Yazı Detayı
29 Temmuz 2020 - Çarşamba 11:09 Bu yazı 283 kez okundu
 
İSLAMÎ MÜCADELEDE 'TOPLUMUN DİLİNİ' KONUŞABİLMEK
Osman GÜLEBAK
o.gulebak@gmail.com
 
 

Birkaç hafta önce İslamî mücadelede 'güç' kavramının toplumlar üzerindeki etkisini ele almış, İslamî Hareket'in de misyonunu yerine getirebilmesi için, bu güce ulaşmaya çalışmasının bir gereklilik olduğunu anlatmaya çalışmıştık. Bu yazımızda ise İslamî mücadelede ilahî mesajın geniş halk kitlelerine ulaştırılabilmesi, halkla doğru bir iletişim kurabilmesi ve bu kitlelerin bu davete icabet etmesi konusunda önemli işleve sahip 'toplumun dilini' konuşabilmenin önemine değinmeye çalışacağız.

 

'Toplumun dili' konusunu ele alırken meseleye üç farklı boyuttan yaklaşmaya, dili üç farklı şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Birinci boyut; toplumla seslerden oluşan, telafuz edilen dil (lisan), ikinci boyut; örf, gelenek, tarih, edebiyat ve kültür dili, üçüncü boyut ise toplumun yaşadığı sorunların dili...

 

Birincisi; toplumla seslerden oluşan, konuşma dili (lisan) ile konuşabilme...

Yüce Allah insanların birbirileriyle iletişime geçebilmesi, anlaşabilmesi için onlara konuşma yetisi vermiş ve bu özelliği, kendisinin bir ayeti olarak vasfetmiştir. 'Renklerinizin ve dillerinizin ayrı ayrı olması Allah'ın ayetlerindedir' ayetiyle her kavmin farklı bir dile sahip olduğunu beyan ederek toplumların anadilini teminat altına almıştır. Mesajını insanlara ulaştırmakla görevlendirdiği peygamberini de muhatap toplumun diliyle göndererek bir toplumla iyi iletişim kurmanın yolunun aynı dili kullanmaktan geçtiği gerçeğini ortaya koymuştur.

 

Yüce Allah (cc) Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Suresinde: "Biz her peygamberi, ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki, onlara (Allah’ın emirlerini) iyice açıklasın." (1) diye buyurarak; peygamberlerini gönderdiği toplumun diliyle konuşmasının hakikatin iyice açıklanması sebebine bağlamış. Aynı zamanda toplumlarla iletişimde aynı dili konuşmanın önemine vurgu yapmıştır.

 

"İşte bu, bütün insanlığı kapsayan ve gelmiş geçmiş tüm peygamberlerin getirdiği mesajlarda somutlaşan evrensel bir nimettir. Peygamberlerin insanları Rabblerinin izni ile karanlıklardan aydınlığa çıkarabilmesi için onların dili ile gönderilmesi kaçınılmazdır. Onlara Allah’ın buyruğunu açıkça anlatması, onların da anlatılanları anlaması için bu zorunludur. Böylece peygamberin gönderilmesi ile öngörülen hedefe ulaşılabilir."(2)

 

İkincisi; toplumla örf, gelenek, tarih ve kültür dili ile dili konuşabilme...

Seslerden oluşan ve telafuz yoluyla ortaya koyulan dil dışında, bir topluma ait, insanları birbirine çeken örf, gelenek, ahlak, tarih, kültür, edebiyat, şiir de aynı zamanda o toplumun dili sayılır. (3) Ve toplumlar çoğu zaman kendi arasında bu sessiz dil ile iletişim kurarlar. Bugün İslam coğrafyalarındaki toplumların bu dili, adeta İslam'ın bir parçası olarak gelişmiştir. Çünkü bu toplumlar, Müslüman olduktan sonra örf, gelenek, ahlak, tarih, kültür, edebiyat ve şiir alanında İslam'ı referans almışlardır.

 

Toplum kendi içinde doğal olarak geliştirdiği bu dili, konuşmayan, dikkate almayan, görmek istemeyenlerle yakınlık ve ortak bir bağ kuramaz. Fakat, bu dil üzerinden ortak dil oluşturulduğunda ise toplumla daha iyi iletişim kurulduğu görülecektir. Örneğin Habeşistan Hicretinde yaşanan aşağıdaki mesele buna iyi bir örnek olsa gerek...

Müslümanlar bir melce arayışı stratejisi gereği Hz. Peygamber'in emriyle adaleti ile bilinen, Hz. İsa'nın getirdiği tevhid inancına sahip Necaşi yönetimindeki Habeşistan'a hicret ettiler. Bu hamleyi boşa çıkarmaya çalışan Mekkeli müşrikler ise Müslümanların geri iadesi için diplomasi girişiminde bulundu. Necaşi, Cafer B. Ebi Talib'ten Kur'an'dan bir bölüm okumasını isteyince Cafer, ona Meryem suresini okudu.

 

Necaşi, bu surede ortak bir dil buldu ve bu dil, her halükarda Müslümanları, Mekke müşriklerinden daha çok kendisine yaklaştırıyordu. Cafer'in muhatabı ile yakınlık kurabilecek ortak bir dil oluşturdu. Ve sayede muhacir Müslümanlar, uzun süre orada barınmakla beraber aynı zamanda Necaşi'nin hidayetine vesile oldular. Gerek günümüz davetçilerinin gerekse de İslamî Hareketin, Cafer'in bu hikmetli yaklaşımdan çıkaracağı bazı tecrübeler vardır.

 

Bu yüzden İslamî Hareket, toplumun bu dilini ihmal etmemeli, sahip çıkmalı, geliştirmeli, varsa eksiklikleri onu da hikmetle düzeltme yoluna gitmesi gerekir. Siyaset, kültür, edebiyat, sanat ve şiir alanında topluma mal olmuş İslamî kimlikleriyle bilinen şahsiyetlerin fikirleri ve hayat mücadelelerini sahiplenerek yeni nesillere aktarmalıdır.

 

Bunu yapmadığı zaman batıl ideoloji sahiplerine alan açmış olur ki onlar bu fırsatı bulduklarında bu alanı, tahrif ederek/çarpıtarak ideolojilerine alet etmekten çekinmemişlerdir. Kürt Solu'nun yıllardır Kürtlerin, dil, kültür, edebiyat, şiir ve önemli tarihsel İslamî şahsiyetleri üzerinde yaptığı çalışmaları ve katettiği mesafeyi yabana atmamak gerekir.

 

Üçüncüsü; toplumla yaşadığı sorunların dili ile konuşabilme...

Tarih boyunca bütün devrimci hareketler ve değişimciler toplumlarının yakıcı sorunları üzerinden argümanlar ve kitlelere hitap dili geliştirmiş ve onların enerji ve potansiyellerini harekete geçirmişlerdir. Bu yüzden İslamî Hareket de mücadelesini yürüttüğü coğrafyanın yaşadığı sorun ve sıkıntıları çok iyi tespit etmeli ve bunlar üzerinden bir söylem geliştirerek, gündem oluşturarak toplumla bu dil üzerinden iletişim kurabilmelidir.

 

Tarih boyunca peygamberlerin destekçilerinin zayıf ve yakıcı sorunlarla boğuşan insanlardan oluşması, ve bu insanların her türlü bedeli ödemesi, peygamberlerin bu insanların yaşadıkları sorunlar üzerinden bir davet stratejisi geliştirmesinin sonucuydu. İslam geldiği ilk günlerde işe hedefe Mekke'deki zulüm sistemini koymuş, bu zulüm çarkından nemalanan kodamanlara ağır eleştiriler getirmiş, böylece ezilen mazlum insanlarla ortak bir dil kurulmuştur.

"Örneğin Hz. Musa'nın İsrailoğullarını bal ve sütün bulunduğu vaadilmiş topraklara ulaşacakları vaadiyle harekete geçirmesi, Resulullah'ın müminleri sahte dinlerin ve siyasal uygulayıcılarının zulmünden İslam'ın adaletine kavuşturmayı vaad etmesi... Bu bağlamda yerel problemleri göz ardı eden bir söylem,kitleleri uyarıcı bir etki meydana getirmeyebilir. Bundan dolayı diriliş projesini yürüten hareket, parti ya da devletlerin geniş halk kitlelerinin katılım ve desteğini sağlamak için kendi coğrafyalarının problemlerine değinen yerel bir söylem de geliştirmeleri gerekir." (4)

 

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte davet, artık eskisi sadece şahısların birebir iletişime geçmesiyle olmuyor. Bu davet aynı zamanda kitle iletişim araçları dediğimiz TV, gazete, ajans, sosyal medya, radyo vb araçlar üzerinden yapılıyor. İslamî hareketin bu araçlar üzerinden toplum ile başarılı bir iletişim kurabilmesi bu üç dili çok iyi kullanabilmesine bağlıdır. Eğer insanlar, kitle iletişim araçlarınızda kendisine ait konuşma dilini, örf, gelenek, kültür, edebiyat, tarihini ve yaşadığı sorunları görmüyorsa doğal olarak sizi takip etmeyecek yani mesajınızı almayacaktır.

 

Kısacası; bu üç dil bir toplumun frekansları gibidir. Siz bu frekansları tutturduğunuz an toplumla aranızdaki iletişim kanallarını açmış olursunuz. Bundan sonra toplum artık mesajınızı net olarak dinleme fırsatı bulacaktır. Ama siz eğer bu frekansları ihmal ederseniz ya da tutturamazsanız, tıpkı TV ya da radyo frekansının tam yakalanmadığında boğuk sesler/cızırtı çıkarması gibi kimse sizden birşey anlamayacak. Hatta anlamadığı seslerden rahatsız olup başka kanallara düğmeyi döndürecektir.

 

Vesselam...

Kaynakça:

1-İbrahim Suresi/4

2-Seyyid Kutub/Fizilal-i Kur'an

3- Muhtar Şankıtî/Siyasi Fetvalar

4-Casım B. Sultan/Toplumsal Dönüşümün Yasaları

 
Etiketler: İSLAMÎ, MÜCADELEDE, 'TOPLUMUN, DİLİNİ', KONUŞABİLMEK,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
22 Aralık 2020
KAPIMIZDA BEKLEYEN TEHLİKE
169 Okunma.
21 Eylül 2020
ÖTEKİLEŞTİRME PROBLEMİ VE TOPLUMSAL ÇÖZÜLME
357 Okunma.
10 Eylül 2020
KERBELA, SALTANAT VE ÜMMET
233 Okunma.
27 Ağustos 2020
MALAZGİRT'İN GÖRÜLMEYENLERİ: KÜRTLER
291 Okunma.
15 Temmuz 2020
HOROZ SAVAŞLARI İLE YARINLARIMIZ ÇALINMASIN!
314 Okunma.
23 Haziran 2020
İSLAMÎ MÜCADALEDE ‘MEDİNE ARAYIŞI’ VE GÜÇ FAKTÖRÜ...
334 Okunma.
09 Haziran 2020
‘ESKİ VE YENİ’ TÜRKİYE SÖYLEMLERİ ARASINDA İKİNCİ TÜRKİYE
521 Okunma.
14 Mayıs 2020
‘ROMALILAŞAN HIRİSTİYANLIK’TAN DERS ÇIKARMAK
493 Okunma.
11 Nisan 2020
CORONAVİRÜS VE DÜNYANIN SİYASAL GELECEĞİ-3
475 Okunma.
07 Nisan 2020
CORONAVİRÜS VE DÜNYANIN SİYASAL GELECEĞİ-2
431 Okunma.
02 Nisan 2020
CORONAVİRÜS VE DÜNYANIN SİYASAL GELECEĞİ-1
389 Okunma.
23 Mart 2020
TARİH BİZE NELER SÖYLER?
281 Okunma.
14 Şubat 2020
KUDÜS DAVASI VE MAYIN MERKEPLERİ
705 Okunma.
21 Ocak 2020
İSLAM DÜNYASI YOL AYRIMINDA: ADALETLİ BİRLİKTELİK Mİ KAOS MU?
625 Okunma.
23 Eylül 2019
‘GÜVENLİ BÖLGE’Yİ BEKLEYEN TEHLİKE
902 Okunma.
16 Ağustos 2019
KEŞMİR: BİRLİKTE YAŞAYAMAMANIN ACI MEYVESİ
746 Okunma.
10 Ağustos 2019
SURİYE SAVAŞI, EMPERYALİST PLANLAR VE KÜRTLERİN GELECEĞİ- 2
632 Okunma.
09 Ağustos 2019
SURİYE SAVAŞI, EMPERYALİST PLANLAR VE KÜRTLERİN GELECEĞİ- 1
702 Okunma.
05 Ağustos 2019
HÜKÜMDAR BEHRAM VE BAYKUŞUN HİKÂYESİ
1202 Okunma.
26 Haziran 2019
DOĞU’DAKİ ARAZİ KAVGALARINA ŞAŞI BAKMAK!
930 Okunma.
09 Mayıs 2019
ULUS DEVLETTEN ‘BÖLGESEL ENTEGRASYON’A YENİ BİR SÜREÇ VE KÜRTLER…
965 Okunma.
03 Mayıs 2019
1915 OLAYLARI VE MUHACİR BİR AİLENİN YAŞADIKLARI-2
1026 Okunma.
29 Nisan 2019
1915 OLAYLARI VE MUHACİR BİR AİLENİN YAŞADIKLARI-1
1082 Okunma.
15 Mart 2019
‘KÜRT YOKTUR' POLİTİKASINDAN ‘KÜRDİSTAN YOKTUR’ POLİTİKASINA KÜRDİSTAN GERÇEĞİ
1439 Okunma.
03 Aralık 2018
SOROS’UN VAKFI GİTTİ YA YÜRÜRLÜKTEKİ POLİTİKALARI?
1824 Okunma.
27 Kasım 2018
HZ. ALİ VE MALİK BİN EŞTER’E GÖNDERDİĞİ MEKTUP-2
1577 Okunma.
26 Kasım 2018
HZ. ALİ VE MALİK BİN EŞTER’E GÖNDERDİĞİ MEKTUP-1
5620 Okunma.
20 Kasım 2018
CHP, DP VE EZANIN ASLINA DÖNDÜRÜLMESİNİN PERDE ARKASI-2
1278 Okunma.
19 Kasım 2018
CHP, DP VE EZANIN ASLINA DÖNDÜRÜLMESİNİN PERDE ARKASI-1
993 Okunma.
12 Kasım 2018
İSLAM DÜNYASINDA KURUMLARIN YENİLENME ZORUNLULUĞU
1289 Okunma.
05 Kasım 2018
CADILARIN BİLİM YUVASINDA NE İŞİ VAR BEYLER?
1483 Okunma.
01 Kasım 2018
İSLAM DÜNYASI VE ‘GERÇEK CUMHURİYET’ ARAYIŞI -2-
1148 Okunma.
31 Ekim 2018
İSLAM DÜNYASI VE ‘GERÇEK CUMHURİYET’ ARAYIŞI -1-
1069 Okunma.
19 Ekim 2018
ÂLİMLER BULUŞMASI VE KÜRTLER
1842 Okunma.
09 Ekim 2018
İBRAHİM EDHEM EFENDİYİ TANIYAN VAR MI?
1602 Okunma.
25 Eylül 2018
BİZ BU ÜLKENİN NESİ OLUYORUZ?
2055 Okunma.
11 Eylül 2018
BASRA OLAYLARI ANALİZİ - 2
1520 Okunma.
10 Eylül 2018
BASRA OLAYLARI ANALİZİ - 1
1014 Okunma.
04 Haziran 2018
21. YÜZYILDA MUSAB OLABİLMEK
7739 Okunma.
29 Mayıs 2018
"EN KÖTÜ BARIŞ, EN HAKLI SAVAŞTAN DAHA İYİDİR"
1488 Okunma.
21 Mart 2018
ELMA KOKUSUYLA GELEN ÖLÜM: HALEPÇE-2
5850 Okunma.
20 Mart 2018
ELMA KOKUSUYLA GELEN ÖLÜM: HALEPÇE-1
1491 Okunma.
28 Şubat 2018
TÜRKİYE’DE YAŞANAN DARBELER, ABD VE CHP-2
2345 Okunma.
27 Şubat 2018
TÜRKİYE'DE YAŞANAN DARBELER, ABD VE CHP-1
1570 Okunma.
20 Şubat 2018
ABD İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ 'STRATEJİK MÜTTEFİK' İLİŞKİLERİ -2
1863 Okunma.
19 Şubat 2018
ABD İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ 'STRATEJİK MÜTTEFİK' İLİŞKİLERİ -1
1286 Okunma.
16 Şubat 2018
KÜRTLER ÜZERİNDEKİ EMPERYALİST OYUNLAR VE PKK-2
1409 Okunma.
15 Şubat 2018
KÜRTLER ÜZERİNDEKİ EMPERYALİST OYUNLAR VE PKK-1
1426 Okunma.
06 Şubat 2018
KÜRTLER ÜZERINDEN OYNANAN EMPERYALIST OYUNLAR (2)
1670 Okunma.
05 Şubat 2018
KÜRTLER ÜZERINDEN OYNANAN EMPERYALIST OYUNLAR (1)
1696 Okunma.
10 Ocak 2018
MÜNİR ÖZKUL VE KAYBOLAN MERHAMETİMİZ...
1662 Okunma.
26 Aralık 2017
KUDÜS VE YOL AYRIMINDAKİ İNSANLIK…
1489 Okunma.
18 Aralık 2017
ALİYA’NIN GÖZÜNDEN FİLİSTİN MESELESİ -3
1528 Okunma.
18 Ağustos 2017
BİLGE KRAL ALİYA VE FİLİSİTN MESELESİ-2
1961 Okunma.
11 Ağustos 2017
ALİYA’NIN GÖZÜNDEN FİLİSTİN MESELESİ-1
1972 Okunma.
04 Ağustos 2017
GÖRMEZ’İN VEDA KONUŞMASINDAKİ ACI HAKİKATLER…
1808 Okunma.
28 Temmuz 2017
DİYANET VE GÖRMEZ, SİYASETE KURBAN MI EDİLİYOR?
1793 Okunma.
04 Mayıs 2017
16 NİSAN REFERANDUMUNDA GERÇEKLERLE YÜZLEŞMEK-3
2033 Okunma.
28 Nisan 2017
16 NISAN REFERANDUMUNDA GERÇEKLERLE YÜZLEŞMEK-2
1672 Okunma.
24 Nisan 2017
16 NISAN REFERANDUMUNDA GERÇEKLERLE YÜZLEŞMEK-1
1777 Okunma.
15 Nisan 2017
11 NİSAN KURTULUŞ ETKİNLİKLERİ VE (ÖZ)ELEŞTİRİLER
1762 Okunma.
19 Aralık 2016
HÜDA PAR NEDEN HEDEF SEÇİLİYOR?
2533 Okunma.
15 Aralık 2016
KONYA'NIN MEVLANA'SI VAR, YA URFA'NIN?
1715 Okunma.
03 Aralık 2016
HALK HİZMET İÇİN İLLA YOL MU KAPATSIN?
1755 Okunma.
28 Kasım 2016
AÇILIŞLAR HİZMET Mİ YOKSA EZİYET Mİ?
1797 Okunma.
19 Eylül 2016
OKULLARIN AÇILMASI VE SORUMLULUKLARIMIZ
2217 Okunma.
02 Eylül 2016
CEMAATLERE SALDIRI YA DA MAYIN MERKEPLİĞİ
1999 Okunma.
05 Ağustos 2016
DARBE KARŞITI KÜRTLER VE TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ ÜZERİNE…
1768 Okunma.
22 Temmuz 2016
BİRECİK'TE HALKI DAĞITMA EMRİNİ KİM VERDİ?
2481 Okunma.
30 Haziran 2016
ÜMMET ŞUURU OLMADAN KUDÜS ÖZGÜRLEŞMEZ
1971 Okunma.
Haber Yazılımı