okunma.
04 Şubat 2015
Sistem Dilenciliği!
1984 Okunma.
21 Ocak 2015
Nissibi / Selahaddin Eyyubi
2384 Okunma.
14 Ocak 2015
Deniz Feneri / Günyüzü
2267 Okunma.
07 Ocak 2015
SURİYE KIYAMI HEDEFİNE YÜRÜYOR!
2074 Okunma.
31 Aralık 2014
İSLAMOFOBİ BATI’YI VURUYOR
2445 Okunma.
24 Aralık 2014
Cebir Yok, Şiddet Yok, Zulüm Var!
2390 Okunma.
17 Aralık 2014
Dersimiz Osmanlıca
2395 Okunma.
10 Aralık 2014
İNSAN HAKLARI GÜNÜ
2191 Okunma.
03 Aralık 2014
Urfa Eski Urfa Değil!
2318 Okunma.
27 Kasım 2014
Meydan Okuyorum!
2548 Okunma.
19 Kasım 2014
AMERİKA'YA KİM DUR DİYECEK?
2384 Okunma.
12 Kasım 2014
AH KUDÜS!
2274 Okunma.
05 Kasım 2014
“BİJİ SEROK OBAMA” ÖYLE Mİ?
1030 Okunma.
22 Ekim 2014
İSLAM OLMADAN ASLA!
2203 Okunma.
15 Ekim 2014
İSLAM'IN ÜZERİNE TİTREMEK
2274 Okunma.
08 Ekim 2014
REEL POLİTİK ÇIKMAZI
2074 Okunma.
Haber Yazılımı