301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Yazı Detayı
11 Kasım 2016 - Cuma 14:48 Bu yazı 1427 kez okundu
 
KADER; TAKDİR EDİLEN HÜKÜM
Ahmet Yusuf ÖNCEL
 
 

Değerli okuyucularım, önceki yazılarımızda 15 Temmuz hadisatını kader perspektifinden ele alınmasını söylemiş ve bir Müslümanın bu perspektiften hadisata bakması gerektiğini, zira bu perspektifle olayları izah etmenin; müminin ferasetini arttırdığını, olaylara ferasetle bakmasını sağladığını dile getirmiş, üstünkörü bir biçimde olayların yorumlanmasının yanlış olduğuna dikkat çekmiştik. Zaten yüzeysel olarak bakılırsa hikmet anlaşılmaz. "Hikmet müminin yitik malıdır, nerede bulursa alır" hadis-i şerifi buna işaret eder.

Müslüman hadiseleri, derinlemesine tahkik edecek. İlerisi için kendisine bir yol haritası çizecek. Buna kafa yoracak. Müdebbir (tedbirli) hareket edecek. Mukayese yapacak. Ancak böyle yaparsa bir neticeye ulaşabilir. Ulaştığı neticeyi de kendine saklamamalı, ümmete beyan etmeli ve onları bu minvalde aydınlatmalıdır.

15 Temmuz hadisesini vukuundan hemen sonra takdire şayan bir surette değerlendiren ve hadisatı adım adım kader perspektifinden çok makul bir şekilde izah eden, istikbal için çıkarılması gereken neticeleri Üstad Kadir Mısıroğlu (Sellemehullah- Allah selamet versin) şöyle diyordu;

"Bakınız; bu kainatta maddi mevsimler olduğu gibi, maneviyatta mevsimler itibariyle birbirini takip edip gider. Yazın sıcak soğuğa galiptir, bu mevsimin icabı budur. Kışın soğuk sıcağa galiptir. Sıcağı yok edilmez. Kainat zıtlar üzerine kuruludur. Bunun sebebi, Allahu Azimuşşan 'ın, sıfat itibariyle cami'ul ezdad olmasıdır. Allah'ın sıfat tecellileriyle vücuda gelen bu alemde, bu zıtlık asıldır, bertaraf edilemez. Karanlık aydınlığı, aydınlık karanlığı mutlak yok edemediği gibi, iman küfrü, küfür imanı da asla yok edemez. Çünkü Allah'ın "Mudil" sıfat-ı ilahisi de muhatapsız kalmaz, "El-Hadi" sıfat-ı ilahisi de muhatapsız kalmaz. Bu zıtlık asıldır, bunda bir galebe nöbetleşmesi vardır. Beşeri hayat itibariyle bu galebe nöbetleşmesi "hayırla şer ve imanla küfür arasında" beşeri liyakat veya istihkaklara göre tecelli eder. Şunu bilmek lazımdır ki, kâinattaki her oluş kader icabıdır. Kader icabı demek kâinattaki bütün hadiseler izni ilahiyle olur demektir. Allahu Azimuşşan beşer hayatı için menfilikleri ona muhatap olan insanların istihkakı sebebiyle halk eder."

Burada Üstad, "Kema tekunu yuvelle aleykum-Nasıl olursanız öyle yönetilirsiniz, yöneticilerinizde öyle olur" hadis-i şerifine dikkat çekmiş olacak ki; zira bu hadis-i şerif üzerinde ehemmiyetle durulması gereken bir hadistir. Zira 15 Temmuz hadisesinde eğer ki millet zulme layık olsaydı, darbeciler başarılı olurdu. Demek ki, rüştünü ispat etti, belaya duçar olmadı. Başa gelen musibetler, o musibete muhatap olan insanların, musibeti hak etmeleri sebebiyle olur.
Zira; "Kula bela gelmez hak yazmadıkça//Hak bela yazmaz kul azmadıkça" sözü buna işaret eder.
*********
Bu millet, mevkidaşına, "bir reisicumhur camiye giremez" düşüncesiyle Alman reisicumhuruna camiyi gezdirmemiş, "ben laik bir devletin reisicumhuruyum.

Camiye girmem yakışık almaz" diyen bir reisicumhurdan, dünyanın dört bir yanında cami açıp aşır okuyan reisicumhura kavuşmuştur. Yani hadis-i şerife göre, yöneticilerimizin iyi, güvenilir ve sadık olması milletin iman noktasındaki kuvvetine (kuvve-i maneviyeye) bağlıdır.
**********
İlk darbe malum, 1960 darbesiydi ve bu darbenin neticesinde 3 devlet adamı (başbakan ve bakanlar) idam edildiler, şehit oldular. Ondan sonra gelen ihtilal ve ihtilal teşebbüslerine bakıyoruz, 1971,1980, 28 Şubat.

80 darbesinde, hiçbir devlet adamı idam edilemedi, Kenan Evren yaşları büyüterek çocukları katletti. Bakan veya Başbakan asamadı. Görüldüğü üzere 1960'dan, 80'e gelinirken bir gerileme yaşanıyor. Bu gerilemenin sebebi, ordunun bir kısmının onlarla birlikte hareket etmek istemeyişindendir. Ancak kısmi bir harekât yapabiliyorlar.

Son olarak günümüze bakacak olursak, Genelkurmay başkanı dahi, darbecilere karşı. Bu ne demek ve nasıl okunmalı? Kader perspektifine göre ve galebe nöbetleşmesi icabı ehli küfürde gerileme var, iman galebe ve ilerleme gösteriyor. Devletin kurumlarında derinlemesine bir temizlik var, ve halen devam ediliyor. Bu ayıklanmanın ve temizliğin başka türlü imkanı yoktu. Yani kahır tecelli gibi görünen, fakat lütuf tecelli eden bir hadisedir 15 Temmuz.

******
Yazıma Üstad Kadir Mısıroğlu'nun sözleriyle nihayet vermek istiyorum;
"Muradı ilahi neyse o olur. Muradı ilahi hadisatın seyrinden anlaşılır. Bütün Müslümanlar
la teşbih ve la temsil, yatsa horul horul uyusa İslam gene de galip gelecektir.
İza eradallahu şey'en hayye esbabehu.
Aslolan muradı ilahidir. Muradı ilahi neyse esbab ona göre tecelli eder.

Kahır görünür lütfa döner.

FALLAHU HAYRUN HAFİZEN VE HUVE ERHAMURRAHİMİN. Bu dua Türkiye üzerine mütecellidir."
Selam ve dua ile..

 
Etiketler: KADER, TAKDİR, EDİLEN, HÜKÜM
Yorumlar
Diğer Yazılar
MÜSLÜMAN MAZLUMUN YANINDADIR
ABDURRAHİMLERİN AHLAKI
MODA DEĞİL, İLAHİ EMİR
"170" AYLIK TEBEDDÜLAT
TAHAMMÜLLÜ OLMALI MÜMİN
ŞEYH SAİD (Rahmetullahi Aleyh)
BU GİDİŞ NEREYEDİR
EN ŞEREFLİ VARLIK
ATINI DENİZE SÜREN FATİH OLACAKSAK…
KİFAYETSİZ MUHTERİSLERİN BOŞ HAYALLERİ
SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM
ARAMIZDA HALEN MUHACİRLERİ HAZMEDEMEYENLER VAR
BATILILAŞMA
MAZLUMLARIN HİMAYESİNE BİR MİSAL ve UMUMİ OLARAK ÜNİVERSİTE ORTAMI
NİMET VARSA KÜLFETTE VARDIR
BAŞ TACI MÜESSESELER VE AHALİLERİ
YAKIŞMADI DEVLET BEY
ÜSTAD KADİR MISIROĞLU’NA YAPILAN HAKSIZLIKLAR ve HAKARETLER SİLSİLESİ
DİNİMİZDEKİ TAHRİF HAREKETLERİNİN VE DİNLERARASI DİYALOG SAFSATASININ GÜNÜMÜZDEKİ VE MEMLEKETİMİZDEKİ BAŞ MÜMESSİLİ FETO'DUR
ÂLİ OSMANA HAKARET EDEN(!)LERE KARŞI, OSMANLININ BİR TORUNU OLARAK MÜDAFAAMDIR
TERÖR ÖRGÜTLERİNİN MARŞLARIYLA YÜRÜYORLAR
GURBETİ VATANA ÇEVİREN BİR KURUM; YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ ve KÜLTÜRÜN EHEMMİYETİ
1 MAYIS ve İSLAM ve BU MİLLETİN BİR KISMI
BİZ ‘HADİ AMMAR DURMA AT, EBABİLLER SANA KANAT ÇIRPARLAR’ DERKEN
ATINI DENİZE SÜREN FATİH OLACAKSAK…
ÜNİVERSİTELERDEKİ BAHAR ŞENLİKLERİ EN AZINDAN BU YIL YAPILMASIN
ŞİŞTİNİZ Mİ DÜDÜK MAKARNALARI
CEPHE MİLİSLERİYMİŞ(!) HOŞT(!)
TARİHİ DİZİLER
BİR HİLKAT GARİBESİ
MÜHİM HUSUSLAR- TÜGVA- ve SUAT KIR AĞABEYİM
ENES VE MEHMET EFENDİLERİN SAMİMİYETİ
OĞUZ EKREM ve ABDULKADİRLERİN TEBESSÜMÜ
TİMURTAŞ HOCA
"170" AYLIK TEBEDDÜLAT
YAVUZ SULTAN SELİM HAN HAZRETLERİ
YAŞAM TARZINA MÜDAHALE!
DİĞER CEMAATLERİN DURUMU - II
DİĞER CEMAATLERİN DURUMU - I
BATI HAYRANLARI / MÜSTAĞRİBLER
TEK ÇARE İSLAM BİRLİĞİ
BİR KATLİAM SERİSİ! İMZA; hdpkk
HALEP! BENİM HALEBİM! CAN HALEBİM!
ALLAH SENDEN RAZI OLSUN SAYIN RECEP AKDAĞ
ASLA BAŞARAMAYACAKSINIZ
SES VERİN MÜSLÜMANLAR
ÇÖZÜMLERİ BİRLEŞMEK
VAKIF YURTLARINDA TALEBELER VE MESULİYETLERİ
BATININ MÜPTEZELLİĞİ/AVRUPA PARLAMENTOSU
VAKIF YURTLARININ EHEMMİYETİ
İSLAMLAŞMAMIŞ OLANLAR
AHLAK BEKÇİLERİ!
YÜZLERİ KIZARANLAR/İSTİSMARCILAR
KIBRIS’IN KURULUŞU
BAŞIMIZIN TACI; ASHAB
ÇOK ÇOK İLERİ DEMOKRASİ
BANA NE AMERİKA’DAN
TOPYEKÛN MÜCADELE
MİLLETİN İRADESİ ve KAVMİYETÇİLİK
ÇANAK ÇÖMLEKÇİLER
İDAM VE İDAMLIKLAR
TERÖR NEDİR?
ÜNİVERSİTE TALEBELİĞİ
ŞEHİDİ MUAZZEZ; ÜMMETİN "HALİS" EVLADI
MÜSLÜMANIN GEVŞEMEMESİ LAZIM
MÜJDELER OLSUN EY ÜMMET
GERÇEK ELEŞTİRİ
KORKUYORLAR
BİZİM ŞEHİDİMİZ
İSLAMCI GENÇLİĞİN HEDEFİ
HAİNİN HÜKMÜ
IRAK; BELDET'UN-NİFAK VE'Ş-ŞİKAK
FETÖ TEMİZLİĞİ
İNSANLIK ENKAZ ALTINDA
MACARLARIN REZALETİ
“PROVOKASYONA DAVET!”
TEMMUZ 15
GİDİŞATI DÜZELTMEK ELİMİZDE
SULTAN ABDÜLHAMİD HAN’I ANLAMAK
Bizim Gazete
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Alıntı Yazarlar
Şanlıurfa
Az Bulutlu
Güncelleme: 15.11.2019
Bugün
12° - 24°
Cumartesi
13° - 24°
Pazar
12° - 25°
Şanlıurfa

Güncelleme: 15.11.2019
İmsak
05:32
Sabah
06:55
Öğle
12:14
İkindi
15:00
Akşam
17:23
Yatsı
18:41
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Sivasspor
21
0
2
3
6
11
2
Fenerbahçe
20
0
3
2
6
11
3
Trabzonspor
19
0
2
4
5
11
4
Alanyaspor
19
0
2
4
5
11
5
İstanbul Başakşehir
19
0
2
4
5
11
6
Galatasaray
19
0
2
4
5
11
7
Yeni Malatyaspor
18
0
3
3
5
11
8
Beşiktaş
18
0
3
3
5
11
9
Gaziantep FK
15
0
4
3
4
11
10
Çaykur Rizespor
14
0
5
2
4
11
11
Göztepe
13
0
4
4
3
11
12
Konyaspor
13
0
4
4
3
11
13
Kasımpaşa
12
0
5
3
3
11
14
Denizlispor
11
0
6
2
3
11
15
Antalyaspor
11
0
6
2
3
11
16
Gençlerbirliği
10
0
5
4
2
11
17
MKE Ankaragücü
9
0
6
3
2
11
18
Kayserispor
7
0
6
4
1
11
Arşiv Arama
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı