301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Yazı Detayı
11 Ağustos 2017 - Cuma 05:29 Bu yazı 903 kez okundu
 
ALİYA’NIN GÖZÜNDEN FİLİSTİN MESELESİ-1
Osman GÜLEBAK
o.gulebak@ilkemuhabir.com
 
 
Bosna Hersek'te ortaya koymuş olduğu İslami mücadelesi ve fikirleriyle İslam dünyasına bir iz bırakan Aliya İzzetbegoviç, doğumunun 92. yılında başkent Saraybosna'daki mezarı başında dualarla anıldı.
 
Aliya, her ne kadar şu fani dünya hayatına veda etmiş olsa da onun İslam gençliğine miras bıraktığı fikirleri hala tüm canlılığıyla karşımızda duruyor. Günümüz İslam dünyasının en büyük ve en acil çözüm bekleyen sorunlarının başında gelen Filistin meselesi denilince elbette Aliya'yı anmadan geçmek doğru olmasa gerek.
 
Aliya, Müslümanların tüm sorunlarını olduğu gibi Filistin davasını da sahiplenerek 1970'li yıllarda yazdığı bir makalede Müslümanlar ve İsrail başlığıyla bu sorunu ele alarak değerlendirmelerde bulunur.
 
Tarihi gerçeklerden yola çıkan Aliya, yeni nesli gerçek tarihini bilmemekle eleştirir. Aliya bu iddiasında haksız değildir. Günümüz İslam gençliği maalesef yıllarca emperyalist ülkeler tarafından ortaya konulan organizeli projeler sonucunda adeta tarihine yabancılaştırıldı. Tarihi unutturulan ya da tarihinden utandırılan gençliğimiz çağdaşlaşma safsatasıyla batının önünde diz çöken çağdaş bir köle haline getirildi. 
 
Hâlbuki bizim bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz yeni neslin asli tarihini okuyarak ait olduğu medeniyeti tanıması, okuduğu tarihten ders çıkarıp güncelleştirerek kendine konum belirlemesidir. Bugün gündemimizin en ön sıralarında yer alan Filistin meselesinin gerçek tarihini kaç tane gencimiz biliyor? Unutulmamalıdır ki tarih bilincinden bir gençliğin de o gençliğin ait olduğu toplumun da geleceği yoktur.
 
-Aliya ilk iş olarak saptırılan tarihi hafızayı düzeltmek adına makalesinde işgalci İsrail'in Filistin toprakları üzerindek hak iddialarını tarihi belgelerle çürütür. Yahudilerin Filisitn topraklarındaki tarihi serüvenlerine yer veren Aliya, son olarak Hz. İsa'nın doğumundan önce (İ.Ö) 70 yılından 1948 yılına kadar (yaklaşık 19 asır) hiçbir Yahudi topluluğunun Filistin'de bulunmadığı gibi önemli bir bilgiyi paylaşır. Buradan da anlaşıldığı üzere Yahudilerin Filistin için atalarımızın yurdu iddialarının asılsız olduğunu ortaya çıkarıyor.
 
Buna karşın bu süre zarfında belli aralıklarla Roma, Bizans, Pers hâkimiyetinde kalan Filistin topraklarının, Hz. Ömer döneminden itibaren Müslümanların hâkimiyetine girdiğini ve bu hâkimiyetin 13 asır boyunca devam ettiğini ifade eder.
 
Aliya, "70. yılından 14.05.1948 yılına kadar -son on dokuz asır boyunca- Filistin topraklarında hiçbir Yahudi devlet topluluğu yoktur. Bu dönemin ilk 6 asrında Kudüs hâkimleri değişmektedir. (Roma, Bizans, Pers) 638 senesinde Kudüs'ü Müslümanlar fethederler ve Halife Ömer, şehri bizzat piskopos Sofroniyus'tan teslim alarak, her üç büyük dünya dini için, din özgürlüğünün bulunduğu bir şehir olarak belirler. O zamandan 1918 senesine kadar yaklaşık 13 asır boyunca- Filistin ve Kudüs'ün hâkimi Müslümanlardır." diyerek İsrail'in bölge üzerindeki hak iddialarını çürütür.
 
Tarihi gerçeklerin de ispat ettiği gibi kuruluşu esnasında Filistin'de ne toprakları ne de nüfusu bulunmayan İsrail'in kuruluşunun siyasi tarihte benzeri olmayan bir vak'a olarak niteleyen Aliya, İsrail'in kurulma fikrinin, Siyonizm'in (1895 civarında) kurucusu olan Teodor Herzl'in Yahudi Devleti adlı eserinde ortaya çıktığını belirterek 'Siyonizm'e işaret eder.
 
Peki, Aliya'nın işaret ettiği bu Siyonizm nedir? Siyonizm, kısaca hem Kudüs'te (Filistin) hem de Yahudilerin inanışlarına göre "Vadedilmiş Topraklar" olarak nitelendirilen Nil'den Fırat'a kadar olan topraklar üzerinde 19. yüzyıl sonlarına kadar yurtsuz olan Yahudilere ait bir devlet kurma düşüncesidir.
 
Müslümanların Arapların yaşadığı Filistin'e Avrupa'da yaşayan Yahudilerin getirilip yerleştirilmesi düşüncesi, 1917 Balfour Bildirisiyle Avrupa'dan destek görür. İngiliz Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour'un İsrail devleti kurulması amacıyla bu deklarasyon yayımlar. Bakan, bu bildirge  ile Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulmasını destekleyeceklerini bildirmiştir. 
 
Aliya, Balfour Bildirgesi ile başlayan sürecin 1948'de İsrail'in kurulması ve akabinde devam eden göçler neticesinde, daha öncede bölgede olmayan Yahudilerin, hem toprak hem de nüfus açısından Filistin'de üstünlüğü elde etmeye başladıklarını belirtir. Bunu ralkamlarla ifade eden Aliya, İsrail'in kuruluşunun ilan edildiği 1948'den 1967 yılına kadar 1 milyon 350 bin Yahudi'nin daha getirildiğini hatta 1967 yılında İsrail'in kuruluşunda yaklaşık 750 bin olan nüfusunun 2 milyon 300 bine ulaştığını ifade eder.
 
Bu rakamlardan da anlaşıldığı üzere dışarıda yaşayan Yahudiler, özellikle İngilizler tarafından Filistin'e göç etmesine imkân sağlar. Yahudi Ajansının çalışmalarının yanında "Yahudi Halk Cephesi" (Keymet) adıyla bilinen kuruluşun göç için gerekli olan parayı bu amaçla dünyadaki bütün Yahudilerden gönüllü yardım olarak toplayıp temin etmiştir. Böylece Filistin'de yüksek bir nüfusa sahip olup yaptığı işgale haklı gerekçeler üretmeye çalışmıştır.
 
İslam Coğrafyasının başına bela olan İsrail'in kuruluşunda İngiliz faktörünü görememek saflık olur herhalde… Hatta bugün İslam dünyasında yaşanan tüm fitnelerin arkasında mutlaka bir İngiliz parmağı vardır. 
 
Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Filistin topraklarına hâkim olan İngiltere, alttan alta Yahudilerin Filistin'e yerleşmesini sağladı. Aslında yaşanan bu gelişmeler ortaya konulmaya çalışılan uzun vadeli bir projeden başka bir şey değildir. İsrail için gerekli tüm altyapıyı hazırlayan İngilizler, nihayet Balfour Deklarasyonuyla İsrail'in önünü açmış ve Filistin toprakları üzerinde İsrail Devleti'nin kurulmasını sağlayarak daha sonra bu topraklardan tedricen çekilmiştir.
 
İngiltere'nin desteği bu kadarla da kalmamış, manda yönetimi sırasında kurulan Siyonist terör örgütlerindeki militanların eğitimini bile üstlenmişti.
 
"Haganah'a karşı İngiliz manda yönetimi daima büyük hoşgörü göstermiştir. Hatta Filistin'deki İngiliz subayları, Haganah askerlerinin eğitiminde görev almışlardır. Bu subayların en ünlüsü ise, ateşli bir Siyonist olan Yüzbaşı Orde Wingate'dir." (The Course of Modern Jewish History, Howard Sachar, sf.389)
Devam edecek…
 
Etiketler: ALİYA’NIN, GÖZÜNDEN, FİLİSTİN, MESELESİ-1,
Yorumlar
Diğer Yazılar
ÖTEKİLEŞTİRME PROBLEMİ VE TOPLUMSAL ÇÖZÜLME
KAPIMIZDA BEKLEYEN TEHLİKE
TARİH BİZE NELER SÖYLER?
SOROS’UN VAKFI GİTTİ YA YÜRÜRLÜKTEKİ POLİTİKALARI?
HZ. ALİ VE MALİK BİN EŞTER’E GÖNDERDİĞİ MEKTUP-2
HZ. ALİ VE MALİK BİN EŞTER’E GÖNDERDİĞİ MEKTUP-1
CHP, DP VE EZANIN ASLINA DÖNDÜRÜLMESİNİN PERDE ARKASI-2
CHP, DP VE EZANIN ASLINA DÖNDÜRÜLMESİNİN PERDE ARKASI-1
İSLAM DÜNYASINDA KURUMLARIN YENİLENME ZORUNLULUĞU
CADILARIN BİLİM YUVASINDA NE İŞİ VAR BEYLER?
İSLAM DÜNYASI VE ‘GERÇEK CUMHURİYET’ ARAYIŞI -2-
İSLAM DÜNYASI VE ‘GERÇEK CUMHURİYET’ ARAYIŞI -1-
ÂLİMLER BULUŞMASI VE KÜRTLER
İBRAHİM EDHEM EFENDİYİ TANIYAN VAR MI?
BİZ BU ÜLKENİN NESİ OLUYORUZ?
HÜKÜMDAR BEHRAM VE BAYKUŞUN HİKÂYESİ
BASRA OLAYLARI ANALİZİ - 2
BASRA OLAYLARI ANALİZİ - 1
21. YÜZYILDA MUSAB OLABİLMEK
"EN KÖTÜ BARIŞ, EN HAKLI SAVAŞTAN DAHA İYİDİR"
ELMA KOKUSUYLA GELEN ÖLÜM: HALEPÇE-2
ELMA KOKUSUYLA GELEN ÖLÜM: HALEPÇE-1
TÜRKİYE’DE YAŞANAN DARBELER, ABD VE CHP-2
TÜRKİYE'DE YAŞANAN DARBELER, ABD VE CHP-1
ABD İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ 'STRATEJİK MÜTTEFİK' İLİŞKİLERİ -2
ABD İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ 'STRATEJİK MÜTTEFİK' İLİŞKİLERİ -1
KÜRTLER ÜZERİNDEKİ EMPERYALİST OYUNLAR VE PKK-2
KÜRTLER ÜZERİNDEKİ EMPERYALİST OYUNLAR VE PKK-1
KÜRTLER ÜZERINDEN OYNANAN EMPERYALIST OYUNLAR (2)
KÜRTLER ÜZERINDEN OYNANAN EMPERYALIST OYUNLAR (1)
MÜNİR ÖZKUL VE KAYBOLAN MERHAMETİMİZ...
KUDÜS VE YOL AYRIMINDAKİ İNSANLIK…
ALİYA’NIN GÖZÜNDEN FİLİSTİN MESELESİ -3
BİLGE KRAL ALİYA VE FİLİSİTN MESELESİ-2
GÖRMEZ’İN VEDA KONUŞMASINDAKİ ACI HAKİKATLER…
DİYANET VE GÖRMEZ, SİYASETE KURBAN MI EDİLİYOR?
16 NİSAN REFERANDUMUNDA GERÇEKLERLE YÜZLEŞMEK-3
16 NISAN REFERANDUMUNDA GERÇEKLERLE YÜZLEŞMEK-2
16 NISAN REFERANDUMUNDA GERÇEKLERLE YÜZLEŞMEK-1
11 NİSAN KURTULUŞ ETKİNLİKLERİ VE (ÖZ)ELEŞTİRİLER
HÜDA PAR NEDEN HEDEF SEÇİLİYOR?
KONYA'NIN MEVLANA'SI VAR, YA URFA'NIN?
HALK HİZMET İÇİN İLLA YOL MU KAPATSIN?
AÇILIŞLAR HİZMET Mİ YOKSA EZİYET Mİ?
OKULLARIN AÇILMASI VE SORUMLULUKLARIMIZ
CEMAATLERE SALDIRI YA DA MAYIN MERKEPLİĞİ
DARBE KARŞITI KÜRTLER VE TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ ÜZERİNE…
BİRECİK'TE HALKI DAĞITMA EMRİNİ KİM VERDİ?
ÜMMET ŞUURU OLMADAN KUDÜS ÖZGÜRLEŞMEZ
Bizim Gazete
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Alıntı Yazarlar
Şanlıurfa
Parçalı Bulutlu
Güncelleme: 21.01.2019
Bugün
- 10°
Salı
- 11°
Çarşamba
- 12°
Şanlıurfa

Güncelleme: 21.01.2019
İmsak
06:03
Sabah
07:28
Öğle
12:43
İkindi
15:21
Akşam
17:46
Yatsı
19:04
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
Arşiv Arama
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı