Yazı Detayı
06 Ocak 2018 - Cumartesi 12:06 Bu yazı 115 kez okundu
 
HÂRİSE BİN NÛMAN (R.A.)
Enes POLAT
 
 

İki Cihan Güneşi'nin ders halkasında yetişmiş, onun talim ve tedrisinden geçmiş, kahraman ve cömert talebelerden birisi de Hârise bin Nûman'dır (r.a.).

 

Hârise bin Nûman, malını mülkünü, canını ve bütün hayatını, en küçük bir tereddüt ve şüphe göstermeden Resûlullah'a (a.s.m.) feda edebilen bir kahramandı. Huneyn Muharebesi'nde "Müslümanların mağlup olduğu" haberinin yayılıp tehlikeli bir ânın başladığı bir anda Resûlullah'ın yanından hiç ayrılmayan, vücudunu ona siper eden, cesaret timsali bir insandı.

 

Suffe Medresesi'nde bir müddet kaldıktan sonra evlenip çocuk sahibi olduğunda da Resûlullah'ın komşusu olmayı çok arzu ediyordu. Ve sonunda Peygamberimizin yakın komşusu oldu. Medine'de, "Resûlullah'ın komşusu" dendiğinde akla Hârise bin Nûman gelirdi.

 

Bu hususa işaret eden İbni Sa'd, Hz. Hârise'nin, Medine'de Peygamberimizin evinin yakınında bir evi bulunduğunu, Resûlullah'ın ihtiyacı olduğu zamanlarda, Hârise'nin evini boşaltıp ona verdiğini kaydetmektedir.[1]

 

Evini Resûlullah'a veren Hz. Hârise, bu mübarek komşusundan ayrı kalmamak için oraya bir ev daha yaptı. Bir müddet oturduktan sonra bu evini de Hz. Ali (r.a.) ile Hz. Fâtıma'ya (r.anha) hibe edecektir.

 

Bilindiği üzere Peygamber Efendimiz, Medine'ye geldikten sonra bir seneye yakın Ebû Eyyüb el-Ensâri'nin evinde kaldı. Daha sonra kendi evine taşındı. Bu arada Hz. Ali, Hz. Fâtıma ile evlenince, Resûlullah, Hz. Ali'ye bir ev bulmasını emretti. Hz. Ali, ev aramaya koyuldu. Fakat Peygamberimizin evine yakın yerde bir ev bulamadı, sonunda Medine'nin uzak bir köşesinde bir ev buldu. Bir müddet orada kaldılar.

 

Resûlullah (a.s.m.) bir gün ziyaretlerine gitti. Bir ara, "Sizi yakınıma almak istiyorum." buyurdu. Hz. Fâtıma, "Canım babacağım, isterseniz Hârise ile konuş, belki yakınınızdaki evi bize boşaltır." dedi. Fahr-i Kâinat Efendimiz, muazzez kızı Fâtıma'ya hitaben, "Sevgili kızım, Hârise evini bir kere bize verdi; ikinci defa isteyemem."

 

Bu haber bir vesileyle Hz. Hârise'ye ulaştı. Bunun üzerine hemen Resûlullah'a geldi ve "Yâ Resûlallah, duydum ki, Fâtıma'nın, sizin yakınınızda bulunan bir eve ihtiyacı varmış. Benî Neccar'ın en sağlam evlerinden olan evimi boşalttım, gelip otursunlar. Ben ve malımın hepsi Allah ve Resûl'ünündür. Yemin ederim ki, yâ Resûlal-lah, benden aldığınız mal, benim yanımda, bana bıraktığınız maldan daha hayırlıdır." dedi.

 

Hz. Hârise'nin bu samimi ifadeleri üzerine Efendimiz şöyle buyurdu:

"Hakikaten doğru söylüyorsun, yâ Hârise, Allah'ın bereketi üzerine olsun."[2]

 

Daha sonra Hârise'nin evine Hz. Ali ve Hz. Fâtıma taşındılar.

 

Hz. Hârise'nin, Efendimizin zevcesi Mariye'ye de bir ev verdiği rivayet edilir. Ayrıca Hz. Ebû Bekir'in oğlu Abdullah'ın, ailesiyle beraber Medine'ye hicret ettiği zaman, yine Hz. Hârise'nin evinde kaldıkları belirtilmektedir.

 

Hârise bin Numan'ın bu cömertliği, hayatının sonlarına doğru iki gözünü kaybettikten sonra da devam etmiştir. Hz. Hârise bu sıralar evinin önüne hurma dolu bir zembil koyuyor ve fakirlerin gelip oradan ihtiyaçları kadarını alıp gitmelerini temin ediyordu.[3]

 

Hz. Hârise, Hz. Cebrâil'i iki defa gördüğünü söyler. İbni Abbas'ın rivayetine göre, Peygamberimiz, Hz. Hârise ve Hz. Cebrâil arasında şöyle bir hadise geçer:

 

Hz. Hârise bir gün Resûlullah'ın (a.s.m.) huzuruna varır, gizlice birisiyle konuştuğunu düşünerek selam vermez. Az sonra Cebrâil, Resûlullah'a, "O, niçin selam vermedi?" diye sorar. Peygamber Efendimiz, Hârise'ye, "Geldiğinde neden selam vermedin?" deyince, Hz. Hârise, "Sizi, birisiyle konuşurken gördüm, konuşmanızı kesmemek için selam vermedim." der.

 

Resûlullah Efendimiz, "Sen onu gördün mü?" diye sorar. Hârise, "Evet." cevabını verir. Efendimiz, "O, Cebrâil'di!" der. Hz. Cebrâil, "Şayet bana selam verseydi, selamını alırdım." der ve devamla, "O, 80'lerdendir." buyurur. Resûlullah Efendimiz, 80'lerin kimler olduğunu sorunca, Hz. Cebrâil şöyle cevap verir:

 

"İnsanların kaçıştığı bir sırada canını, evladını ve rızkını Allah'a havale ederek, senin çevrende kenetlenip sarsılmadan sabredenlerdir."[4]

 

Hz. Cebrâil bu ifadeleriyle, Huneyn'de Peygamberimizi yalnız bırakmayan sahabilere işaret ediyordu. Hz. Hârise de oradaydı.

 

Resûlullah'ın (a.s.m.), "Cennette bir Kur'ân sesi duydum, 'Bu kimin sesidir?' diye sorduğumda, 'Hârise bin Nûman'ın okuyuşudur.' dediler."5 şeklindeki hadiste olduğu gibi pek yüksek sena ve iltifatına mazhar olan Hz. Hârise, bütün hayatını İslam'a hizmet için vakfetmiş ve Hz. Muâviye devrinde vefat etmiştir.

 

Allah ondan razı olsun!

 

Kaynak:    [1]Tabakât, 3: 448. [2]age., 8: 22-23. [3]Hilyetü'l-Evliyâ, 1: 356. 4.Üsdü'l-Gàbe, 1: 359. [4]age.   

Sahabeler Ansiklopedisi

 
Etiketler: HÂRİSE, BİN, NÛMAN, (R.A.),
Yorumlar
Diğer Yazılar
AMMAR BİN YÂSİR (R.A.)
EBÛ FUKEYHE (R.A.)
EBÛ'D-DERDÂ (R.A.)
ÂSIM BİN SÂBİT (R.A.)
EBÛ KAYS (R.A.)
Cerir bin Abdullah (r.a.)
AMR BİN CÜMÛH (R.A.)
AMR BİN ABESE (R.A.)
Beşir bin Hasâsiyye (r.a.)
CÂBİR BİN ABDULLAH (R.A.)
EBÛ RÂFİ (R.A.)
FÂTIMA BİNT-İ HATTAB (R. ANHA)
HÜREYM BİN FÂTİK (R.A.)
UKBE BİN ÂMİR (R.A.)
RABİ BİN ÂMİR (R.A.)
HÂLİD BİN SÂİD (R.A.)
HUBEYB BİN YESAF (R.A.)
EBÛ LÜBÂBE (R.A.)
HUZEYME BİN SÂBİT (R.A.)
HİŞÂM BİN ÂS (R.A.)
EBAN BİN SÂİD (R.A.)
BÜREYDE BİN HUSAYB (R.A.)
HİND BİNT-İ UTBE (R.ANHA)
ABDULLAH BİN EBÎ BEKİR (R.A.)
ABDULLAH BİN EBÎ EVFÂ (R.A.)
ABDULLAH BİN HUZÂFE (R.A.)
AMR BİN CÜMÛH (R.A.)
AMR BİN ABESE (R.A.)
ÂMİR BİN FÜHEYRE (R.A.)
HZ. SEVBÂN
AMR BİN CÜMÛH
ZÜBEYR BİN EL AVVAM (RA)
BEYR BİN AVVAM (R.A.)
ZEYD BİN DESİNNE (R.A.)
ZEYD BİN ERKAM (R.A.)
ZEYD BİN HÂRİSE (R.A.)
ZEYD BİN HATTAB (R.A.)
ZİNNÎRE (R.ANHA)
VAHŞÎ BİN HARB (R.A.)
VÂSİLE BİN ESKÂ (R.A.)
VEHB BİN KABUS (R.A.)
VELİD BİN VELİD (R.A.)
UBÂDE BİN SÂMİT (R.A.)
UBEYDE BİN HÂRİS (R.A.)
UBEY BİN KA’B (R.A.)
UKBE BİN ÂMİR (R.A.)
ULBE BİN ZEYD (R.A.)
UMEYR BİN HUMAM (R.A.)
UMEYR BİN EBÎ VAKKAS (R.A.)
URVE BİN MES’UD (R.A.)
UTBE BİN GAZVAN (R.A.)
ÜSÂME BİN ZEYD (R.A.)
ÜMMÜ GÜLSÜM (R.ANHA)
ÜMMÜ HARAM (R.ANHA)
ÜMMÜ RÛMÂN (R.ANHA)
ÜMMÜ ŞERİK (R.ANHA)
ÜMMÜ ÜMÂRE (R.ANHA)
ÜMMÜ VARAKA (R. ANHA)
TEMÎMÜ'D-DÂRÎ (R.A.)
TULEYB BİN UMEYR (R.A.)
TEMÂDUR BİNT-İ AMR [HANSÂ] (R. ANHA)
ŞEDDAD BİN EVS (R.A.)
ŞEYBE BİN OSMAN (R.A.)
ŞUCÂ BİN VEHB (R.A.)
SA’D BİN UBÂDE (R.A.)
SÂBİT BİN DAHDAHA (R.A.)
SÂLİM (R.A.)
SEFÎNE (R.A.)
SEHL BİN SA’D (R.A.)
SELEME BİN HİŞÂM (R.A.)
SAHABELERİN İZİNDEN SEVBÂN (R.A.)
SÜMEYRÂ BİNT-İ KAYS (R.ANHA)
SÜMEYYE (R.ANHA)
RABİ BİN ÂMİR (R.A.)
NÛMAN BİN MUKARRİN (R.A.)
MÂLİK BİN SİNAN (R.A.)
SAHABELERİN İZİNDEN - MEYSERE BİN MESRÛK (R.A.)
SAHABELERİN İZİNDEN - MUAMMER BİN ABDULLAH (R.A.)
SAHABELERİN İZİNDEN- MUGÎRE BİN ŞÛ’BE (R.A.)
SAHABELERİN İZİNDEN - MUS'AB BİN UMEYR (R.A.)
SAHABELERİN İZİNDEN- KÂ’B BİN UCRE (R.A.)
SAHABELERİN İZİNDEN - KÂ’B BİN ZÜHEYR (R.A.)
SAHABELERİN İZİNDEN KATÂDE BİN NÛMAN (R.A.)
SAHABELERİN İZİNDEN- İkrime bin Ebî Cehil (r.a.)
SAHABELERİN İZİNDEN İMRÂN BİN HUSAYN (R.A.)
SAHABELERİN İZİNDEN - İRBAD BİN SÂRİYE (R.A.)
SAHABELERİN İZİNDEN- HZ. HATİCE (RA)
SAHABELERİN İZİNDEN -HZ. SAFİYYE (RA)
SAHABELERİN İZİNDEN (HABBÂB BİN ERET)
SAHABELERİN İZİNDEN (HABİB BİN ZEYD R.A.)
SAHABELERİN İZİNDEN ( HACCAC BİN İLÂT)
SAHABELERİN İZİNDEN - HÂLİD BİN SÂİD (R.A.)
SAHABELERİN İZİNDEN (HARAM BİN MİLHAN )
SAHABELERİN İZİNDEN (HÂRİS BİN HİŞÂM)
SAHABELERİN İZİNDEN (HÂRİSE BİN NÛMAN)
SAHABELERİN İZİNDEN (HASSAN BİN SÂBİT)
SAHABELERİN İZİNDEN (68)
SAHABELERİN İZİNDEN (67)
SAHABELERİN İZİNDEN (66)
SAHABELERİN İZİNDEN (65)
SAHABELERİN İZİNDEN (65)
SAHABELERİN İZİNDEN (64)
SAHABELERİN İZİNDEN (63)
SAHABELERİN İZİNDEN (62)
SAHABELERİN İZİNDEN (61)
SAHABELERİN İZİNDEN (60)
SAHABELERİN İZİNDEN (59)
SAHABELERİN İZİNDEN (58)
SAHABELERİN İZİNDEN (57)
SAHABELERİN İZİNDEN (56)
SAHABELERİN İZİNDEN (55)
SAHABELERİN İZİNDEN (54)
SAHABELERİN İZİNDEN (53)
SAHABELERİN İZİNDEN (52)
SAHABELERİN İZİNDEN (51)
SAHABELERİN İZİNDEN (50)
SAHABELERİN İZİNDEN (49)
SAHABELERİN İZİNDEN (48)
SAHABELERİN İZİNDEN (47)
SAHABELERİN İZİNDEN (46)
SAHABELERİN İZİNDEN (45)
SAHABELERİN İZİNDEN (44)
SAHABELERİN İZİNDEN (43)
SAHABELERİN İZİNDEN (42)
SAHABELERİN İZİNDEN (41)
SAHABELERİN İZİNDEN (40)
SAHABELERİN İZİNDEN (39)
SAHABELERİN İZİNDEN (38)
SAHABELERİN İZİNDEN (37)
SAHABELERİN İZİNDEN (36)
SAHABELERİN İZİNDEN (35)
SAHABELERİN İZİNDEN (34)
SAHABELERİN İZİNDEN (33)
SAHABELERİN İZİNDEN (32)
SAHABELERİN İZİNDEN (31)
SAHABELERİN İZİNDEN (30)
SAHABELERİN İZİNDEN (29)
SAHABELERİN İZİNDEN (29)
SAHABELERİN İZİNDEN (28)
SAHABELERİN İZİNDEN (27)
SAHABELERİN İZİNDEN (26)
SAHABELERİN İZİNDEN (25)
SAHABELERİN İZİNDEN (24)
SAHABELERİN İZİNDEN (23)
SAHABELERİN İZİNDEN (22)
SAHABELERİN İZİNDEN (21)
SAHABELERİN İZİNDEN (20)
SAHABELERİN İZİNDEN (19)
SAHABELERİN İZİNDEN (19)
SAHABELERİN İZİNDEN (18)
SAHABELERİN İZİNDEN (17)
SAHABELERİN İZİNDEN (16)
SAHABELERİN İZİNDEN (15)
SAHABELERİN İZİNDEN (14)
SAHABELERİN İZİNDEN (13)
SAHABELERİN İZİNDEN (12)
SAHABELERİN İZİNDEN (11)
SAHABELERİN İZİNDEN (10)
SAHABELERİN İZİNDEN (9)
SAHABELERİN İZİNDEN (8)
SAHABELERİN İZİNDEN (7)
SAHABELERİN İZİNDEN (6)
SAHABELERİN İZİNDEN (5)
SAHABELERİN İZİNDEN (4)
SAHABELERİN İZİNDEN (3)
SAHABELERİN İZİNDEN (2)
SAHABELERİN İZİNDEN (1)
Bizim Gazete
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Alıntı Yazarlar
Şanlıurfa
Parçalı Bulutlu
Güncelleme: 23.02.2018
Bugün
- 15°
Cumartesi
- 14°
Pazar
- 12°
Şanlıurfa

Güncelleme: 23.02.2018
İmsak
05:36
Sabah
06:58
Öğle
12:45
İkindi
15:50
Akşam
18:21
Yatsı
19:36
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Medipol Başakşehir
46
41
4
4
14
22
2
Galatasaray
44
47
6
2
14
22
3
Fenerbahçe
44
44
2
8
12
22
4
Beşiktaş
41
41
3
8
11
22
5
Kayserispor
35
30
5
8
9
22
6
Sivasspor
34
30
8
4
10
22
7
Trabzonspor
33
36
5
9
8
22
8
Göztepe
33
35
7
6
9
22
9
Kasımpaşa
29
34
9
5
8
22
10
Yeni Malatyaspor
28
24
8
7
7
22
11
Bursaspor
27
31
9
6
7
22
12
Akhisarspor
27
28
9
6
7
22
13
Gençlerbirliği
25
29
9
7
6
22
14
Antalyaspor
24
26
10
6
6
22
15
Alanyaspor
21
34
13
3
6
22
16
Atiker Konyaspor
21
23
11
6
5
22
17
Osmanlıspor FK
19
31
13
4
5
22
18
Kardemir Karabükspor
12
15
16
3
3
22
Arşiv Arama
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı