Yazı Detayı
30 Ekim 2019 - Çarşamba 09:26 Bu yazı 776 kez okundu
 
ÜMMET İSLAM'I KORUMAYA MUKTEDİRDİR
Mustafa KÜÇÜK
 
 

Gerçek şu ki, Batı'nın İslam düşmanlığı ve bu düşmanlıktan kaynaklanan korkusu cehaletten değildir. Bilakis ideolojik bir düşmanlıktır.

 

Batının İslam düşmanlığı hem fikri hem siyasi ve hem de kültüreldir. Batı İslam'ın hayat tarzına düşmandır.  İslam'ın amentüsüne,  İnsan, hayat ve kâinata dair bakış açısına, değer yargılarına, aklı konumlandırmasına, laiklik ve demokrasiyi reddedişine, kadına bakışına, özgürlüğe değil kulluğa çağırmasına, kültür ve medeniyet anlayışına düşmandır. İslam'ın yönetim biçimine, uluslar arası siyaset politikasına, ekonomi doktrinine, eğitim anlayışına ve medeni hukukuna karşıdır. İslam'ın varlığını kendi varlığına bir tehdit olarak algılamaktadır. İslam'ın Batı medeniyetini batıl addettiğini, onunla fikri, siyasi ve askeri olarak mücadele ettiğini, Batı medeniyetini hayattan uzaklaştırmayı öngördüğünü iyice anlamış bulunmaktadır.

 

 Nitekim Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır: "Bütün dinlere üstün kılmak üzere, Peygamberini, doğruluk rehberi Kur'an ve hak din ile gönderen Allah'tır. (Fetih: 28) Dahası İslam tarihte bunu Batıya yaşatmıştır. Bunun hatıraları onların hafızasında tazeliğini korumaktadır. Aldatanlar ve aldananlar bağlamında ve üslupta bir fark olsa da sivilinden askerine, dindarından dinsizine, Yahudisinsen Hırisriyanına, cahilinden entelektüeline kadar serapa bir düşmanlık söz konusudur. Allah Taala bu gerçeği bize " Allah'ın nûrunu ağızları ile / kötü söz ve iftiraları ile söndürmek istiyorlar…  (Saff :8) diye buyurarak bildirmiştir.

 

   Muhammed (s.a.v.)'in fikri, siyasi ve aksiyoner bir şahsiyete sahip olması ve net duruşu her çağda küfür ehlini rahatsız ettiği gibi bugün de Batıyı rahatsız etmektedir. Entegre olmaya, münkeri hoş görmeye, diyaloga, münafıklığa, imkân vermediği için Batı O'na düşman kesilmiştir. Nitekim Allah (c.c.) şöyle ferman buyurmaktadır: "Hak yol, batıl yoldan apaçık ayrılmıştır. Kim tağutu tanımayıp, Allah'a iman ederse, muhakkak ki o kopması mümkün olmayan en sağlam kulpa yapışmıştır. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. (Bakara :256

 

Batı, Kur'an'a da düşmandır. Zira Batı'nın yaşam felsefesini ve değer yargılarını yerle bir etmektedir. Buna fikir ile karşı koyamayan batı Kur'an'a karşı fiziki saldırılar gerçekleştirmektedir. Nitekim Müslümanların evine barkına yönelik saldırılarda sıkça buna şahit olmaktayız. Müslümanların ikamet ettiği meskenlerde veya camilerde ele geçirdikleri Kur'an Mushaflarını parçalayıp yaktıklarına defalarca şahit olmuşuzdur. İsrail ve ABD askerleri tarafından bu sahneler defalarca tekrarlanmıştır. Bu fiziki saldırının yanı sıra iftira türünden saldırılar da olmuştur. Nitekim Salman Rüşdi Batı adına Kur'an'a saldırmıştır. Türkiye'de Aydınlık Gazetesi Aziz Nesin yönetiminde Kur'an sahifelerini saygısızca günlük olarak neşretmiştir.

 

Batının düşman olduğu Dördüncü unsur ise kuşkusuz topyekun Müslümanlardır. İslam alemidir. İslam'ı doğru anlamış ve onu kuşanmış Müslüman evlatlarıdır. Nitekim nasıl ki fikir bazında hak ve batıl, nur ve zulümat, aydınlık ve karanlıklar arasında kıyamete değin bir mücadele söz konusu ise aynı mücadele bu düşüncelerin müntesipleri arasında da cereyan etmektedir. Nitekim Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır. "  İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnkar edenler ise Tağut'un yolunda savaşırlar. Şu halde şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır. (Nisa :76)

 

İnzal olduğu ilk günden beri İslam ve Müslümanlar Kitapsız müşriklerin ve Kitap ehli müşrikleri olan Yahudi ve Hıristiyanların saldırılarına maruz kalmıştır. Lakin ne İslam ve nede Müslümanlar kurumsal manada bugün ki kadar savunmasız kalmamışlardır. Zira İslam olması gerektiği gibi evrensel bir devlet bazında temsil edilmediğinden, İslam'ı ve Müslümanları savunmak bireysel veya en fazla örgütsel düzlemde kendini göstermektedir. Bu nedenle İslam'a yönelik saldırılara verilen tepkiler kolaylıkla terör eylemi gibi lanse edilebilmektedir.

 

Hâlbuki başında halifesi ile birlikte bir İslam Devleti mevcut olsaydı İslam'a ve Müslümanlara bu boyutta bir saldırı ya hiç olmayacaktı veya bu saldırılara karşı devletçe bir tepki ortaya koyulacaktı. Tıpkı hırçın bir Yahudi olan Ka'b bin Eşref'in varlığına son verildiğinde arkası gelmeyecekti. Ya da Beni Kaynuka Yahudilerinin başına gelenler İslam'a ve Resulüne hakaret edenlerin de başına gelecekti. Veya da İslam'a ve Müslümanlara alçakça ihanet edenlerin başına Beni Nadir ve Beni Kureyza Yahudilerin başına gelenler gelecekti. Yada onlara, Rum valisinin kendisine eziyet ettiği Müslüman kadının "Va Mu'tasımah / Ey Mu'tasım neredesin?!!" diye haykırdığında Abbasi Halifesi Mu'tasım Billah'ın Rum valisine verdiği ders gibi  unutamayacağı bir ders verilecekti.

 

İslam düşmanları dün Allahın nurunu söndürmek için teorik ve pratik olarak ellerinden gelen her şeyi yapmaktan geri kalmadı. Bugün yapılanlar geçmişte yapılanların bir tekrarından başka bir şey değildir. Ogün İslam çekirdeği filizini çıkarmış boy atmaktayken onlar buna engel olmaya çalışıyorlardı. Lakin onlara rağmen o filiz gelişti, büyüdü ve ulu bir çınara dönüşerek dünyaya kök saldı. Bu gün aynı çınar küffara rağmen yeniden yeşermektedir. Evet, İslam bunca anti propagandaya bunca dezenformasyona ve bunca iftiraya rağmen insanlığın gönlüne yol bulabilmektedir.

 

 Batıyı çıldırtan esas neden de aslında budur. Bu yüzden Salih (a.s.)'ın devesini kesen çete gibi en azılılarını öne sürmekteler. Geçmişte Firavunlarıyla, Nemrutlarıyla, Belamlarıyla, Ebreheleriyle, Tiranlarıyla, Ebucehilleriyle Müseylemetül Kezzaplarıyla, Abdullah b. Sebe ve Ka'b bin Eşref'leriyle saldırmışlardı. Bugün de Obama, Netenyahu Putin, Cameron, Hollande, Charlie Hebdo, Salman Rüşdi, Sisi ve Beşaar Esed'leriyle saldırıya geçmiş bulunmaktalar. Bütün hedefleri İslam'ın evrensel bir devlet halinde tekrar hayata dönmesine mani olmaktır. Resul (s.a.v.)'in Medine'de kurduğu ve on üç asır boyunca hükmettikten sonra 3 Mart 1924'te ilga edilen Hilafetin yeniden ikamene engel olmaktır. Bile bile Müslümanlar tahrik edilerek kontrolsüz davranmaya sevk edip esas hedefinden uzaklaştırılmaktır.

 

  Ancak beyhude! Nasıl ki Resul (s.a.v.) daha hayatta iken Müslümanlar Yahudilerin yaptığı gibi Peygamberine iftira atıp öldürmediler ise bu gün de O'nu savunmasız bırakmayacaklardır. O'na dil uzatanları affetmeyecekledir. Evet, Allah, Resulünün kefili olduğunu "Allah seni insanlardan koruyacaktır." (Maide: 67) diye buyurarak ortaya koymuştur. Evet Allah Resulünü Müslümanların elleriyle korudu ve koruyacaktır. Tıpkı Zikri /Kur'an'ı Müslümanların elleriyle koruduğu gibi. Tıpkı Sünneti koruduğu gibi. İşte Charlie Hebdo hadisesi budur. Kur'an'a saldıran Salman Rüşdi'nin ölüm fermanının anlamı burada yatmaktadır.

 

Hıristiyan, Yahudi, Hindu, Budist ve Ateistiyle, Kapitalist ve Sosyalistiyle Batı, Allah (c.c.)'ın şöyle buyurduğunu duymuş olmalı: "Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…" (Ahzab, 33/6)

 

"Sizden birinize Ben, annesinden, babasından, çocuklarından ve bütün insanlardan daha sevimli olmadığım müddetçe  tam iman etmiş olamaz."(Buhârî, İman: 8;) diye buyurmuş olduğunu da duymuş olmalı!

 

"Gerçek şu ki; Kafirler mallarını, Allah'ın yolundan alıkoymak için harcarlar ve harcayacaklar da. Sonra bu onlar için yürek acısı olacak, sonra yenilecekler ve inkar edenler cehenneme sürüleceklerdir." (Enfal : 36)    

 
Etiketler: ÜMMET, İSLAM'I, KORUMAYA, MUKTEDİRDİR,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
03 Ekim 2019
RESULÜ ANLAMAK VE YAŞAMAK!
397 Okunma.
24 Eylül 2019
S T K'LAR VE GERÇEKLER!
284 Okunma.
11 Eylül 2019
İSLAM VE BAĞIMSIZLIK
642 Okunma.
22 Şubat 2019
REJİM MUHASEBESİ!
1298 Okunma.
15 Şubat 2019
TERÖRÜ LANETLEMEK!
692 Okunma.
05 Şubat 2019
ALİM VE TEVAZU
1001 Okunma.
28 Ocak 2019
YA ALLAH YA SABIR!
1002 Okunma.
26 Ocak 2019
FİKİR SİYASET VE TERÖR
608 Okunma.
22 Ocak 2019
İSLAM’I ARAÇSALLAŞTIRMAK!
630 Okunma.
02 Ocak 2019
İSLAM’A GÜVEN!
1079 Okunma.
31 Aralık 2018
İSLAM OLMADAN ASLA!..
597 Okunma.
17 Aralık 2018
FİKİR SİYASET VE ŞİDDET!
1130 Okunma.
14 Kasım 2018
EY ALLAH'IN KULLARI KARDEŞ OLUNUZ!
1916 Okunma.
10 Kasım 2018
YEMEN KAN AĞLIYOR!
948 Okunma.
16 Aralık 2016
BÖLÜNMEK Mİ BÜTÜNLEŞMEK Mİ?
1424 Okunma.
20 Ağustos 2016
ALLAH BİLİR SİZ BİLMEZSİNİZ!
1639 Okunma.
10 Ağustos 2016
BAŞARISIZ DARBE GİRİŞİMİNDEN NEMALANMAK!
2149 Okunma.
27 Temmuz 2016
BU HALK UĞRUNDA FEDA OLMAYA DEĞER!
2193 Okunma.
14 Haziran 2016
İSRAİL OLUŞUMU İLE NORMALLEŞMEK!..
1522 Okunma.
07 Haziran 2016
TÜRKİYE’YE YENİ BİR AMENTÜ LAZIM!
1516 Okunma.
03 Haziran 2016
FETİH RUHU ve FETİH KUTLAMALARI!
1531 Okunma.
24 Mayıs 2016
AKP NAHDA VE İHVAN!
1736 Okunma.
18 Mayıs 2016
BANGLADEŞ NERE TÜRKİYE NERE!..
1661 Okunma.
11 Mayıs 2016
YENİ TÜRKİYE!..
1624 Okunma.
04 Mayıs 2016
LAİKLİK TARTIŞILIYOR!
1574 Okunma.
20 Nisan 2016
İSLAM VE SİYASET
1657 Okunma.
06 Nisan 2016
BİR İFSAT PROJESİ OLARAK MEDENİYETLER İTTİFAKI!..
1682 Okunma.
30 Mart 2016
PEKİ, YA ÇÖZÜM!
1684 Okunma.
03 Şubat 2016
KÜRT TİPİ BAŞKANLIK SİSTEMİ!
1747 Okunma.
06 Ocak 2016
SELF DETERMİNASYON FİTNESİNE KARŞI HİLAFET!
1885 Okunma.
23 Aralık 2015
MEHTER MARŞI!
1766 Okunma.
09 Aralık 2015
BÜYÜK ŞEYTAN!
1976 Okunma.
25 Kasım 2015
MOLLA SARAY İLİŞKİSİ!
1953 Okunma.
18 Kasım 2015
G 20 ve AİLE FOTOĞRAFI!
1706 Okunma.
11 Kasım 2015
SON KEZ KAZANAN DEMOKRASİ OLSUN!
1762 Okunma.
04 Kasım 2015
Çağdaş Büyü/Algı Operasyonu
1783 Okunma.
14 Ekim 2015
DEMOKRASİ TERÖRÜ!
1834 Okunma.
30 Eylül 2015
Siyasi Partiler ve Gerçekler!
2073 Okunma.
23 Eylül 2015
Yedi Düvel ve Türkiye !
1993 Okunma.
09 Eylül 2015
KIYIYA VURMAK!
1913 Okunma.
26 Ağustos 2015
DEMOKRASİ ve İSTİKRAR!
1937 Okunma.
29 Temmuz 2015
DÜŞ ÜMMETİN YAKASINDAN ABD!
2003 Okunma.
22 Temmuz 2015
RAHMET BAYRAMLA TAÇLANIRKEN!
1911 Okunma.
07 Temmuz 2015
DOĞU TÜRKİSTAN ve HİLAFET
1877 Okunma.
30 Haziran 2015
ABD İLE İŞ TUTMAK!
1801 Okunma.
23 Haziran 2015
LÜBNAN'DAN KÜRDİSTAN'A HİLAFET HİLAFET!
2058 Okunma.
17 Haziran 2015
LAİKLİK VE ULUSÇULUK BİZİ TÜKETMEDEN!
2002 Okunma.
12 Haziran 2015
AYNI DELİKTEN DEFALARCA SOKULMAK!
1781 Okunma.
27 Mayıs 2015
MİLLETVEKİLİ ANDI KALDIRILMADIR!
1973 Okunma.
20 Mayıs 2015
MİRAÇ KUDÜS HİLAFET!
2410 Okunma.
13 Mayıs 2015
AH ŞU SİYASET!
1925 Okunma.
06 Mayıs 2015
HDP BARAJI AŞAR MI !?
2194 Okunma.
29 Nisan 2015
1915 Olayları ve Ermeniler!
1888 Okunma.
22 Nisan 2015
Üç Aylar ve İslam Ümmeti
2307 Okunma.
15 Nisan 2015
KÖKLÜ DEĞİŞİM DERGİSİ
2535 Okunma.
25 Mart 2015
İran Ümmetin Sabrını Zorluyor!
1991 Okunma.
18 Mart 2015
BİLADÜŞ-ŞAM KIYAMI BEŞ YAŞINDA
2196 Okunma.
11 Mart 2015
SEKÜLER DEĞERLER VE KADIN
2087 Okunma.
18 Şubat 2015
TOKİ VE ZİHNİYET
2058 Okunma.
04 Şubat 2015
Sistem Dilenciliği!
1895 Okunma.
21 Ocak 2015
Nissibi / Selahaddin Eyyubi
2254 Okunma.
14 Ocak 2015
Deniz Feneri / Günyüzü
2114 Okunma.
07 Ocak 2015
SURİYE KIYAMI HEDEFİNE YÜRÜYOR!
1985 Okunma.
31 Aralık 2014
İSLAMOFOBİ BATI’YI VURUYOR
2332 Okunma.
24 Aralık 2014
Cebir Yok, Şiddet Yok, Zulüm Var!
2252 Okunma.
17 Aralık 2014
Dersimiz Osmanlıca
2255 Okunma.
10 Aralık 2014
İNSAN HAKLARI GÜNÜ
2093 Okunma.
03 Aralık 2014
Urfa Eski Urfa Değil!
2198 Okunma.
27 Kasım 2014
Meydan Okuyorum!
2425 Okunma.
19 Kasım 2014
AMERİKA'YA KİM DUR DİYECEK?
2241 Okunma.
12 Kasım 2014
AH KUDÜS!
2185 Okunma.
05 Kasım 2014
“BİJİ SEROK OBAMA” ÖYLE Mİ?
1008 Okunma.
22 Ekim 2014
İSLAM OLMADAN ASLA!
2103 Okunma.
15 Ekim 2014
İSLAM'IN ÜZERİNE TİTREMEK
2178 Okunma.
08 Ekim 2014
REEL POLİTİK ÇIKMAZI
1988 Okunma.
Haber Yazılımı