Yazı Detayı
15 Ağustos 2017 - Salı 06:39 Bu yazı 1667 kez okundu
 
DİNİMİZDEKİ TAHRİF HAREKETLERİNİN VE DİNLERARASI DİYALOG SAFSATASININ GÜNÜMÜZDEKİ VE MEMLEKETİMİZDEKİ BAŞ MÜMESSİLİ FETO'DUR
Ahmet Yusuf ÖNCEL
 
 

Bidayetimiz Üstad Mısıroğlu'nun bir sözü ve Müslümanda olması gereken ahlaki umdelerden "feraset"e bir misalle olsun;
"Ben kitap tüccarı değilim, HAKİKAT TELLALIYIM" diyor Üstad.
Peygamber aleyhisselatu vesselam efendimizin; "Müminin ferasetinden sakınınız. Zira o Allah'ın nuruyla bakar." hadis-i şerifi aslında Müslümanlara imanın ahlaki kısmında yer alan feraseti emrediyor. Elan, bunun en bariz misaline yazımıza serlevha olan "Tahrif Hareketleri" isimli kitabın müellifi, kıymetli hocamız, Üstad Kadir Mısıroğlu'nda tevafuk etmekteyiz. Zira kendileri, istikbalde husule gelecek hadiseleri tarih şuuruna istinaden görmüş ve insanları ikaz etmiştir, halen de ikaz etmektedir. Feto ile alakalı geçmişteki beyanları da malumdur. Yine de o kelimeleri mıh gibi aklımıza ve kalbimize kazıyarak tekrardan hatırlamış olalım Üstadın 1995 senesindeki Feto ile alakalı beyanlarını;
"Bir hoca(feto)! Arkasına on binlerce adamı takmış olan bir hoca, dinin temel esaslarını çiğnerse o müsamaha görmez. Bir müddet sonra herkes ona(fetoya) hakaret edecek, onu tel'in edecek. SEN HOCA DEĞİL, papaz BİLE OLAMAZSIN diyecek. Bunu bugün ben diyorsam, benim talihsizliğim bazı olacak şeyleri tarih şuuruna istinaden evvelden görmektir. O ki Allah davasına ihanet ediyor, Allah yıkacak. Ya bırak şu Fethullahın üzerine beni konuşmaya mecbur etme ya! Çıldırmış adam ya, çıldırmış. Halife olsa Türkiye'nin başında onu (feto) derhal tımarhaneye tıkar. Bir hoca çıkar da sen Peygamber'i aleyhisselatu vesselam görüyorsun, her bandında var. Bunlar doğru mu sualine; "ben maslahat icabı söylüyorum, gençlere heyecan vermek lazım" derse, yani yalan söyledim derse ve bu yalan da Peygamber'i aleyhisselatu vesselam içine alet etmek suretiyleyse, ONUN BAŞINA, ELİMDEN GELSE GÖKTEN TAŞ YAĞDIRIRIM, ELİMDEN GELSE JİLETLE DOĞRARIM. Bunun hiçbir maslahatla izahı mümkün değildir. 

Allah bela verir. Arkasına on binlerce adamı taktıktan sonra, götürüp batıl fikirlere/rejimlere onları adapte etmek, teslim etmek kurbanlık koyun gibi, onun gücünü çok aşar. Allah buna müsaade etmez. Onu (feto) sıfıra müncer kılacak. Allah'ın kahrı şiddetlidir. Azizun zuntikam'dır. 
Allah sana ruhsat verir, dilde kemik yok, kolay söylersin. Ama o sözün istihkaka sebep teşkil eylediği cezaya da hazırlanmalısın. BEKLE GÖR."
22 sene evvel herkesin önünde el-pençe durduğu ve aleyhinde konuşulmaya korkulduğu adama karşı verilmiş beyanatı dikkatlerinize arz ettim. Bu girizgâhtan sonra asıl meseleye gelecek olursak;
İslam âleminin başına musallat olan, diyalog belasının Türkiye'de ki mümessili olan Feto, hem dâhilde hem hariçte birçok faaliyete imza atmış, dâhil olamadığı konferans ve buluşmalara(!) da mesajlar göndererek destek olduğunu göstermiş, Hristiyan ve Yahudilerin muvahhit olduğuyla alakalı, İslam'ın ana damarını kökünden kesen meseleler hakkındaki herzelerini metbularına ve İslam âleminin düşmanı olan hempalarına büyük bir iftiharla zerk etmiştir ve bunu da bir şeref payesi addetmiştir. 

Bu mevzu maalesef kısaca temas edilecek bir mevzu değildir. Zira Üstad Mısıroğlu'nun büyük bir dikkat ve itina ile kaynak kaynak, kaleme aldığı, "Asrın ihaneti! Fethullahın günah galerisinden sayfalar" isimli eseri ve Tahrif Hareketleri isimli 3 ciltlik eseri geçmişten günümüze isim isim İslam'da yapılmak istenen ama her defasında Allah'ın izni ve bazı Müslümanların ferasetiyle inkıtaa uğraşmış tahrifi ele almaktadır. 

Mahut eserin 3.üncü cildinde diyalogla alakalı zikredeceğimiz vesikalar şayan-ı dikkattir. 
Feto 1999'da, Güney Afrika'da toplanan "Dünya Dinleri Parlamentosu"na gönderdiği mesajda diyalogla alakalı şunları söylüyor;
"Aynı kökten geldikleri ve aynı kaynaktan beslendikleri hâlde, asırlarca rakip dinler olarak yaşamış bulunan İslam, Hristiyanlık ve Musevilik arasında başlayan, hatta eski Hint ve Çin dinlerini de içine alacak şekilde gelişen diyalog teşebbüslerinin olumlu neticeler verdiği müşahede olunmaktadır. "

Maksatlarının izahı âsân(kolay) ve kabildir. 
İslam'ı da diğer dinlerle aynı çatı altında gösterip, İslam'ın genleriyle oynamak, Yahudi ve Hıristiyanları tevhit inancındanmış ve onların da(Yahudi- Hristiyan) Allah'ın bir olduğuna inanıyormuş gibi gösterme gayretinden ibarettir maksatları. Semavi dinler serlevhasıyla isimlendirdikleri dinler içerisine, yani "Allah katından en yüce din, tek din, makbul din İslam'dır" ayetinin yanına, (haşa) "hayır! Tek din İslam değildir, Hint ve Çin dinlerine mensup olanlar da dâhil olmak üzere, mahut dinler de aynı kaynaktan besleniyorlar ve bunlar İslam'la eş değerdir" ibaresini koyup senelerdir İslam âleminde, menfi surette inkişaf eden meselelere önayak olmuşlardır. Akl-ı selim ve feraset sahibi Müslümanlar, bu mevzuda müsamaha zehabına kapılmamalılar. Buna müsamaha gösterenin kalbi onlara meyyaldir. Haddi zatında müsamaha gösterenler de feto hainine metbuiyeti olanlardır. 

Ey Müslümanlar! İSLAM'IN ŞEREFİNİ YERE İNDİRMEYİN!
Kelime-i tevhitten "Muhammedur-Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) ibaresinin kaldırılması şiarı, onlar için diyalog sahasındaki en büyük ve en mühim mevzuudur. Bunu bilmeliyiz ve farkında olmalıyız ki; Muhammedur-Rasulullah demeyen cennete giremez. Bu meyanda melun Feto, haliyle kendine verilen hainane vazifeyi yerine getirmek sadedinde;
"İslam'ın temel umdesi Allah'ın varlığı ve birliğine dayanır. Birliği konusunda değişik spekülasyonlar olsa da varlığını kabul ettikten sonra, gerisi üzerinde fazla durmaz İslam. Hatta Allah'ın varlığından da öte, Hz. Peygamber'i kabul etmeyenlere bile hoşgörülü davranır. Herkes kelime-i tevhidi esas alarak çevresine bakışını yeniden gözden geçirmeli ve ıslah etmelidir. Hatta kelime-i tevhidin ikinci bölümünü, yani "Muhammed Allah'ın Resul'üdür kısmını söylemeksizin, sadece ilk kısmını ikrar(!) eden kimselere rahmet bakışıyla bakmalıdır." gibi beyanlarla, Peygambersiz İslam fikrini müdafaa ettiği aşikârdır. Böyleyken halen onun İslam'a hizmet ettiğini söyleyen, hoca efendi diye itibar eden haindir.

Zira onun (feto) ihaneti hem İslam âlemine hem de aziz milletimizedir. 

Bugünlük burada iktifa ederken, gelecek yazımızda da aynı mevzuyu daha amik bir surette tahlil edip, mazideki ve günümüzdeki ihanetini, Üstad Kadir Mısıroğlu'nun, gerek sohbetlerinde, gerek kitaplarındaki adeta tehlikeyi haber veren çırpınış ve haykırışlarıyla müdellel bir surette dikkatinize arz edeceğiz inşaAllah.
Vesselamu ala menittebeal huda.

 
Etiketler: DİNİMİZDEKİ, TAHRİF, HAREKETLERİNİN, VE, DİNLERARASI, DİYALOG, SAFSATASININ, GÜNÜMÜZDEKİ, VE, MEMLEKETİMİZDEKİ, BAŞ, MÜMESSİLİ, FETO'DUR,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
16 Ocak 2020
BİR HİLKAT GARİBESİ
211 Okunma.
02 Ağustos 2019
MÜSLÜMAN MAZLUMUN YANINDADIR
1451 Okunma.
18 Mart 2019
ABDURRAHİMLERİN AHLAKI
1033 Okunma.
23 Şubat 2019
MODA DEĞİL, İLAHİ EMİR
745 Okunma.
16 Şubat 2019
"170" AYLIK TEBEDDÜLAT
928 Okunma.
31 Ocak 2019
TAHAMMÜLLÜ OLMALI MÜMİN
1344 Okunma.
29 Ocak 2019
ŞEYH SAİD (Rahmetullahi Aleyh)
891 Okunma.
03 Ocak 2019
BU GİDİŞ NEREYEDİR
1241 Okunma.
29 Aralık 2018
EN ŞEREFLİ VARLIK
959 Okunma.
26 Aralık 2018
ATINI DENİZE SÜREN FATİH OLACAKSAK…
846 Okunma.
06 Aralık 2018
KİFAYETSİZ MUHTERİSLERİN BOŞ HAYALLERİ
1455 Okunma.
23 Ekim 2018
SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM
2842 Okunma.
12 Ekim 2018
ARAMIZDA HALEN MUHACİRLERİ HAZMEDEMEYENLER VAR
1102 Okunma.
10 Ekim 2018
BATILILAŞMA
973 Okunma.
09 Mayıs 2018
MAZLUMLARIN HİMAYESİNE BİR MİSAL ve UMUMİ OLARAK ÜNİVERSİTE ORTAMI
8529 Okunma.
23 Kasım 2017
NİMET VARSA KÜLFETTE VARDIR
1264 Okunma.
10 Kasım 2017
BAŞ TACI MÜESSESELER VE AHALİLERİ
1302 Okunma.
28 Ekim 2017
YAKIŞMADI DEVLET BEY
1745 Okunma.
07 Eylül 2017
ÜSTAD KADİR MISIROĞLU’NA YAPILAN HAKSIZLIKLAR ve HAKARETLER SİLSİLESİ
2260 Okunma.
09 Ağustos 2017
ÂLİ OSMANA HAKARET EDEN(!)LERE KARŞI, OSMANLININ BİR TORUNU OLARAK MÜDAFAAMDIR
1528 Okunma.
10 Temmuz 2017
TERÖR ÖRGÜTLERİNİN MARŞLARIYLA YÜRÜYORLAR
1629 Okunma.
27 Mayıs 2017
GURBETİ VATANA ÇEVİREN BİR KURUM; YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ ve KÜLTÜRÜN EHEMMİYETİ
2343 Okunma.
04 Mayıs 2017
1 MAYIS ve İSLAM ve BU MİLLETİN BİR KISMI
1985 Okunma.
03 Mayıs 2017
BİZ ‘HADİ AMMAR DURMA AT, EBABİLLER SANA KANAT ÇIRPARLAR’ DERKEN
2536 Okunma.
28 Nisan 2017
ATINI DENİZE SÜREN FATİH OLACAKSAK…
1644 Okunma.
26 Nisan 2017
ÜNİVERSİTELERDEKİ BAHAR ŞENLİKLERİ EN AZINDAN BU YIL YAPILMASIN
1647 Okunma.
18 Nisan 2017
ŞİŞTİNİZ Mİ DÜDÜK MAKARNALARI
1523 Okunma.
15 Nisan 2017
CEPHE MİLİSLERİYMİŞ(!) HOŞT(!)
1454 Okunma.
14 Nisan 2017
TARİHİ DİZİLER
1483 Okunma.
11 Şubat 2017
MÜHİM HUSUSLAR- TÜGVA- ve SUAT KIR AĞABEYİM
1784 Okunma.
10 Şubat 2017
ENES VE MEHMET EFENDİLERİN SAMİMİYETİ
1433 Okunma.
08 Şubat 2017
OĞUZ EKREM ve ABDULKADİRLERİN TEBESSÜMÜ
1582 Okunma.
25 Ocak 2017
TİMURTAŞ HOCA
2108 Okunma.
18 Ocak 2017
"170" AYLIK TEBEDDÜLAT
1733 Okunma.
17 Ocak 2017
YAVUZ SULTAN SELİM HAN HAZRETLERİ
1722 Okunma.
11 Ocak 2017
YAŞAM TARZINA MÜDAHALE!
1623 Okunma.
06 Ocak 2017
DİĞER CEMAATLERİN DURUMU - II
1442 Okunma.
05 Ocak 2017
DİĞER CEMAATLERİN DURUMU - I
1673 Okunma.
30 Aralık 2016
BATI HAYRANLARI / MÜSTAĞRİBLER
1592 Okunma.
26 Aralık 2016
TEK ÇARE İSLAM BİRLİĞİ
1502 Okunma.
21 Aralık 2016
BİR KATLİAM SERİSİ! İMZA; hdpkk
1483 Okunma.
16 Aralık 2016
HALEP! BENİM HALEBİM! CAN HALEBİM!
1795 Okunma.
14 Aralık 2016
ALLAH SENDEN RAZI OLSUN SAYIN RECEP AKDAĞ
1647 Okunma.
13 Aralık 2016
ASLA BAŞARAMAYACAKSINIZ
1482 Okunma.
09 Aralık 2016
SES VERİN MÜSLÜMANLAR
1678 Okunma.
08 Aralık 2016
ÇÖZÜMLERİ BİRLEŞMEK
1731 Okunma.
30 Kasım 2016
VAKIF YURTLARINDA TALEBELER VE MESULİYETLERİ
1634 Okunma.
29 Kasım 2016
BATININ MÜPTEZELLİĞİ/AVRUPA PARLAMENTOSU
1483 Okunma.
26 Kasım 2016
VAKIF YURTLARININ EHEMMİYETİ
1391 Okunma.
25 Kasım 2016
İSLAMLAŞMAMIŞ OLANLAR
1635 Okunma.
24 Kasım 2016
AHLAK BEKÇİLERİ!
1717 Okunma.
23 Kasım 2016
YÜZLERİ KIZARANLAR/İSTİSMARCILAR
1516 Okunma.
19 Kasım 2016
KIBRIS’IN KURULUŞU
1620 Okunma.
16 Kasım 2016
BAŞIMIZIN TACI; ASHAB
1707 Okunma.
15 Kasım 2016
ÇOK ÇOK İLERİ DEMOKRASİ
1707 Okunma.
11 Kasım 2016
KADER; TAKDİR EDİLEN HÜKÜM
1966 Okunma.
10 Kasım 2016
BANA NE AMERİKA’DAN
21687 Okunma.
10 Kasım 2016
TOPYEKÛN MÜCADELE
1530 Okunma.
09 Kasım 2016
MİLLETİN İRADESİ ve KAVMİYETÇİLİK
1493 Okunma.
07 Kasım 2016
ÇANAK ÇÖMLEKÇİLER
1589 Okunma.
04 Kasım 2016
İDAM VE İDAMLIKLAR
1596 Okunma.
02 Kasım 2016
TERÖR NEDİR?
1995 Okunma.
31 Ekim 2016
ÜNİVERSİTE TALEBELİĞİ
1946 Okunma.
29 Ekim 2016
ŞEHİDİ MUAZZEZ; ÜMMETİN "HALİS" EVLADI
1615 Okunma.
26 Ekim 2016
MÜSLÜMANIN GEVŞEMEMESİ LAZIM
1518 Okunma.
22 Ekim 2016
MÜJDELER OLSUN EY ÜMMET
1584 Okunma.
21 Ekim 2016
GERÇEK ELEŞTİRİ
1480 Okunma.
20 Ekim 2016
KORKUYORLAR
1604 Okunma.
18 Ekim 2016
BİZİM ŞEHİDİMİZ
1567 Okunma.
17 Ekim 2016
İSLAMCI GENÇLİĞİN HEDEFİ
1871 Okunma.
15 Ekim 2016
HAİNİN HÜKMÜ
1560 Okunma.
14 Ekim 2016
IRAK; BELDET'UN-NİFAK VE'Ş-ŞİKAK
1609 Okunma.
13 Ekim 2016
FETÖ TEMİZLİĞİ
1554 Okunma.
10 Ekim 2016
İNSANLIK ENKAZ ALTINDA
1559 Okunma.
07 Ekim 2016
MACARLARIN REZALETİ
1708 Okunma.
06 Ekim 2016
“PROVOKASYONA DAVET!”
1521 Okunma.
03 Ekim 2016
TEMMUZ 15
1627 Okunma.
01 Ekim 2016
GİDİŞATI DÜZELTMEK ELİMİZDE
1633 Okunma.
24 Eylül 2016
SULTAN ABDÜLHAMİD HAN’I ANLAMAK
2756 Okunma.
Haber Yazılımı