Yazı Detayı
12 Mayıs 2017 - Cuma 09:33 Bu yazı 387 kez okundu
 
SAHABELERİN İZİNDEN (54)
Enes POLAT
 
 

Gündemde yazılacak birçok sıcak başlık varken İslamiyet'in zuhuruyla birlikte yaşamları, mücadeleleri, ödedikleri bedeller ve şahadetleriyle, ümmetin şuurlu evlatlarına rehberlik eden sahabeleri hatırlayalım ve anlatalım istedik.

*******
Bu kısa biyografileri aktarırken daha çok gençlerimizi düşündük. Çünkü gençlerimiz, özellikle lise çağlarından itibaren kendilerine rol-model olacak isim arayışına giriyor. Birçok aile de evlatlarının bu arayışını endişe ile karşılıyor. Evlatlarının duygu dünyasındaki o şuuru 'bir aşırılık' olarak görüp bu duyguları köreltmeye çalışıyor. Bu köreltme ve bastırma gayreti de çocukların, 'bulanık isimlere ve sözde kahramanlara' itibar etmelerini tetikliyor.

*******
İşte bu sebeplerle biz, hayatlarını tebliğe, dini yüceltmeye, kâfirlerle ve onların işbirlikçileriyle mücadeleye adayan bu şahsiyetlerin yaşamlarını sizlere aktarmayı bir vecibe olarak gördük. Yeni gelen nesiller örnekler görmek isterler ve onlara ümmetin özünü sunmazsanız, başkaları bu boşluğu doldurur.

EBÛ'D-DERDÂ (R.A.)
Ebû'd-Derdâ, ailesi içerisinde en son İslam'a girmesine rağmen, kısa zamanda gayretleriyle, feragatiyle, takvasıyla ve cihat meydanlarında gösterdiği kahramanlıklarıyla temayüz etmiş bir sahabidir.
Asıl ismi "Uveymir" olup, "Ebû'd-Derdâ," künyesidir. İslam'a girişi çok gariptir… Hanımına varıncaya kadar herkes Müslüman olduğu hâlde, o bir türlü İslam'a giremiyordu. Onun İslam'a girmesi için çok gayret sarf eden Abdullah bin Revâha (r.a.), her defasında yumuşak bir üslupla reddedilmişti. Ama Abdullah, Ebû'd-Derdâ'nın bir gün mutlaka İslamiyet'le müşerref olacağını ümit ediyor, gecikmesinin sebebinin araştırıcı birisi olmasından kaynaklandığına inanıyordu.
Bir gün Ebû'd-Derdâ'nın evden çıktığını gören Abdullah, arka kapıdan eve girdi ve onun devamlı taptığı putu kırıp parçaladı. Ebû'd-Derdâ'nın hanımı mâni olmaya çalıştıysa da, Abdullah (r.a.) bir defa onu parçalamaya ahdetmişti. Bir müddet sonra eve gelen Ebû'd-Derdâ, putun parçalarının her birinin bir tarafa dağıldığını görünce çok kızdı. Fakat kendi kendine düşünmeye başladı. Bir müddet sonra, "Eğer bu putta bir hak ve hayır olsaydı, kendisini müdafaa ederdi." dedi. Hemen Resûlullah'ın (a.s.m.) huzuruna gitti. Hz. Abdullah da oradaydı. Onu görünce heyecanlandı. Hidayete ermesi için dua etti. Onun Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olduğunu görünce çok sevindi.[1]
Ebû'd-Derdâ (r.a.), İslamiyet'e girdikten sonra öylesine bir şevk ve gayretle İslam için çalıştı ki, birçoklarını kendisine imrendirdi. Ebû'd-Derdâ (r.a.) henüz Müslüman olmadığı için Bedir Savaşı'na katılamamıştı. Fakat Bedir'den sonra bütün harplere ve seferlere iştirak etti. Uhud'daki kahramanlıklarıyla, Resûl-i Ekrem'in (a.s.m.) "Uveymir ne kadar mükemmel bir süvaridir!" iltifatlarına mazhar oldu.
Selmân-ı Fârisî Müslüman olduktan sonra, Ebû'd-Derdâ onunla çok iyi kaynaştı. Birbirlerini çok iyi seven bu iki fedakâr sahabiyi Peygamberimiz (a.s.m.) kardeş ilan etti.
Ebû'd-Derdâ (r.a.), Müslüman olmadan önce ticaretle uğraşıyordu. Müslüman olduktan sonra, Peygamberimizden daha fazla feyiz almak ve daha çok ibadet edebilmek için ticareti bıraktı. Peygamberimizin sohbetlerine devam etmeye başladı. Zaman zaman Resûlullah'a sualler sorardı. Bir defasında şöyle bir sual sordu:
"Yâ Resûlallah! Zenginler dünyayı da ahireti de kazandılar. Onlar hem namaz kılıyor, hem oruç tutuyorlar, hem de sadaka veriyorlar. Fakat biz fakir olduğumuz için sadaka veremiyoruz…"
Bunun üzerine Peygamberimiz (a.s.m.) şöyle buyurdu:
"Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen onu yaptığında kavuştuğun şeye, ancak onu yapanlar kavuşabilirler; yapmayanlardan hiçbiri de başka bir yolla ona yetişemezler. Her namazdan sonra 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 34 defa da Allahü ekber de."[2]
Hz. Ebû'd-Derdâ, gördüğü her şeyden ibret alırdı. Herkese iyilik ederdi. Kimseyi incitmezdi. Güler yüzlüydü. Bilhassa hadis rivayet ettiğinde gülümserdi. Sebebini soranlara, "Resûlullah da bir söz söylerken tebessüm ederdi." derdi.
Cömertti. Ziyaretine gelenlere ikramda bulunurdu. İnsanların arasını bulmayı çok severdi. Bir defasında dişi kırılan biri, Hz. Muâviye'ye gelerek davacı olmuştu. Muâviye (r.a.) ne kadar ısrar ettiyse de, davacıyı ısrarından vazgeçiremedi. Ebû'd-Derdâ da (r.a.) oradaydı, "Ben Resûlullah'ın şöyle buyurduğunu işittim: 'Herhangi bir Müslüman bir ezaya maruz kalır da eza vereni affederse, Cenâb-ı Hak onu bir derece yükseltir, bir hatasını affeder.'" Ebû'd-Derdâ'dan bu hadisi işiten davalı, dişini kıran adamı affetti.[3]
Ebû'd-Derdâ (r.a.) fevkalade liyakatli, mütevazi, derin ilim sahibi, idarecilik kabiliyetine sahip ve bütün kuvvetiyle Müslümanların hizmetine koşan, fakat buna karşılık gayet basit bir hayat süren bir zat idi. Bu vasıflarından dolayıdır ki, Hz. Ömer (r.a.) ona mühim bir devlet vazifesi vermek istiyordu. Ancak Hz. Ömer'in her teklifini, Ebûd-Derdâ reddediyordu. .
Bir müddet sonra Ebû'd-Derdâ, Şam'a gitmek için Hz. Ömer'den izin istedi. Hz. Ömer ise, "Sen hükûmette bir vazife kabul etmedikçe ben senin Şam'a gitmene izin vermem!" diyerek ona izin vermedi. Ancak Ebû'd-Derdâ'nın bütün arzusu, Şam'a gidip oradaki Müslümanlara İslamiyet'in hakikatlerini anlatmaktı. Tekrar Hz. Ömer'e gidip, "N'olur, bana müsaade et, oraya gidip onlara Resûlullah'ın sünnetini öğreteyim, namaz kıldırayım, bildiğim hakikatleri söyleyeyim!" dedi. Hz. Ömer onun Şam'a gitmesine izin verdi.
Hadis, tefsir ve fıkıh ilimlerine derin vukufu olmakla birlikte, Ebû'd-Derdâ'nın asıl ihtisas sahası Kur'ân-ı Kerim idi. Hz. Peygamber'in sağlığında Kur'ân'ın tamamını ezberlemiş nadir sahabilerden birisiydi. Şam'a gittikten sonra artık onun sevincine ve saadetine sınır yoktu. Gayet basit yaşıyor, fevkalade basit bir evde oturuyordu. Mescide gittiğinde ise hemen etrafı sarılır, Kur'ân'a, hadise ve fıkha dair sorular sorulur, o da bunlara şevkle cevaplar verirdi. Onun ilmi gerçekten çoktu. Sahabenin ileri gelen âlimlerinden Muâz bin Cebel, vefatı ânında onun için şöyle demişti:
"Ey Ebû'd-Derdâ! Gökyüzü senden daha âlim birisini gölgelendirmedi, yeryüzü de senden daha âlim birisini taşımadı…"
Ebû'd-Derdâ, yetiştirdiği talebeler temayüz edince, hemen onların etrafında yeni bir halka teşkil ettirir, kendisi de hepsini teftişle meşgul olurdu. Sabah namazlarından sonra, Ebû'd-Derdâ'nın talebelerinden teşekkül eden ilim halkaları Şam Camii'nde öyle ulvi bir manzara arz ederdi ki, bu halkalara girmeyen birçok kimse, bir köşeden zevkle bunları seyrederdi. Ebû'd-Derdâ (r.a.) bir köşede durur, muhtelif halkalardan gelen sualleri cevaplandırırdı. Bu halkaların içerisinde birçok mümtaz sahabe de bulunurdu. Ebû'd-Derdâ'nın bu şekilde Kur'ân ilimlerini hakkıyla bilen 2000'e yakın talebe yetiştirdiği rivayet edilir.
Ebû'd-Derdâ (r.a.), kutsi ilim hizmetine devam ederken, gerek Şam valisi gerekse Yezîd bin Ebî Süfyân, Müslümanların derdinden uzak bir şekilde, lüks ve debdebe içinde bir hayat sürüyorlardı. Bu durumu öğrenen Hz. Ömer (r.a.), hem Ebû'd-Derdâ'nın kutsi hizmetlerini görmek hem de valisini yerinde cezalandırmak için Şam'a gitmeye karar verdi. Yanında hizmetçisi Yerfe de vardı. Hz. Ömer, onları denemek için önce Yerfe'yi içeri gönderdi. Yerfe bir desturla Yezîd'in konağına girdikten sonra peşinden de Hz. Ömer içeri girerek, bütün kadife yastıkların, ipekli eşyaların ve sair ihtiyaç fazlası eşyaların bir araya toplanmasını, bunların Beytülmâl'e alınacağını söyledi.
Valinin durumu bundan farksızdı. Aynı muameleyi ona da tatbik ettikten sonra, "Haydi, şimdi öz kardeşimizin yanına gidelim." dedi. Ebû'd-Derdâ'nın evine geldiler. İtildiğinde açılabilen kilitsiz kapıdan içeri girdiklerinde evi aydınlatacak bir lamba dahi yoktu. Ebû'd-Derdâ ise, karanlıkta bir keçe parçası üzerinde oturmuş, gelenlerin kim olduğunun farkına varmaksızın bekliyordu. Nihayet karanlık içerisinde birbirlerini buldular ve hasretle kucaklaştılar.
Ebû'd-Derdâ, Hz. Ömer'in âni gelişinin sebebini tahmin edebiliyordu. Şöyle dedi:
"Ey Ömer! Resûlullah'ın ne buyurduğunu biliyorsun. 'Sizin dünyadan nasibiniz, bir yolcunun azığı kadar olsun.'
O gece sabaha kadar dertleşip hasret giderdiler.
Hz. Ömer zamanında bütün sahabeye maaş bağlanmıştı. Bedir gazilerinin tahsisatı diğerlerinden farklıydı. Ancak Hz. Ömer gibi adaletli bir halife, Ebû'd-Derdâ'yı da, Bedir Savaşı'na katılamadığı hâlde, bu maaşa layık görmüştü.
Ebû'd-Derdâ (r.a.), Peygamberimizden (a.s.m.) 100 civarında hadis rivayet etti. Bunlardan bazılarının meali şöyledir:
"Kıyamet günü insanın mizanında en ağır basan şey, güzel ahlaktır."[4]
"Kim bir mümin kardeşinin aleyhinde konuşulduğunda, onun şeref ve namusunu savunursa, Allah da kıyamet günü onu cehennem eteşinden korur."[5]
"Yumuşak huylu ve yumuşak sözlü olma nimetine mazhar olan kimse büyük bir hayra mazhar olmuş, bundan mahrum olan da büyük bir hayırdan mahrum kalmış demektir."[6]
Ebû'd-Derdâ (r.a.), Hicret'in 32. yılında Şam'da vefat etti. Onun güzel ve manalı sözlerinden birkaç tanesini zikredelim:
"Halkın hoşlanmadığı üç şey vardır ki, ben onları severim! Biri fakirlik, biri hastalık, biri de ölüm… Rabb'ime kavuşmayı arzu ettiğimden ölümü, beni mütevazi yaptığı için fakirliği, günahlarıma keffaret olduğu için de hastalığı severim."
"İnsan, başına gelen felaketlerden şikâyet etmemeli, acı ve kederlerini şuna buna söylememeli, diliyle kendini temize çıkarmaya çalışmamalıdır."
"Benim en çok korktuğum şey, kıyamet günü, 'Ey Uveymir, dinini öğrendin mi, öğrenmedin mi?' diye sorulmasıdır! 'Öğrendim.' desem, Kur'ân-ı Kerim'de iyiliği tavsiye eden ve kötülükten nehyeden ne kadar âyet varsa, 'Sana yap dediğimiz hiçbir şeyi yapmadın, yapma dediğimiz şeylerden de vazgeçmedin.' diye, o ayetlerin aleyhimde şahitlik etmeleridir…"
Kaynak: [1]Hayâtü's-Sahâbe, 1: 231. [2]Müsned, 5: 196. [3]age., 6: 448. [4]age., 6: 448. [5]Tirmizî, Birr: 20; Müsned, 6: 449. [6]Tirmizî, Birr: 67.
Sahabeler Ansiklopedisi

 
Etiketler: SAHABELERİN, İZİNDEN, (54)
Yorumlar
Diğer Yazılar
EBÛ FUKEYHE (R.A.)
EBÛ'D-DERDÂ (R.A.)
ÂSIM BİN SÂBİT (R.A.)
EBÛ KAYS (R.A.)
Cerir bin Abdullah (r.a.)
AMR BİN CÜMÛH (R.A.)
AMR BİN ABESE (R.A.)
Beşir bin Hasâsiyye (r.a.)
CÂBİR BİN ABDULLAH (R.A.)
EBÛ RÂFİ (R.A.)
FÂTIMA BİNT-İ HATTAB (R. ANHA)
HÜREYM BİN FÂTİK (R.A.)
UKBE BİN ÂMİR (R.A.)
RABİ BİN ÂMİR (R.A.)
HÂLİD BİN SÂİD (R.A.)
HUBEYB BİN YESAF (R.A.)
HÂRİSE BİN NÛMAN (R.A.)
EBÛ LÜBÂBE (R.A.)
HUZEYME BİN SÂBİT (R.A.)
HİŞÂM BİN ÂS (R.A.)
EBAN BİN SÂİD (R.A.)
BÜREYDE BİN HUSAYB (R.A.)
HİND BİNT-İ UTBE (R.ANHA)
ABDULLAH BİN EBÎ BEKİR (R.A.)
ABDULLAH BİN EBÎ EVFÂ (R.A.)
ABDULLAH BİN HUZÂFE (R.A.)
AMR BİN CÜMÛH (R.A.)
AMR BİN ABESE (R.A.)
ÂMİR BİN FÜHEYRE (R.A.)
HZ. SEVBÂN
AMR BİN CÜMÛH
ZÜBEYR BİN EL AVVAM (RA)
BEYR BİN AVVAM (R.A.)
ZEYD BİN DESİNNE (R.A.)
ZEYD BİN ERKAM (R.A.)
ZEYD BİN HÂRİSE (R.A.)
ZEYD BİN HATTAB (R.A.)
ZİNNÎRE (R.ANHA)
VAHŞÎ BİN HARB (R.A.)
VÂSİLE BİN ESKÂ (R.A.)
VEHB BİN KABUS (R.A.)
VELİD BİN VELİD (R.A.)
UBÂDE BİN SÂMİT (R.A.)
UBEYDE BİN HÂRİS (R.A.)
UBEY BİN KA’B (R.A.)
UKBE BİN ÂMİR (R.A.)
ULBE BİN ZEYD (R.A.)
UMEYR BİN HUMAM (R.A.)
UMEYR BİN EBÎ VAKKAS (R.A.)
URVE BİN MES’UD (R.A.)
UTBE BİN GAZVAN (R.A.)
ÜSÂME BİN ZEYD (R.A.)
ÜMMÜ GÜLSÜM (R.ANHA)
ÜMMÜ HARAM (R.ANHA)
ÜMMÜ RÛMÂN (R.ANHA)
ÜMMÜ ŞERİK (R.ANHA)
ÜMMÜ ÜMÂRE (R.ANHA)
ÜMMÜ VARAKA (R. ANHA)
TEMÎMÜ'D-DÂRÎ (R.A.)
TULEYB BİN UMEYR (R.A.)
TEMÂDUR BİNT-İ AMR [HANSÂ] (R. ANHA)
ŞEDDAD BİN EVS (R.A.)
ŞEYBE BİN OSMAN (R.A.)
ŞUCÂ BİN VEHB (R.A.)
SA’D BİN UBÂDE (R.A.)
SÂBİT BİN DAHDAHA (R.A.)
SÂLİM (R.A.)
SEFÎNE (R.A.)
SEHL BİN SA’D (R.A.)
SELEME BİN HİŞÂM (R.A.)
SAHABELERİN İZİNDEN SEVBÂN (R.A.)
SÜMEYRÂ BİNT-İ KAYS (R.ANHA)
SÜMEYYE (R.ANHA)
RABİ BİN ÂMİR (R.A.)
NÛMAN BİN MUKARRİN (R.A.)
MÂLİK BİN SİNAN (R.A.)
SAHABELERİN İZİNDEN - MEYSERE BİN MESRÛK (R.A.)
SAHABELERİN İZİNDEN - MUAMMER BİN ABDULLAH (R.A.)
SAHABELERİN İZİNDEN- MUGÎRE BİN ŞÛ’BE (R.A.)
SAHABELERİN İZİNDEN - MUS'AB BİN UMEYR (R.A.)
SAHABELERİN İZİNDEN- KÂ’B BİN UCRE (R.A.)
SAHABELERİN İZİNDEN - KÂ’B BİN ZÜHEYR (R.A.)
SAHABELERİN İZİNDEN KATÂDE BİN NÛMAN (R.A.)
SAHABELERİN İZİNDEN- İkrime bin Ebî Cehil (r.a.)
SAHABELERİN İZİNDEN İMRÂN BİN HUSAYN (R.A.)
SAHABELERİN İZİNDEN - İRBAD BİN SÂRİYE (R.A.)
SAHABELERİN İZİNDEN- HZ. HATİCE (RA)
SAHABELERİN İZİNDEN -HZ. SAFİYYE (RA)
SAHABELERİN İZİNDEN (HABBÂB BİN ERET)
SAHABELERİN İZİNDEN (HABİB BİN ZEYD R.A.)
SAHABELERİN İZİNDEN ( HACCAC BİN İLÂT)
SAHABELERİN İZİNDEN - HÂLİD BİN SÂİD (R.A.)
SAHABELERİN İZİNDEN (HARAM BİN MİLHAN )
SAHABELERİN İZİNDEN (HÂRİS BİN HİŞÂM)
SAHABELERİN İZİNDEN (HÂRİSE BİN NÛMAN)
SAHABELERİN İZİNDEN (HASSAN BİN SÂBİT)
SAHABELERİN İZİNDEN (68)
SAHABELERİN İZİNDEN (67)
SAHABELERİN İZİNDEN (66)
SAHABELERİN İZİNDEN (65)
SAHABELERİN İZİNDEN (65)
SAHABELERİN İZİNDEN (64)
SAHABELERİN İZİNDEN (63)
SAHABELERİN İZİNDEN (62)
SAHABELERİN İZİNDEN (61)
SAHABELERİN İZİNDEN (60)
SAHABELERİN İZİNDEN (59)
SAHABELERİN İZİNDEN (58)
SAHABELERİN İZİNDEN (57)
SAHABELERİN İZİNDEN (56)
SAHABELERİN İZİNDEN (55)
SAHABELERİN İZİNDEN (53)
SAHABELERİN İZİNDEN (52)
SAHABELERİN İZİNDEN (51)
SAHABELERİN İZİNDEN (50)
SAHABELERİN İZİNDEN (49)
SAHABELERİN İZİNDEN (48)
SAHABELERİN İZİNDEN (47)
SAHABELERİN İZİNDEN (46)
SAHABELERİN İZİNDEN (45)
SAHABELERİN İZİNDEN (44)
SAHABELERİN İZİNDEN (43)
SAHABELERİN İZİNDEN (42)
SAHABELERİN İZİNDEN (41)
SAHABELERİN İZİNDEN (40)
SAHABELERİN İZİNDEN (39)
SAHABELERİN İZİNDEN (38)
SAHABELERİN İZİNDEN (37)
SAHABELERİN İZİNDEN (36)
SAHABELERİN İZİNDEN (35)
SAHABELERİN İZİNDEN (34)
SAHABELERİN İZİNDEN (33)
SAHABELERİN İZİNDEN (32)
SAHABELERİN İZİNDEN (31)
SAHABELERİN İZİNDEN (30)
SAHABELERİN İZİNDEN (29)
SAHABELERİN İZİNDEN (29)
SAHABELERİN İZİNDEN (28)
SAHABELERİN İZİNDEN (27)
SAHABELERİN İZİNDEN (26)
SAHABELERİN İZİNDEN (25)
SAHABELERİN İZİNDEN (24)
SAHABELERİN İZİNDEN (23)
SAHABELERİN İZİNDEN (22)
SAHABELERİN İZİNDEN (21)
SAHABELERİN İZİNDEN (20)
SAHABELERİN İZİNDEN (19)
SAHABELERİN İZİNDEN (19)
SAHABELERİN İZİNDEN (18)
SAHABELERİN İZİNDEN (17)
SAHABELERİN İZİNDEN (16)
SAHABELERİN İZİNDEN (15)
SAHABELERİN İZİNDEN (14)
SAHABELERİN İZİNDEN (13)
SAHABELERİN İZİNDEN (12)
SAHABELERİN İZİNDEN (11)
SAHABELERİN İZİNDEN (10)
SAHABELERİN İZİNDEN (9)
SAHABELERİN İZİNDEN (8)
SAHABELERİN İZİNDEN (7)
SAHABELERİN İZİNDEN (6)
SAHABELERİN İZİNDEN (5)
SAHABELERİN İZİNDEN (4)
SAHABELERİN İZİNDEN (3)
SAHABELERİN İZİNDEN (2)
SAHABELERİN İZİNDEN (1)
Bizim Gazete
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Alıntı Yazarlar
Şanlıurfa
Çok Bulutlu
Güncelleme: 20.02.2018
Bugün
- 14°
Çarşamba
- 15°
Perşembe
- 12°
Şanlıurfa

Güncelleme: 20.02.2018
İmsak
05:40
Sabah
07:01
Öğle
12:46
İkindi
15:47
Akşam
18:18
Yatsı
19:33
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Medipol Başakşehir
46
41
4
4
14
22
2
Galatasaray
44
47
6
2
14
22
3
Fenerbahçe
44
44
2
8
12
22
4
Beşiktaş
41
41
3
8
11
22
5
Kayserispor
35
30
5
8
9
22
6
Sivasspor
34
30
8
4
10
22
7
Trabzonspor
33
36
5
9
8
22
8
Göztepe
33
35
7
6
9
22
9
Kasımpaşa
29
34
9
5
8
22
10
Yeni Malatyaspor
28
24
8
7
7
22
11
Bursaspor
27
31
9
6
7
22
12
Akhisarspor
27
28
9
6
7
22
13
Gençlerbirliği
25
29
9
7
6
22
14
Antalyaspor
24
26
10
6
6
22
15
Alanyaspor
21
34
13
3
6
22
16
Atiker Konyaspor
21
23
11
6
5
22
17
Osmanlıspor FK
19
31
13
4
5
22
18
Kardemir Karabükspor
12
15
16
3
3
22
Arşiv Arama
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı