301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Yazı Detayı
13 Mayıs 2016 - Cuma 10:23 Bu yazı 1265 kez okundu
 
MELA AHMED CİZÎRΒNİN DİLİ
S. Ahmet KAYA
seyyidak@hotmail.com
 
 

Dil insanla birlikte var olan bir iletişim ve unsiyet aracıdır. İnsanların çoğalarak ve ayrışarak coğrafyalara dağılmaları ile beraber, dil de tıpkı insan grupları (Hint-Avrupa, Ural-Altay, Hami-sami…) gibi çoğalarak her kavmin, her milletin konuşup anlaştığı birer araç haline geldi. Başka şekilde söylersek, ayrışan her insan topluluğun kendine özgü bir dili yaratıldı. Giderek bu, bir aidiyet unsuru haline geldi.

Arap-Arapça, İngiliz-İngilizce, Rus-Rusça, Türk-Türkçe gibi... Hiçbir millet, kendi dilinden başka bir dil ile konuşma gereğini duymadı; aksine bunu bir aşağılanma ve hakaret olarak kabul etti. Yabancı bir yerde kendi dilini konuşanın aidiyetinin belirlenmesi de bunun sonucudur denebilir. Her dil kendi kavminin temel özelliklerini yansıtmasından dolayı, bir 'bilinç' vasıtası olarak görmekte mümkün.

Evet, dil bir aidiyet unsurdur. Kimin nerede ve nasıl durduğunu belirleyen bilinç-varlık sebebi. Hatta hayatta nasıl yaşamasını gerektirdiğini belirleyen bir unsurdur dil…

Dil-Bilinç-Aidiyet üçgeninde Kürtçe'nin yerini tespit etmeye kalktığımızda, Kürtçe adına ve dolayısıyla Kürt Aidiyetliği adına, ne yazık ki söyleyecek fazla bir şey bulamıyoruz. Çünkü çoğu Kürt aydınlar, bugüne kadar kendi eserlerini hakim olan dil ile verdiklerinden olsa gerek, Kürtçe köylü-avamın konuştuğu dil olma özelliğinden öteye gidememiştir. Ve bu, sanki Kürtçe'yle eserler verilemez kanaatinin oluşmasına da zemin hazırlıyor gibi kabul edilmiş bu güne kadar.

Oysa Kürtçe'ye vakıf olanlar bilirler ki, Kürtçe de en az bir İngilizce gibi, Farsça gibi her konuda eserin yaratılmasında kullanılabilir. Oldukça zengin bir kelime arşivi ve yeni kelimelerin yaratılmasında özellikli bir yapısı olan Kürtçe; İngilizce, Farsça, Arapça gibi dillerden geri kalmadığını/ kalmayacağını herkesin bilmesi gerekir.

Kürtçe, ister hakim bir dil olarak devlet dili olsun, isterse özgür konuşulan bir dil olsun; her dönemde ve her yerde en güzel eserlerin yaratılmasında kullanılabileceğini belirtmek gerekir.

Bu bağlamda, Ahmed-i Hani gibi meselenin farkında olan Kürt sanatçılardan biri olan Mela Ahmed Cizirî de bir aidiyet bilinci içerisinde, anadili Kürtçe'yle de çok özgün ve kaliteli eserler verilebileceğini Divan'ı ile ortaya koymuştur. Bütün Kürtler (dolayısıyla dile saygısı olan herkes), bu davranışından dolayı Mela Ahmed Cizirî'yi saygıyla anmalıdır.

Mela Ahmed Cizirî, Kürt Edebiyatı'nda oldukça bilinen ve sevilen bir şair. Hem aydın yönüyle hem de halktan biri olması yönüyle her kesim tarafından anlaşılmakta ve bilinmektedir. Bu yönüyle olmalıdır ki Mela'nın şiirleri geleneksel Kürdistan Medreselerinde yüzyıllarca (hatta günümüzde bile) öğrenciler tarafından ders niteliğinde okunmuş ve ezberlenmiş; kuşaktan kuşağa bir gelenek anlayışı içinde aktarılmıştır.

Bu bakımdan herkeste Mela'dan bir esinti mutlaka vardır. Herkes tarafından benimsenmesi, sevilmesi, içselleştirilmesi de O'nun bilgeliği ve görüşleri ile beraber şiirlerinde kullandığı dilin sadeliği ve Kürt şiir geleneğini Kürtçe'nin lehçelerinden Kurmanci ve özellikle de Botan şivesi ile yazdığından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Şiirlerini Kurmanci ile yazmıştır ama Kürtçe'nin bütün lehçelerini çok iyi biliyordu. Şiirlerinde yer yer bu lehçelerden izler görülmektedir.

Kurmançi lehçesinin ve Botan şivesinin özellikle seçilmesinin tesadüfi olmadığını, Botan bölgesinin hem iktisadi, ticari ve sosyal açıdan, hem de ilim ve edebiyat açısından çok önemli bir merkezde yer aolmasından kaynaklanmaktadır. Bu yüzden Aliy-i Hariri, Mela Cizirî ve Fakiy-i Tayran gibi Kürt edip ve şairleri de Botan Kurtmançîsinin müşterek şiir ve edebiyat dili olmasını istemişlerdir.* Buradan hareketle Mela Ahmet Cizirî, şiirlerini Kurmançi'nin Botan şivresiyle yazmıştır.

Osmanlı döneminde yaşayan bütün şairler gibi Kürt şairleri de eserlerini Farsça Osmanlıca veya Arapça vermelerine rağmen O, Divan Edebiyatı'nın geleneksel anlayışına sadık kalarak bütün eserlerini Kürt Dili üzerine bina etmiştir.

Divan Edebiyatı şairleri özellikle Farsça ve yeni bir medeniyet dili olan Osmanlıca'nın çekiciliğine kapılarak eserler verirken, O bu çekiciliğe kapılmadan anadili olan Kürtçe'yle de çok iyi şiirler/eserler yazılabileceği düşüncesinden yola çıkarak geleneksel bir Divan tertip etmiştir.

O'nun gelecek kuşaklar tarafından sevilmesi ve benimsenmesinin sırrı da bu olsa gerek. Sanatının büyük olmasının sırrı da herhalde O'nun içten, samimi ve kendi köklerine olan sadakatinde yatıyor olsa gerek...

Zaten bir sanatçının evrenselliği de her şeyden önce kendi köklerine yönelmesiyle ancak gerçekleşebilirdi ve O da öyle yaparak, ulusal kimliği oluşturan öğelerin başında gelen kendi diline yönelmişti. Sanat, düşünce, inanç, bilim gibi konuları Kürtçe'yle ifade etmeyi yemek, içmek gibi zorunlu bir uğraş gibi görüyordu. Şiirlerini Kürt Diliyle yazmasından öte, şiirlerinde Kürt folklorunu oluşturan Kürtçe atasözü ve deymlere de yer vermiştir.

Mela Ahmed Cizirî'nin Kürtçe'nin bütün şivelerine hâkim bir şair olduğunu söyledik. Şiirlerinde Kürtçe'nin bütün lehçelerinden izler bulmak mümkün. Yanı sıra Arapça Farsça ve Türkçe'yi de çok iyi derecede bilmektedir. Bazı şiirlerinde bu dillere ait kelimelere rastlanmaktadır.

Bu şekilde bu dillere ait kelime kavram ve mazmunları kullanarak adı anılan dillere ne kadar vakıf olduğunu ve saygı duyduğunu da görmüş oluyoruz. Şiirlerinde bu dillere ait öğeleri kullanması O'nun evrensel bir şair olduğunu da gösteriyor...

* Mamoste Qedrî. Werger û Şîroveya Dîwana Melayê Cizîrî. War. Hejmar: 15 Bihar 2004

 
Etiketler: MELA, AHMED, CİZÎRΒNİN, DİLİ
Yorumlar
Diğer Yazılar
AK PARTİ’DE ‘AK’IN TUTULMASI
AK PARTİ’DE ‘AK’IN TUTULMASI
VAHY İLE DÜŞÜNME
MÜSLÜMAN’CA DÜŞÜNMEK…
ZİHNİYET KARMAŞIKLIĞI…
SELAHADDİN’İN KİTABI
BOYUNDAN BÜYÜK İŞLERE KARIŞMAK
FOLKLOR VE VAR OLMA YA DA FABLÊN KURDÎ
AHLAK VE HUKUK
HZ. MUHAMMED (SAV)’İ ANLAMAK…
Aşkın ve Geleneğin Şiiri “ESKİ GÜNLERDEN KALAN”
KİTAP FUARI İÇİN ÖNERİLER
Mekân ve Aşk ŞEHİR
KIVIRLIK KUŞLARI…
DOLAR… YA DA KAPİTALİZMİN HÜKÜMRANLIĞI
ANADOLU’DAN BİZE KALANLAR VEYA SANATIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
HAC VE AHLAK
YAZMAK…
SANAT ESERİ VE İŞLEYİŞ BİÇİMİ
12 Eylül darbesi dolayısıyla ŞİİR VE SAVUNMA
İBRAHİM’İN MEDİNE’Sİ
KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ
“KIRILMALAR” DOLAYISIYLA FARUK UYSAL ŞİİRİ
ANADOLU'NUN MANEVİ IRMAĞI YUNUS EMRE…
URFA: RUHUN MASALI…
NABİ…
GÖKYÜZÜ MELEKLERİ / AYLİN BEBEK’İN HİKAYESİ
MUHALEFET…
BUGÜN BAYRAM…
MEHMET TALAT AKAY’IN ARDINDAN…
FOLKLOR ŞİİRE DÜŞMAN DEĞİL
ORUÇ VE KUDÜS
SAVAŞ VE UÇURTMA
KUDÜS… EY KUDÜS!
HARRAN ŞİİR AKŞAMI
NASIL BİR ŞEHİR, NASIL BİR MİMARİ?
KADİM ŞEHİR
İNSAN ve ÇEVRE
Sarı Kitap Dolayısıyla TAYYİP ATMACA’NIN ŞİİRİ
GAP GÜNDEMİ İLE 20 YIL…
CAMİLER… İMAMLAR… YA DA MESCİD-İ NEBİ
YAZMAK…
GÜZEL ADAMLARIN ŞEHRİ
ŞİİR NİÇİN YAZILIR VEYA NİÇİN OKUNUR ŞİİR
ŞEHİR BİZDEN NE İSTER YAHUT BİZİM ŞEHİRDEN BEKLENTİLERİMİZ
ŞEHİR ÜZERİNE DÜŞÜNMEK YA DA KENT KONSEYLERİ
BİR ŞEHİR ELEŞTİRİSİ YAPMAK
ŞEHİRLER ÖLÜR DE
ARAYAN BULUR ŞAHİN DOĞAN GİBİ
ŞEHRİN REFLEKSİNİ ÖĞRENMEK
Siraç SUMAN
KAÇMAK…
GEBECE
ABD’YE OLAN NEFRETİM
ZOR HAYATLAR
AKADEMİK KİTAP OKUMAK Ya da TÜRKİYEDE’Kİ SURİYELİLER
KÜRT EDEBİYATI ÜZERİNE KISA BİR BAKIŞ
BUGÜN TAŞ ATMA GÜNÜ
SABİR RÜSTEMXANLI İLE
TEMMUZ ATEŞİ
TEK MİLLET TEK DEVLET
ŞEHİR ve İNSAN EĞİTİMİ
ÇANAKKALE RUHU DOLAYISIYLA
ŞEHİR VE KİMLİK
Yeni Bir Harran Dergisi
Aşk ve Mekân ŞEHİR
SAMİMİYET…
ŞEHİR BİZDEN NE İSTER! YA URFA?
ERDEM, İNSAN, ŞEHİR…
GÜZEL ADAMLARIN ŞEHRİ
Temmuz Ateşi
SAMİMİYET…
HİÇLİK… YA DA 15 TEMMUZ SÜRECİ
GÜNEŞİN ALTINDA ÇOK ŞEY OLUYOR
"İçin cennet, dışın cehennem olsa, sana asla dönmem"
BİR SEMPOZYUM'UN ARDINDAN
HARRAN DERGİSİ'NİN KAPANMASI
Türkiyelilik ve Osmanlılık
PERSONNA NON GRATTA
"TANRILAR VE KULLAR"
İNSAN-MEKÂN-ŞEHİR
SİYASETİN AMACI VE SİYASETÇİYE
KİM RÜYAMI GÖRECEK?
YENİ YILA BİR GİRERKEN...
Bizim Gazete
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Alıntı Yazarlar
Şanlıurfa
Parçalı Bulutlu
Güncelleme: 21.01.2019
Bugün
- 10°
Salı
- 11°
Çarşamba
- 12°
Şanlıurfa

Güncelleme: 21.01.2019
İmsak
06:03
Sabah
07:28
Öğle
12:43
İkindi
15:21
Akşam
17:46
Yatsı
19:04
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
Arşiv Arama
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı