Yazı Detayı
20 Kasım 2020 - Cuma 10:13 Bu yazı 56 kez okundu
 
TAKVA VE TASAVVUF
Mehmet İMRE
imrebey@hotmail.com
 
 

Dini konuları işlerken, gerçek ehlisünnet âlimlerinin, evliyaullahın tüm görüşleri benim için en büyük kılavuzlardır. Konumuz Takva ve tarikat olunca çok anlamlı geniş konulardır. Hoca değilim ama anladığımı yazarak faydalı olmaya çalışayım. Önce takva nedir? Takva; Kur'an'i kerimin ifadesiyle Çok korkmaktır. Kimden? Allah'tan korkmak, tapınak haline getirilen liderlerden, değil, Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmek. Helal haramı kavramak ve yaşamaktır.

 

Tasavvuf ise; Peygamber Efendimiz'e vâris olmuş gerçek mürebbîlerin (mürşidlerin elinde; nefsin tezkiye, kalbin tasfiye edildiği mânevî bir mekteptir. Nefse karşı sulhü olmayan bir cenktir. İlâhî takdire her hâlükârda rızâ göstererek Allah ile daima dost kalabilme marifetidir. Hayatın med-cezirleri ve acı-tatlı sürprizleri karşısında, gönül dengesini korumaktır. Varlıkta şımarmayıp yoklukta daralmamaktır. Başa gelen cefaları, ilâhî bir imtihan bilip, bunları kendisine bir tezkiye (mânevî arınma) vesilesi kılabilme olgunluğudur. Şikâyet ve sızlanmayı unutarak daima hamd ile şükreden "güzel bir kul" olabilme maharetidir.

 

İlahi kelamda " yanımda sizin en keremliniz benden en çok korkanınızdır " Hucurat suresi Ayet 13 (bu konuda Kur'an-ı kerimde çok ayetler vardır.) Bu ayetin tefsirinde insanın değeri anlaşılıyor. İnsan ne ile rütbe alır O'ndan en çok korkmak, bu korkma tüm yaşantıya sirayet etmeli, hayatın tüm alanlarını kapsamalıdır.

 

Allah indinde İslama göre hayatlarını şekillendirip hayat boyu Rabbine boyun eğen peygamberine tabi olmuş insanlar değer görürler. Allah Resulü Hz. Fatimaya babam peygamberdir diye bana güvenme, seni ancak amelin kurtarır buyurmuştu. "Takvanın dışında rütbeler almak, şöhret kazanmak, insanları peşinden sürüklemek, kendine taptırmak, Nefis ve şeytana uyarak kendisini tapınak haline getirmek konumuzun dışındadır." Yemede, içmede, giyinmede, kazanmada, sarf etmede, ticarette, siyasette, yürümede, çalışmada, evlilikte, düğünde, uyanıkken yaşamın tüm alanlarında takva (Allah'tan korkma) İkliminden nem kapma her Müslüman'ın görevidir.

 

Peygamberlerin dışında hiçbir insan günahsız değildir. Masum değildir. Hiç kimsenin elinde İman ölçme aleti olmadığına göre Kimin iyi kimin kötü olduğunu En iyi bilen yaratan Rabbimiz'dır. Dinimizde zahire hükmedilir. Kraldan fazla kralcı olmak, Şeyh uçmaz, Müritler uçurur anlayışı günümüzde çok yaygındır. Dinimizde böyle bir şey yoktur. Tarikat veya tasavvuf ise kelime olarak yol demektir. Sıratı Müstakim yani dosdoğru yol. Öyle bir yol ki, Takva Allah'tan korkmak ise Tarikatta olan ehli tasavvuf bir insan Allah'tan daha fazla korkmak ve İslam'ın en ince emirlerine yapışmaktır.

 

Tarikatların çok pirleri vardır. Kökleri Şeyh Abdülkadir'i Geylani ve şahı nakşibentlerdir. Şecereler sahabelere kadar dayanır. Her alanda olduğu gibi tarikat alanında da zaman zaman belki İslam dışı şeyler olmuştur. Bu oluşlar Tarikatların yokluğu demek değildir. Bu İslam dışı oluşumlar, doğru yolun sapık kollarıdır denilebilir. Tarikatlar çıkışından günümüze kadar İnsanlığa çok şey kazandırmışlardır Hiç bir tarikat Şeriat dışı olamaz. Beşeri sistemlerin hangisinde tarikatlara önem verilmiş, yayılmasına çalışılmış, tarikatlardan medet umulmuşsa o sistemlerde birlik olmuş, yükselme olmuş, cezaevleri bile boş kalmıştır.

 

Bunun en bariz örneği Osmanlı dönemleridir. Kuruluşundan son dönemlerine kadar olan zaman diliminde olan Padişahların hepsi tasavvuf ve tarikat ehli sultanlardı hepsinin bağlı oldukları hocaları vardı.

 

Osmanlı devletini yıkan zihniyet yerine kurduğu Cumhuriyette yaptıkları ilk iş Tekke ve zaviyeleri kapatmak olmuştur. Şirk ve soygun düzenlerinin korkulu rüyası olduğu için, bu bile bir ölçüdür ders alınacak İslam karşıtı bir tuzaktır. Tarikat nefis ve şeytanla mücadele etme tarzıdır. İntisap olduğu davanın ilkelerinde fani olmaktır. Bazı camilerimizde tasavvufun çilehaneleri halen mevcuttur. Tarikat liderlerinin hepsi İslami ilimlerle donanımlıdırlar. Yaşamları tarz değil İslam farzıdır. Bu masumiyet değil, insan kusursuz olamaz ilkesidir. Gerçek tarikatlarda keramet vardır bu kerametler din dışı yaşayış, dine karşı savaş açanlara gösterilir. Dinimizde İtikatta Maturidi ve Eşari Mezhepleri, Amelde ise Hanefi, Maliki, Hambeli, Şafii Mezhepleri vardır. Hiç bir tarikat ehli bunların dışında değildir.

 

Mezhepsiz hayat olmaz. Ehlisünnet inancında şu an müçtehit olmadığına göre hepimiz mukallidiz. Mezhep imamlarının görüşleri inananları bağlar. Mezhep tanımadan Kur'an bana yeter demek cehalet ilkesidir. Kur'an, sünnet, fıkıh İmamlarının görüşleri yaşamak için Müslüman'ın hayat kaynaklarıdır. Kötü olan Mezhepçilik, Tarikatçılık cık caklar dır. Gerçek tarikatlar ve önderleri toplumun kılavuzlarıdır kutbudurlar.

 

Ayet hadis okuyan anlatan çok hoca seydadan fazla tarikat avcıları (İnsanları ıslah etmede) insanları kötülüklerden arındırmış ehlisünnete bağlanmada vesile olmuşlardır. Tarihi seyir içerisinde hak batıl mücadelesinde hakkın hâkimiyetinde ehli tasavvufun payı çok büyüktür. Bazı zındıklar gerçek tarikatları inkâr etseler bile, it ürür kervan yürür misalidir. Gerçek tarikatta Cihat vardır, nefsi terbiye etme vardır, Tüm ibadetlere düşkünlük vardır, insan sevgisi ve kalpler yapma vardır, Kötülüklere karşı durma, zalimin zülmüne dur deme vardır.

 

Hiç bir şirk düzenini kabul etmeme, karşı koyma vardır. Emri bil maruf nehyi anilmünkerle hem dem olma vardır. Tüm zalim liderlere karşı baş kaldırma vardır. Sapıklığa düşmemek için Tarikatsız İlim, İlimsiz tarikat tasavvuf olmaz diyoruz. İnsanlık bugün çıkış yolu arıyor. Bunalımlardan korunmak istiyorsa sahte Müslüman'ı, Sahte şeyhi veya müride bakarak işte din veya tarikat budur diyorsa yanılıyordur. İşin aslı çok sağlamdır.

 

İnsanlığın kurtuluş reçetesi Şeriat-gerçek tarikattadır. Gerçek tarikatlar balığın suda yaşaması gibidir. Susuz balık nasıl ki hayatta kalamaz ve yaşayamaz şeriatsız, tarikatsız veya takvasız insanda ruhen ölmüştür. İnsanın dışındaki tüm varlıklar Allah'ı zikreder İnsan niye Allah'ı zikretmesin aksi halde nankör olur. Allah muhafaza Cehennemi boylar. Ruhun gıdası Allah'ı zikretmededir. Kalpler ancak Allah'ın zikri ile huzur bulur. Tebliğde insanları şahıslara değil, mevlaya davet metodumuz olsun. Mevlam hepimizi zakirlerden eylesin…

 
Etiketler: TAKVA, VE, TASAVVUF,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
28 Kasım 2020
TADI KALMADI
71 Okunma.
25 Kasım 2020
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ
71 Okunma.
14 Kasım 2020
HASBİHAL
86 Okunma.
10 Kasım 2020
BAŞKALARINA BENZEMEK
124 Okunma.
03 Kasım 2020
ARAYA DUVAR ÖRDÜK
113 Okunma.
27 Ekim 2020
FELAH YOLU
92 Okunma.
19 Ekim 2020
KATLEDİYORUZ
96 Okunma.
17 Ekim 2020
YAKARIŞ
79 Okunma.
15 Ekim 2020
ÖNEMLİ BEŞ ŞEY
74 Okunma.
10 Ekim 2020
KIYMETİ KALMADI
114 Okunma.
03 Ekim 2020
BEN OLMAZSAM OLMAZ DEMEYİN
146 Okunma.
29 Eylül 2020
BİR BABAYA EN ACI SÖZ
149 Okunma.
25 Eylül 2020
TOPLUMSAL YARAMIZ HAYÂSIZLIKTIR
112 Okunma.
18 Eylül 2020
OKUNACAK KİTABI İYİ SEÇMELİYİZ
151 Okunma.
07 Eylül 2020
HAYAT TRENİ
272 Okunma.
01 Eylül 2020
YOK! ÖTESİ
196 Okunma.
31 Ağustos 2020
TEFRİKA
93 Okunma.
25 Ağustos 2020
KENDİMİZ İÇİN NE YAPTIK?
201 Okunma.
14 Ağustos 2020
AYDINLIKTA KARANLIKTA KALMAK
247 Okunma.
13 Ağustos 2020
GELENEKLERİMİZ
105 Okunma.
29 Temmuz 2020
BENİM GÜNDEMİM BAŞKA
216 Okunma.
22 Temmuz 2020
KUR’AN VE SÜNNET SOFRASINDAN
149 Okunma.
15 Temmuz 2020
DÜNYA KİMSEYE KALMAZ
346 Okunma.
04 Temmuz 2020
İNSAN BU KADAR UCUZ OLMAMALI
244 Okunma.
27 Haziran 2020
BENİM GÜNÜM KUTSAL BELDELERE GİDİŞTİR
247 Okunma.
18 Haziran 2020
ÇAYDA DEM ASKERLİKTE KIDEM
265 Okunma.
04 Haziran 2020
EY NEFSİM
456 Okunma.
19 Mayıs 2020
YAŞAMAK İÇİN DİREN
325 Okunma.
09 Mayıs 2020
BİR PARTİ SİYASİ, CORONA HAYATİ TEHDİTTİR
284 Okunma.
30 Nisan 2020
DÖNÜŞÜMÜN EŞİĞİNDEYİZ
275 Okunma.
25 Nisan 2020
RAMAZAN GELDİ HOŞ GELDİ
333 Okunma.
11 Nisan 2020
HADDİMİZİ AŞTIK
351 Okunma.
24 Mart 2020
KOKUŞMUŞ MEDENİYET
254 Okunma.
18 Mart 2020
SEVGİ VE İNSAN
257 Okunma.
01 Şubat 2020
GİDİŞAT İYİ DEĞİL
426 Okunma.
30 Ocak 2020
DEPREM İLAHİ BİR İKAZDIR
378 Okunma.
27 Ocak 2020
DİN GARİP GELMİŞ GARİP GİDECEK
409 Okunma.
15 Ocak 2020
KİM DÜZELTECEK?
338 Okunma.
13 Ocak 2020
DÜŞMANI TANIMAK
348 Okunma.
04 Ocak 2020
HERKES HESAP VERECEK
876 Okunma.
02 Ocak 2020
HER GEÇEN GÜN ÖMÜRDEN GİDİYOR
451 Okunma.
16 Aralık 2019
KIZGIN BABALAR /ÜZGÜN ANNELER
423 Okunma.
11 Aralık 2019
SEYRANTEPE MAŞUK
392 Okunma.
05 Aralık 2019
EVLİLİK AİLENİN TEMEL TAŞIDIR
436 Okunma.
19 Kasım 2019
TAZİYE VE TAZİYE EVLERİ
441 Okunma.
13 Kasım 2019
İNSANLIK ONA MUHTAÇ
476 Okunma.
02 Kasım 2019
29 EKİM 1923
595 Okunma.
30 Ekim 2019
AİLE KAVRAMI KUTSALDIR
580 Okunma.
28 Ekim 2019
ÜMİTVAR OLUN
567 Okunma.
22 Ekim 2019
DENGESİZLİK HER YERDE
570 Okunma.
10 Ekim 2019
ÖLÜM YOK OLUŞ DEĞİLDİR
826 Okunma.
02 Ekim 2019
CAMİLER ISLAH MEKÂNLARIDIR
584 Okunma.
20 Eylül 2019
YENİ ÖMERLERE TALİP OLMAK
880 Okunma.
16 Eylül 2019
VARIM! ÖYLEYSE GÖRÜNÜYORUM
874 Okunma.
19 Ağustos 2019
KAŞIKLA VERİLEN KEPÇEYLE ALINIYOR
915 Okunma.
01 Ağustos 2019
BAYRAMLARIMIZ GERÇEK OLSUN
730 Okunma.
25 Temmuz 2019
EŞKIYALIK HER TARAFI SARMIŞ
594 Okunma.
19 Temmuz 2019
İDARE ŞEKLİMİZ CUMHURİYET
595 Okunma.
01 Temmuz 2019
İSLİM SEZONU BAŞLADI-2
785 Okunma.
25 Haziran 2019
İSLİM SEZONU BAŞLADI-1
833 Okunma.
13 Haziran 2019
MAKAM'A FEDA EDİLEN DOSTLUKLAR
1607 Okunma.
04 Mayıs 2019
RAMAZAN AYI GÜNAHLARDAN ARINMA AYIDIR
1744 Okunma.
02 Nisan 2019
HAYIRLI OLSUN
892 Okunma.
08 Ocak 2019
2018 YILI FIRTINALI GEÇTİ
1018 Okunma.
05 Aralık 2018
İLİMİZE HAYIRLI OLSUN
1335 Okunma.
28 Kasım 2018
BÜYÜK ÖNDER VE LİDER
1322 Okunma.
21 Kasım 2018
SEÇİMLER VE SEÇİLENLER
1448 Okunma.
05 Kasım 2018
İDARE ŞEKLİMİZ CUMHURİYET
1345 Okunma.
30 Ekim 2018
DERTLER DEVASIZ
1318 Okunma.
10 Ekim 2018
FIRSATÇILARA GÜN DOĞDU-2
1803 Okunma.
09 Ekim 2018
FIRSATÇILARA GÜN DOĞDU-1
1192 Okunma.
03 Ekim 2018
TEMİZLİK ŞART
1645 Okunma.
17 Eylül 2018
EĞİTİM ÖĞRETİM
2118 Okunma.
29 Ağustos 2018
DEVLETİN YAPAMADIĞINI ÖZEL OKUL YAPTI
2223 Okunma.
20 Ağustos 2018
KİM DOST KİM DÜŞMAN?
1522 Okunma.
13 Ağustos 2018
MEŞRU DAİRE VE DENETİM
1745 Okunma.
07 Ağustos 2018
EKONOMİ SAVAŞI BAŞLADI
1521 Okunma.
27 Temmuz 2018
GAFLET
1951 Okunma.
06 Temmuz 2018
ATA TOPRAĞINDAN SELAM GETİRDİM-2
2994 Okunma.
28 Haziran 2018
ATA TOPRAĞINDAN SELAM GETİRDİM-1
2010 Okunma.
08 Mayıs 2018
KUTSAL BELDELERE YOLCULUK
3370 Okunma.
24 Nisan 2018
BEN ADAY DEĞİLİM
2248 Okunma.
13 Nisan 2018
MİRAÇ VE NAMAZ
1265 Okunma.
02 Nisan 2018
AMBARGO
1881 Okunma.
19 Mart 2018
MÜBAREK MEVSİM GELDİ
2471 Okunma.
05 Mart 2018
AK PARTİ 6. OLAĞAN KONGRESİ
2202 Okunma.
02 Mart 2018
URFA’DA EMLAKÇI OLMAK-2
1205 Okunma.
01 Mart 2018
URFA’DA EMLAKÇI OLMAK-1
1199 Okunma.
09 Şubat 2018
AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE!
2901 Okunma.
31 Ocak 2018
TEK SEÇENEK
1447 Okunma.
11 Ocak 2018
SİYASET GEÇİM KAPISI MI?
1579 Okunma.
02 Ocak 2018
DEVLET DE HARAMLARDAN ÇEKINMELI
1353 Okunma.
19 Aralık 2017
DİRENİŞE DEVAM
1384 Okunma.
12 Aralık 2017
KUDÜSÜ SEVMEK
1516 Okunma.
27 Kasım 2017
ÜMMET O’NU ANLAMAYA MUHTAÇ
1479 Okunma.
17 Kasım 2017
TOPLUM OLARAK SORUMLUYUZ-2
1595 Okunma.
16 Kasım 2017
TOPLUM OLARAK SORUMLUYUZ-1
1441 Okunma.
11 Kasım 2017
AHLAKİ ÇÖKÜNTÜ-2
2218 Okunma.
10 Kasım 2017
AHLAKİ ÇÖKÜNTÜ-1
1733 Okunma.
07 Kasım 2017
GÜNÜMÜZ HASTALIĞI KİBİR
2640 Okunma.
02 Ekim 2017
DÜNYADA BÜYÜK TUFANLAR VAR
1857 Okunma.
19 Eylül 2017
HAM İNSAN NASIL PİŞER?-2
3084 Okunma.
15 Eylül 2017
HAM İNSAN NASIL PİŞER? -1
1856 Okunma.
28 Ağustos 2017
KURBAN İBADETİ
1894 Okunma.
26 Ağustos 2017
TEMİZLİK ŞART
1846 Okunma.
24 Ağustos 2017
DÜNYA AHİRETİN TARLASIDIR
1885 Okunma.
07 Ağustos 2017
İYİ İNSAN OLMANIN VASIFLARI-2
1989 Okunma.
01 Ağustos 2017
İYİ İNSAN OLMANIN VASIFLARI-1
9196 Okunma.
27 Temmuz 2017
BİZ BU HALE NİÇİN DÜŞTÜK?
1698 Okunma.
04 Temmuz 2017
YAZIKLAR OLSUN!
2178 Okunma.
13 Haziran 2017
DÜNYA HAYATI TOZPEMBE DEĞİL
1755 Okunma.
25 Mayıs 2017
HOŞ GELDİN YA ŞEHR-İ RAMAZAN
1751 Okunma.
19 Mayıs 2017
ÇOCUK VE DİN İLİŞKİSİ
1825 Okunma.
25 Nisan 2017
HAYIRLI EVET
1839 Okunma.
12 Nisan 2017
DÜNYADA YAŞAMAK HERKESİN HAKKIDIR
1715 Okunma.
29 Mart 2017
İYİ Kİ MEMUR-SEN VAR
1785 Okunma.
14 Mart 2017
DAHA ANLAMAYANLAR VAR
1761 Okunma.
01 Mart 2017
VEFALI EĞİTİM-BİR-SEN
2035 Okunma.
14 Şubat 2017
REFERANDUMA GİDERKEN
1739 Okunma.
21 Ocak 2017
YİTİRDİKLERİMİZ
1923 Okunma.
11 Ocak 2017
SELAM OLSUN 2
2192 Okunma.
02 Ocak 2017
2016 YILI KARNESİ
1736 Okunma.
26 Aralık 2016
MİLLİ PİYANGO VE NOEL BABA
1828 Okunma.
15 Aralık 2016
MEMUR SEN VE DEĞERLERİ-4
1875 Okunma.
12 Aralık 2016
MEMUR SEN VE DEĞERLERİ - 3
1905 Okunma.
10 Aralık 2016
MEMUR SEN VE DEĞERLERİ- 2
1990 Okunma.
09 Aralık 2016
MEMUR SEN VE DEĞERLERİ 1
1952 Okunma.
26 Kasım 2016
YANGIN BÜYÜK
1814 Okunma.
11 Kasım 2016
HANS ANLADI HASAN ANLAMADI
2027 Okunma.
25 Ekim 2016
YENİ KAPI RUHUNU DİRİ TUTMALIYIZ
1673 Okunma.
10 Ekim 2016
MUHARREM VE MUHASEBE
1939 Okunma.
03 Ekim 2016
SİYASET VE DİN
1751 Okunma.
10 Eylül 2016
KURBANLAR ALLAH İÇİN KESİLMELİDİR
1839 Okunma.
30 Ağustos 2016
(TEDAŞ) EPSAŞ DİCLE HALKI BEZDİRDİ
2239 Okunma.
21 Ağustos 2016
HAİN PAŞALAR VE MAŞALAR
1772 Okunma.
27 Temmuz 2016
BÜYÜK ŞEYTANIN OĞLU
1967 Okunma.
14 Haziran 2016
OKULLARIN ARSIZ HAYÂSIZ MEZUNİYET MODASI
1929 Okunma.
02 Haziran 2016
RAHMET AYI RAMAZAN
2102 Okunma.
15 Mayıs 2016
ÜMİTVAR OLUN
1934 Okunma.
10 Mayıs 2016
EYVAH! LAİKLİK ELDEN GİDİYOR
2020 Okunma.
30 Nisan 2016
EMEK BARIŞ KARDEŞLİK BAYRAMI 1- MAYIS
2073 Okunma.
12 Nisan 2016
HER GÜN KUTLU DOĞUM OLMALI
2011 Okunma.
07 Nisan 2016
BEREKET VE MAĞFİRET AYLARI
2013 Okunma.
29 Mart 2016
NİMET SAĞLIK ŞÜKÜR
2200 Okunma.
23 Mart 2016
AİLE YAPIMIZA NE OLUYOR?
2224 Okunma.
14 Mart 2016
ŞERDE DEĞİL HAYIRDA YARIŞALIM
2124 Okunma.
24 Şubat 2016
BAŞLANGICI OLAN HER ŞEY SON BULUR
2240 Okunma.
10 Şubat 2016
GÜNDEM DEĞİŞTİRME TAKTİKLERİ
2250 Okunma.
02 Şubat 2016
DEĞİŞİM ZAMANI
2046 Okunma.
18 Ocak 2016
BİR YILI GERİDE BIRAKTIK
1980 Okunma.
11 Ocak 2016
ÖZLÜYORUM
2450 Okunma.
22 Aralık 2015
İSLAM VE YILBAŞI (NOEL)
2145 Okunma.
08 Aralık 2015
DUAYA DAVET
2281 Okunma.
09 Kasım 2015
SÖZ MİLLETİNDİR
2282 Okunma.
26 Ekim 2015
BİRİZ BERABERİZ
2227 Okunma.
19 Ekim 2015
MUHARREM AY'I VE KERBELA
2827 Okunma.
06 Ekim 2015
1 Kasım’a Doğru
2044 Okunma.
22 Eylül 2015
KURBANIMIZ KURBAN OLSUN
2377 Okunma.
09 Eylül 2015
HİZMET Mİ MAKAM MI?
2131 Okunma.
31 Ağustos 2015
AYRILIK FELAKET BİRLİK RAHMET'TİR
2257 Okunma.
25 Ağustos 2015
İNSAN VE TERÖR
2163 Okunma.
18 Ağustos 2015
ERKEN SEÇİMİ DİN'DE YAPALIM
2168 Okunma.
10 Ağustos 2015
ÖMÜRLER HOYRATÇA TÜKETİLİYOR
2043 Okunma.
03 Ağustos 2015
HALKIN TEMSİLCİLERİ KİM?
2224 Okunma.
25 Temmuz 2015
HUZURLU ŞEHRİN HUZURUNU KİMLER
2227 Okunma.
05 Temmuz 2015
BU KONULARI YAZMAYACAĞIM
2387 Okunma.
11 Haziran 2015
KOALİSYONDANİSTİKRAR BEKLEMEYİN
2546 Okunma.
02 Haziran 2015
NE ÇABUK UNUTUYORUZ
2352 Okunma.
26 Mayıs 2015
CUMHURBAŞKANI’NIN URFA AÇILIŞ TÖRENİ
2393 Okunma.
20 Mayıs 2015
MESCİDİ AKSA'DA NAMAZ KILMAK
2475 Okunma.
13 Mayıs 2015
AK PARTİ URFA MİTİNGİ
2657 Okunma.
04 Mayıs 2015
MESİRE ALANI ÇATAK
2575 Okunma.
27 Nisan 2015
Afakî Vaatler Havada Uçuşuyor
2200 Okunma.
20 Nisan 2015
RAĞBETİMİZ NEYE?
2661 Okunma.
15 Nisan 2015
HALK GÜDÜLEN DEĞİLDİR
2181 Okunma.
09 Nisan 2015
KİME İNANALIM?
2292 Okunma.
24 Mart 2015
ARABANIN HIZI ÇOK YÜKSEK
2249 Okunma.
13 Mart 2015
EMEKLİ YAŞIYOR-MUŞ
2301 Okunma.
28 Şubat 2015
ADAY ADAYLIĞI BEREKETİ
2473 Okunma.
11 Şubat 2015
HER URFALININ HAYALİ BİR
2479 Okunma.
02 Şubat 2015
BATAKLIKTA AÇAN ÇİÇEK
2959 Okunma.
27 Ocak 2015
SOSYAL PAYLAŞIM FENOMENLERİ
2423 Okunma.
23 Ocak 2015
EĞİTİM ORDUSU TATİLE GİRERKEN
2193 Okunma.
20 Ocak 2015
YERLİ FRANSIZLAR
2385 Okunma.
16 Ocak 2015
BÜYÜKŞEHİR OLMANIN FAYDALARI
2689 Okunma.
06 Ocak 2015
AK PARTİ'NİN ŞANLIURFA 5. İL KONGRESİ
2565 Okunma.
30 Aralık 2014
BUGÜN GÜNDEM NE?
2447 Okunma.
17 Aralık 2014
Nankörler
2918 Okunma.
08 Aralık 2014
Kime inanalım
2360 Okunma.
24 Kasım 2014
MÜSLÜMANLAR BİRLEŞMELİ AMA NEREDE?
2521 Okunma.
10 Kasım 2014
İSRAİL KUDURUYOR MÜSLÜMANLAR SUSUYOR
2558 Okunma.
27 Ekim 2014
HALİLİYE'NİN HALİ
2625 Okunma.
13 Ekim 2014
BARIŞI BEKLERKEN
2520 Okunma.
30 Eylül 2014
YİNE KANLI BAYRAM
2543 Okunma.
19 Eylül 2014
GEMİ BATARSA HERKES BATAR
3136 Okunma.
08 Eylül 2014
OKULLAR AÇILIRKEN
2338 Okunma.
01 Eylül 2014
Onun Yerini Kimse Tutamaz
2487 Okunma.
19 Ağustos 2014
Fırtına Çatıyı Uçurdu
2384 Okunma.
11 Ağustos 2014
ORTADOĞU’NUN KANSER MİKROBU İSRAİL
2611 Okunma.
25 Temmuz 2014
ORUÇLUNUN BAYRAMI
2469 Okunma.
08 Temmuz 2014
YENİ PLAN
2477 Okunma.
24 Haziran 2014
RAMAZAN'A HAZIRLIK
2579 Okunma.
18 Haziran 2014
TAHRİP EDİLEN GENÇLİK NASIL DÜZELECEK?
2783 Okunma.
13 Haziran 2014
ÇÖZÜM SÜRECİ HEBA EDİLMEMELİ
2466 Okunma.
09 Haziran 2014
MAHALLELER ÜZERİNDEN GEÇEN TEHLİKE HATLARI
2576 Okunma.
23 Mayıs 2014
OTURUN ARTIK
2632 Okunma.
13 Mayıs 2014
CÜBBELİ VESAYET HORTLADI
2674 Okunma.
06 Mayıs 2014
ORTALIK TOZ DUMAN
2475 Okunma.
29 Nisan 2014
HAŞİMİN HIŞMI
2620 Okunma.
15 Nisan 2014
SURİYELİLER TEHLİKE SAÇIYOR
3247 Okunma.
11 Nisan 2014
ELİNE, BELİNE, DİLİNE, CEBİNE
3138 Okunma.
01 Nisan 2014
MİLLİ İRADENİN BALYOZU
2497 Okunma.
27 Mart 2014
AK PARTİ MİTİNGLERİ
2603 Okunma.
21 Mart 2014
KENETLENME ZAMANI
2675 Okunma.
14 Mart 2014
SÖZ VERDİK
2681 Okunma.
28 Şubat 2014
ALLAH İNDİNDE TEK DİN İSLAM'DIR
2922 Okunma.
21 Şubat 2014
SİYASİ REKABETLER
2519 Okunma.
18 Şubat 2014
MENFAAT ÜZERİNE KURULAN ORTAKLIK
3474 Okunma.
05 Şubat 2014
SİYASETİN NABZI
2753 Okunma.
29 Ocak 2014
BASININ DİLİ
2634 Okunma.
13 Ocak 2014
KAF DAĞIN ARDI
2735 Okunma.
03 Ocak 2014
KIRIK TESTİDE SU KALMAZ
2710 Okunma.
Haber Yazılımı