301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Yazı Detayı
15 Ağustos 2017 - Salı 06:39 Bu yazı 1362 kez okundu
 
DİNİMİZDEKİ TAHRİF HAREKETLERİNİN VE DİNLERARASI DİYALOG SAFSATASININ GÜNÜMÜZDEKİ VE MEMLEKETİMİZDEKİ BAŞ MÜMESSİLİ FETO'DUR
Ahmet Yusuf ÖNCEL
 
 

Bidayetimiz Üstad Mısıroğlu'nun bir sözü ve Müslümanda olması gereken ahlaki umdelerden "feraset"e bir misalle olsun;
"Ben kitap tüccarı değilim, HAKİKAT TELLALIYIM" diyor Üstad.
Peygamber aleyhisselatu vesselam efendimizin; "Müminin ferasetinden sakınınız. Zira o Allah'ın nuruyla bakar." hadis-i şerifi aslında Müslümanlara imanın ahlaki kısmında yer alan feraseti emrediyor. Elan, bunun en bariz misaline yazımıza serlevha olan "Tahrif Hareketleri" isimli kitabın müellifi, kıymetli hocamız, Üstad Kadir Mısıroğlu'nda tevafuk etmekteyiz. Zira kendileri, istikbalde husule gelecek hadiseleri tarih şuuruna istinaden görmüş ve insanları ikaz etmiştir, halen de ikaz etmektedir. Feto ile alakalı geçmişteki beyanları da malumdur. Yine de o kelimeleri mıh gibi aklımıza ve kalbimize kazıyarak tekrardan hatırlamış olalım Üstadın 1995 senesindeki Feto ile alakalı beyanlarını;
"Bir hoca(feto)! Arkasına on binlerce adamı takmış olan bir hoca, dinin temel esaslarını çiğnerse o müsamaha görmez. Bir müddet sonra herkes ona(fetoya) hakaret edecek, onu tel'in edecek. SEN HOCA DEĞİL, papaz BİLE OLAMAZSIN diyecek. Bunu bugün ben diyorsam, benim talihsizliğim bazı olacak şeyleri tarih şuuruna istinaden evvelden görmektir. O ki Allah davasına ihanet ediyor, Allah yıkacak. Ya bırak şu Fethullahın üzerine beni konuşmaya mecbur etme ya! Çıldırmış adam ya, çıldırmış. Halife olsa Türkiye'nin başında onu (feto) derhal tımarhaneye tıkar. Bir hoca çıkar da sen Peygamber'i aleyhisselatu vesselam görüyorsun, her bandında var. Bunlar doğru mu sualine; "ben maslahat icabı söylüyorum, gençlere heyecan vermek lazım" derse, yani yalan söyledim derse ve bu yalan da Peygamber'i aleyhisselatu vesselam içine alet etmek suretiyleyse, ONUN BAŞINA, ELİMDEN GELSE GÖKTEN TAŞ YAĞDIRIRIM, ELİMDEN GELSE JİLETLE DOĞRARIM. Bunun hiçbir maslahatla izahı mümkün değildir. 

Allah bela verir. Arkasına on binlerce adamı taktıktan sonra, götürüp batıl fikirlere/rejimlere onları adapte etmek, teslim etmek kurbanlık koyun gibi, onun gücünü çok aşar. Allah buna müsaade etmez. Onu (feto) sıfıra müncer kılacak. Allah'ın kahrı şiddetlidir. Azizun zuntikam'dır. 
Allah sana ruhsat verir, dilde kemik yok, kolay söylersin. Ama o sözün istihkaka sebep teşkil eylediği cezaya da hazırlanmalısın. BEKLE GÖR."
22 sene evvel herkesin önünde el-pençe durduğu ve aleyhinde konuşulmaya korkulduğu adama karşı verilmiş beyanatı dikkatlerinize arz ettim. Bu girizgâhtan sonra asıl meseleye gelecek olursak;
İslam âleminin başına musallat olan, diyalog belasının Türkiye'de ki mümessili olan Feto, hem dâhilde hem hariçte birçok faaliyete imza atmış, dâhil olamadığı konferans ve buluşmalara(!) da mesajlar göndererek destek olduğunu göstermiş, Hristiyan ve Yahudilerin muvahhit olduğuyla alakalı, İslam'ın ana damarını kökünden kesen meseleler hakkındaki herzelerini metbularına ve İslam âleminin düşmanı olan hempalarına büyük bir iftiharla zerk etmiştir ve bunu da bir şeref payesi addetmiştir. 

Bu mevzu maalesef kısaca temas edilecek bir mevzu değildir. Zira Üstad Mısıroğlu'nun büyük bir dikkat ve itina ile kaynak kaynak, kaleme aldığı, "Asrın ihaneti! Fethullahın günah galerisinden sayfalar" isimli eseri ve Tahrif Hareketleri isimli 3 ciltlik eseri geçmişten günümüze isim isim İslam'da yapılmak istenen ama her defasında Allah'ın izni ve bazı Müslümanların ferasetiyle inkıtaa uğraşmış tahrifi ele almaktadır. 

Mahut eserin 3.üncü cildinde diyalogla alakalı zikredeceğimiz vesikalar şayan-ı dikkattir. 
Feto 1999'da, Güney Afrika'da toplanan "Dünya Dinleri Parlamentosu"na gönderdiği mesajda diyalogla alakalı şunları söylüyor;
"Aynı kökten geldikleri ve aynı kaynaktan beslendikleri hâlde, asırlarca rakip dinler olarak yaşamış bulunan İslam, Hristiyanlık ve Musevilik arasında başlayan, hatta eski Hint ve Çin dinlerini de içine alacak şekilde gelişen diyalog teşebbüslerinin olumlu neticeler verdiği müşahede olunmaktadır. "

Maksatlarının izahı âsân(kolay) ve kabildir. 
İslam'ı da diğer dinlerle aynı çatı altında gösterip, İslam'ın genleriyle oynamak, Yahudi ve Hıristiyanları tevhit inancındanmış ve onların da(Yahudi- Hristiyan) Allah'ın bir olduğuna inanıyormuş gibi gösterme gayretinden ibarettir maksatları. Semavi dinler serlevhasıyla isimlendirdikleri dinler içerisine, yani "Allah katından en yüce din, tek din, makbul din İslam'dır" ayetinin yanına, (haşa) "hayır! Tek din İslam değildir, Hint ve Çin dinlerine mensup olanlar da dâhil olmak üzere, mahut dinler de aynı kaynaktan besleniyorlar ve bunlar İslam'la eş değerdir" ibaresini koyup senelerdir İslam âleminde, menfi surette inkişaf eden meselelere önayak olmuşlardır. Akl-ı selim ve feraset sahibi Müslümanlar, bu mevzuda müsamaha zehabına kapılmamalılar. Buna müsamaha gösterenin kalbi onlara meyyaldir. Haddi zatında müsamaha gösterenler de feto hainine metbuiyeti olanlardır. 

Ey Müslümanlar! İSLAM'IN ŞEREFİNİ YERE İNDİRMEYİN!
Kelime-i tevhitten "Muhammedur-Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) ibaresinin kaldırılması şiarı, onlar için diyalog sahasındaki en büyük ve en mühim mevzuudur. Bunu bilmeliyiz ve farkında olmalıyız ki; Muhammedur-Rasulullah demeyen cennete giremez. Bu meyanda melun Feto, haliyle kendine verilen hainane vazifeyi yerine getirmek sadedinde;
"İslam'ın temel umdesi Allah'ın varlığı ve birliğine dayanır. Birliği konusunda değişik spekülasyonlar olsa da varlığını kabul ettikten sonra, gerisi üzerinde fazla durmaz İslam. Hatta Allah'ın varlığından da öte, Hz. Peygamber'i kabul etmeyenlere bile hoşgörülü davranır. Herkes kelime-i tevhidi esas alarak çevresine bakışını yeniden gözden geçirmeli ve ıslah etmelidir. Hatta kelime-i tevhidin ikinci bölümünü, yani "Muhammed Allah'ın Resul'üdür kısmını söylemeksizin, sadece ilk kısmını ikrar(!) eden kimselere rahmet bakışıyla bakmalıdır." gibi beyanlarla, Peygambersiz İslam fikrini müdafaa ettiği aşikârdır. Böyleyken halen onun İslam'a hizmet ettiğini söyleyen, hoca efendi diye itibar eden haindir.

Zira onun (feto) ihaneti hem İslam âlemine hem de aziz milletimizedir. 

Bugünlük burada iktifa ederken, gelecek yazımızda da aynı mevzuyu daha amik bir surette tahlil edip, mazideki ve günümüzdeki ihanetini, Üstad Kadir Mısıroğlu'nun, gerek sohbetlerinde, gerek kitaplarındaki adeta tehlikeyi haber veren çırpınış ve haykırışlarıyla müdellel bir surette dikkatinize arz edeceğiz inşaAllah.
Vesselamu ala menittebeal huda.

 
Etiketler: DİNİMİZDEKİ, TAHRİF, HAREKETLERİNİN, VE, DİNLERARASI, DİYALOG, SAFSATASININ, GÜNÜMÜZDEKİ, VE, MEMLEKETİMİZDEKİ, BAŞ, MÜMESSİLİ, FETO'DUR,
Yorumlar
Diğer Yazılar
MÜSLÜMAN MAZLUMUN YANINDADIR
ABDURRAHİMLERİN AHLAKI
MODA DEĞİL, İLAHİ EMİR
"170" AYLIK TEBEDDÜLAT
TAHAMMÜLLÜ OLMALI MÜMİN
ŞEYH SAİD (Rahmetullahi Aleyh)
BU GİDİŞ NEREYEDİR
EN ŞEREFLİ VARLIK
ATINI DENİZE SÜREN FATİH OLACAKSAK…
KİFAYETSİZ MUHTERİSLERİN BOŞ HAYALLERİ
SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM
ARAMIZDA HALEN MUHACİRLERİ HAZMEDEMEYENLER VAR
BATILILAŞMA
MAZLUMLARIN HİMAYESİNE BİR MİSAL ve UMUMİ OLARAK ÜNİVERSİTE ORTAMI
NİMET VARSA KÜLFETTE VARDIR
BAŞ TACI MÜESSESELER VE AHALİLERİ
YAKIŞMADI DEVLET BEY
ÜSTAD KADİR MISIROĞLU’NA YAPILAN HAKSIZLIKLAR ve HAKARETLER SİLSİLESİ
ÂLİ OSMANA HAKARET EDEN(!)LERE KARŞI, OSMANLININ BİR TORUNU OLARAK MÜDAFAAMDIR
TERÖR ÖRGÜTLERİNİN MARŞLARIYLA YÜRÜYORLAR
GURBETİ VATANA ÇEVİREN BİR KURUM; YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ ve KÜLTÜRÜN EHEMMİYETİ
1 MAYIS ve İSLAM ve BU MİLLETİN BİR KISMI
BİZ ‘HADİ AMMAR DURMA AT, EBABİLLER SANA KANAT ÇIRPARLAR’ DERKEN
ATINI DENİZE SÜREN FATİH OLACAKSAK…
ÜNİVERSİTELERDEKİ BAHAR ŞENLİKLERİ EN AZINDAN BU YIL YAPILMASIN
ŞİŞTİNİZ Mİ DÜDÜK MAKARNALARI
CEPHE MİLİSLERİYMİŞ(!) HOŞT(!)
TARİHİ DİZİLER
BİR HİLKAT GARİBESİ
MÜHİM HUSUSLAR- TÜGVA- ve SUAT KIR AĞABEYİM
ENES VE MEHMET EFENDİLERİN SAMİMİYETİ
OĞUZ EKREM ve ABDULKADİRLERİN TEBESSÜMÜ
TİMURTAŞ HOCA
"170" AYLIK TEBEDDÜLAT
YAVUZ SULTAN SELİM HAN HAZRETLERİ
YAŞAM TARZINA MÜDAHALE!
DİĞER CEMAATLERİN DURUMU - II
DİĞER CEMAATLERİN DURUMU - I
BATI HAYRANLARI / MÜSTAĞRİBLER
TEK ÇARE İSLAM BİRLİĞİ
BİR KATLİAM SERİSİ! İMZA; hdpkk
HALEP! BENİM HALEBİM! CAN HALEBİM!
ALLAH SENDEN RAZI OLSUN SAYIN RECEP AKDAĞ
ASLA BAŞARAMAYACAKSINIZ
SES VERİN MÜSLÜMANLAR
ÇÖZÜMLERİ BİRLEŞMEK
VAKIF YURTLARINDA TALEBELER VE MESULİYETLERİ
BATININ MÜPTEZELLİĞİ/AVRUPA PARLAMENTOSU
VAKIF YURTLARININ EHEMMİYETİ
İSLAMLAŞMAMIŞ OLANLAR
AHLAK BEKÇİLERİ!
YÜZLERİ KIZARANLAR/İSTİSMARCILAR
KIBRIS’IN KURULUŞU
BAŞIMIZIN TACI; ASHAB
ÇOK ÇOK İLERİ DEMOKRASİ
KADER; TAKDİR EDİLEN HÜKÜM
BANA NE AMERİKA’DAN
TOPYEKÛN MÜCADELE
MİLLETİN İRADESİ ve KAVMİYETÇİLİK
ÇANAK ÇÖMLEKÇİLER
İDAM VE İDAMLIKLAR
TERÖR NEDİR?
ÜNİVERSİTE TALEBELİĞİ
ŞEHİDİ MUAZZEZ; ÜMMETİN "HALİS" EVLADI
MÜSLÜMANIN GEVŞEMEMESİ LAZIM
MÜJDELER OLSUN EY ÜMMET
GERÇEK ELEŞTİRİ
KORKUYORLAR
BİZİM ŞEHİDİMİZ
İSLAMCI GENÇLİĞİN HEDEFİ
HAİNİN HÜKMÜ
IRAK; BELDET'UN-NİFAK VE'Ş-ŞİKAK
FETÖ TEMİZLİĞİ
İNSANLIK ENKAZ ALTINDA
MACARLARIN REZALETİ
“PROVOKASYONA DAVET!”
TEMMUZ 15
GİDİŞATI DÜZELTMEK ELİMİZDE
SULTAN ABDÜLHAMİD HAN’I ANLAMAK
Bizim Gazete
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Alıntı Yazarlar
Şanlıurfa
Az Bulutlu
Güncelleme: 12.11.2019
Bugün
12° - 26°
Çarşamba
11° - 25°
Perşembe
12° - 24°
Şanlıurfa

Güncelleme: 12.11.2019
İmsak
05:30
Sabah
06:53
Öğle
12:14
İkindi
15:01
Akşam
17:25
Yatsı
18:42
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Sivasspor
21
0
2
3
6
11
2
Fenerbahçe
20
0
3
2
6
11
3
Trabzonspor
19
0
2
4
5
11
4
Alanyaspor
19
0
2
4
5
11
5
İstanbul Başakşehir
19
0
2
4
5
11
6
Galatasaray
19
0
2
4
5
11
7
Yeni Malatyaspor
18
0
3
3
5
11
8
Beşiktaş
18
0
3
3
5
11
9
Gaziantep FK
15
0
4
3
4
11
10
Çaykur Rizespor
14
0
5
2
4
11
11
Göztepe
13
0
4
4
3
11
12
Konyaspor
13
0
4
4
3
11
13
Kasımpaşa
12
0
5
3
3
11
14
Denizlispor
11
0
6
2
3
11
15
Antalyaspor
11
0
6
2
3
11
16
Gençlerbirliği
10
0
5
4
2
11
17
MKE Ankaragücü
9
0
6
3
2
11
18
Kayserispor
7
0
6
4
1
11
Arşiv Arama
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı