301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
26 Şubat 2018 - Pazartesi 10:43 Bu haber 4271 kez okundu
 
Sözen: Şanlıurfa ortak değerimizdir
Kent Konseyi Başkanı Erkan Sözen , "Urfa ve Urfalılık bizim ortak değerimizdir. Bundan hareketle yola çıktık ve bu kente faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu kentte biz yaşıyoruz ve bu kentte çocuklarımız ve torunlarımız yaşayacak" dedi
Röportaj Haberi


Röportaj:  İshak POLAT /  Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanı Erkan Sözen ile Kent Konseyini ve yaklaşık 3 aylık faaliyetlerini konuştuk. Sizin için Erkan Sözen Hocamıza sorduklarımız ve aldığımız cevaplar

Kent Konseyleri hakkında bilgi alabilir miyiz?

Kent Konseyleri 5393 sayılı Belediye kanunu ve 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliğine dayanarak kurulmuş yapılardır. Kent Konseyleri şehir yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma/verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini yerine getirmek için kurulmuştur.

Kent Konseyi birbirinden farklı bireylerin, grupların, toplulukların, kurumların ve kuruluşların birlikte ortak akıl ve gönüllülük anlayışıyla yaşadıkları kentin yerel yönetimlerine katkıda bulunmak, kentlilik bilincini oluşturmak gibi amaçlarla bir araya geldikleri bir platformdur.

Şanlıurfa Kent Konseyi hakkında bilgi alabilir miyiz?

 Başkanlığını yürüttüğümüz Şanlıurfa Kent Konseyi de , 26 Kasım 2017’ de yapılan seçimli Genel Kurul Toplantısında, Başkan ve Yürütme Kurulu seçiminin ardından göreve başlamıştır. Şanlıurfa Kent Konseyi  Çalışma Grubu

Kent Konseyi Başkanı: Erkan SÖZEN

KENTKONSEYİ YÜRÜTME KURULU:

Gürkan BİLLURCU(Bşk.Yard.)-Abdullah EKİNCİ-Asuman C. YAZMACI-Vildan POLAT-Ali Rıza ÖZTÜRKMEN-Murat TEPE-Şefik BAKAY-Ahmet TÜYSÜZ-İbrahim COŞKUN-Ali ACAR-Osman GEREM-Faruk AKBAŞ-Ömer AĞ-İ.Halil HAKTANKAÇMAZ-Sadık SADE-Mehmet GÜZEL-İbrahim TORU-Mahmut KAYA-Sabri KÜRKÇÜOĞLU-Talat AKAY

Genel Sekreter: Aziz ÇİFTÇİ

Genel Sekreter Yardımcısı: Ömer ASLAN

MECLİS BAŞKANLARIMIZ:

KADIN MECLİSİ : Mahmude ERGİN

GENÇLİK MECLİSİ : Orhan Ğazi KAYA

ÇOCUK MECLİSİ : Kübra Su GÜLEL

 

Kent Konseyi Meclislerine rehberlik yapan Yürütme Kurulu Üyelerimiz:

KADIN MECLİSİ: Asuman Cevahir Yazmacı ; GENÇLİK MECLİSİ:  Ömer Ağ;

ENGELLİ MECLİSİ: Faruk Akbaş-Ahmet Tüysüz; ÇOCUK MECLİSİ: Vildan Polat

Kent Konseyimizin Çalışma Gruplarına rehberlik yapan Yürütme Kurulu üyelerimiz:

 1.ÇOCUK VE AİLE ÇALIŞMA GRUBU: Vildan Polat – Ömer Ağ

2.GENÇLİK / SPOR ÇALIŞMA GRUBU: A.Rıza Öztürkmen-Gürkan Billurcu-Ömer Ağ

3.ÇEVRE/ŞEHİRCİLİK VE KENT HAYATI ÇALIŞMA GRUBU: Murat Tepe-Mehmet Güzel-Mahmut Kaya

4.EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU: İbrahim Coşkun-Ömer Ağ

5.TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞMA GRUBU: A.Rıza Öztürkmen

6.ESNAF VE SANATKĀRLAR ÇALIŞMA GRUBU: Şefik BAKAY-Faruk Akbaş

7.MUHACİR/MİSAFİR STK LAR/GÖÇ ÇALIŞMA GRUBU: Osman Gerem-Mahmut Kaya-Talat Akay-Ali Acar

8.MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE ÇALIŞMA GRUBU: Sadık Sade-Ahmet Tüysüz

9.SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA ÇALIŞMA GRUBU: Osman Gerem-Talat AKAY

10.SAĞLIK ÇALIŞMA GRUBU: Gürkan Billurcu

11.BASIN-YAYIN VE SOSYAL MEDYA ÇALIŞMA GRUBU: İbrahim Toru

12.AFETLER VE KRİZ ÇALIŞMA GRUBU: Mehmet Güzel- Talat Akay

13.HEMŞEHRİ STK LAR ÇALIŞMA GRUBU: Faruk Akbaş-İ.Halil Haktankaçmaz

14.KÜLTÜR-TARİH-TURİZM-SANAT ÇALIŞMA GRUBU: Abdullah Ekinci-Asuman C.Yazmacı-Sabri Kürkçüoğlu

15.ŞANLIURFA 2071 AR-GE ÇALIŞMA GRUBU:  Yürütme Kurulu üyelerimiz.

Şeklinde örgütlenmiş olup bütün Çalışma Gruplarımızın faaliyetlerine katılan 371 tane  kurum, kuruluş, STK  temsilcisinin katıldığı yaklaşık 400 civarında  Şanlıurfa’nın geleceği için çalışan gönüllü arkadaşımızdan oluşan bir yapısı vardır.

Şanlıurfa kent Konseyi birbirinden farklı bireylerin, grupların, toplulukların, kurumların ve kuruluşların birlikte ortak akıl ve gönüllülük anlayışıyla yaşadıkları kentin yerel yönetimlerine katkıda bulunmak, kentlilik bilincini oluşturmak gibi amaçlarla bir araya geldikleri bir platformdur.

Şehrimiz için çok önemli bir yapı olduğuna inandığımız  Şanlıurfa Kent Konseyinde çalışma arkadaşlarımla birlikte tüm katılımcı kesimler arasında ortak akıl ve işbirliği ile kentin sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek Şanlıurfa’mıza çok daha yararlı ve etkin bir platform olması için tüm gayretimizle çalışıyoruz.

Şanlıurfa Kent Konseyimizde sosyal-sportif-kültürel ve doğal değerlerimize sahip çıkmayı önemsiyor ve bunlara yönelik projeler yürütüyoruz.

Gönüllü olarak çalışan meclis ve çalışma gruplarımızın yürütme kurulumuza sunduğu projeleri dikkatle ele alıyoruz. Projelerin uygulanabilmesi için ilgili kurum ve kuruluşların harekete geçirilmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz.

Kent Konseyinin kent yönetimine katkıda bulunabilmesi için belediyelerin stratejik ve yatırım planlarındaki projelerine aktif olarak katılım sağlaması gerektiğine inanıyoruz. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Nihat Çiftçi’den gerekli katılımı alıyoruz.

Şanlıurfalıların görüş, istek ve önerilerini dikkate almak, hemşerilere söz hakkı tanımak; kente dair sorunları tespit etmek, tüm kamu kuruluşları ve Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa çözümler üretmek; kentimizin dışarıdan nasıl göründüğünü analiz etmek ve Şanlıurfa’mızın daha etkin bir marka kent olması için projeler üretmek ve bu yöndeki çalışmaları desteklemek için varız.

Şanlıurfa Kent Konseyi’nin Şanlıurfa için önemi nedir?

Şanlıurfa sahip olduğu tarihi, kültürel değerlerin yanı sıra tarım ve sanayi anlamında müthiş bir potansiyele sahip bir şehir olmasının yanı sıra coğrafi olarak ta Ortadoğu’da merkezi konuma sahip bir şehir. Bu değerleri ile hızla büyüyen ve gelişen Şanlıurfa’yı hak ettiği noktaya taşımak için bu şehirde yaşayan, bu şehire sevdalı ve kendisini yetiştirmiş insanların bu şehiri geleceği taşımaları gerekir. İşte Şanlıurfa Kent Konseyi, Şanlıurfa’yı geleceğe taşımak için konusunda uzmanlaşmış gönüllü insanların bir araya gelerek bu şehrin sorunlarını ve çözüm önerilerini ortaya koyduğu, kurum ve kuruluşlara tavsiye niteliğinde karar aldığı bir yerdir. Dolayısı ile Kent Konseyi bu manada şehrin ortak aklı, üst aklıdır diyebiliriz.

STK’ların temsili açısından Şanlıurfa Kent Konseyinin önemi nedir?

Modern toplumlarda insanlar mesleki, fikri ve sosyolojik alanlarda fikirlerini sunmak, haklarını korumak ve geliştirmek için dernek, vakıf, birlik gibi STK’lar kurar ve burada faaliyet gösterirler. Kent Konseylerinde  de oluşum olarak her ne kadar Resmi Kurumlar olsa asıl omurgayı STK’lar oluşturur. Bu manada STK’ların şehir ve şehrin sakinleri hakkında yürüttükleri çalışmalar açısından Kent Konseyleri katılım açısından önemli bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kent Konseylerinin yaptırım gücü var mıdır?

Kent Konseyleri kuruluş olarak resmi kurumlar gibi icracı kurumlar değildir. Kuruluş amacı yasalar ile belli olup Belediyeler ile eş güdüm içerisinde Kentin vizyonu konusunda uzman olan üyelerinin marifeti ve ilgili kurulları vasıtası ile araştırmalar yaparak raporlar hazırlar ve bunu Belediyeler gibi icracı kurumlara iletir. İlgili Belediye Başkanı bunu değerlendirir ve uygulamaya koyar. Uygulama anlamında ise Kent Konseyi’nin önerisi dikkate alınmazsa ve konu çok hayati konu ise Kent Konseyi buna ahlak kuralları içerisinde, konuyu mecrasından taşırmayacak şekilde karşı çıkar. Ama burada önemli olan ihtilaf konusunda kavga dilini kullanmadan, dedikoduya, fitneye yol açmayacak şekilde tavır koymaktır. Bunun dışındaki tavır Kent Konseylerine yakışacak bir tavır değildir ve kente yarar sağlamaktan ziyade zarar verir. Önemli olan yapıcı bir tavır içerisinde olmaktır ve nihayetinde Kurum ve Kuruluşların başındaki insanlar da secimle, vatandaşın oyu ile o makama gelmiştir ve onların da gayesi bu kente ve insanlara hizmet etmektir.  Tekrar altını çiziyorum; bu eş güdümü sağlayanlar gerçekten de Türkiye’de parmakla gösterilen Kent Konseyleri olmuştur. Şahsım bu konuda çeşitli araştırmalar yaptım. Kurumlar ile olması gereken şekilde ilişki kuran Kent Konseylerinin başarılı olduğunu gördüm.  Muhalefet dilini kullanan, kent için yararlı olan şeylere bile karşı çıkan Kent Konseyi anlayışının vatandaşlar arasında tasvip görmediğini gördüm.  Biz bu konuda başarılı Kent Konseylerinin çalışmalarını inceleyerek , örnek alarak hizmet edeceğiz. Bizim gayemiz kentimize hizmet etmek ve bu konuda etik kurallara uymaktır. Urfa ve Urfalılık bizim ortak değerimizdir. Bundan hareketle yola çıktık ve bu kente faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu kentte biz yaşıyoruz ve bu kentte çocuklarımız ve torunlarımız yaşayacak.

Faaliyete başladığınızdan bu tarafa aldığınız karar ve sunduğunuz raporlar var mı?

Evet. 10 civarında konu ile ilgili olarak Çalışma Gruplarımızın yaptığı araştırmalar rapor haline getirilerek ilgili yerlere cevabi rapor gönderildi. Bunun yanı sıra birkaç konu hakkında Şanlıurfa kent Konseyimizin görüşü istendi. Bu konular hakkında da arkadaşlarımız kendi Çalışma Grupları içerisinde çalışmalarını yürütüyorlar. Şunun da altını çizmek istiyorum; bir konuda rapor hazırlarken titiz bir çalışma yürütüyoruz ve hassas davranıyoruz.

Şunu da belirtmeden geçmek istemiyorum; bizden sadece Kurumlardan görüş bildirmemiz istenmiyor. Özel Sektör de bizden görüş isteyebiliyor. Mesela geçenlerde bir Özel Sektörde yatırım yapmak isteyen bir firma bizden görüş istedi. Biz de Harran Üniversitesinden, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden, çiftçilerimizden hatta yerel basından taramalar da yaparak  bilgi alarak detaylı  bir rapor hazırlayıp sunduk.

Büyükşehir Belediyesi ile ilişkileriniz nasıl?

Şanlıurfa kent Konseyi olarak faaliyete başladığımız 2 aydan bu tarafa Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve  Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Nihat Çiftçi ile iletişimimiz çok güzel. Sayın Başkan hakikaten elinden gelen tüm desteği veriyor ve faaliyetlerimize katılım gösteriyor.  Nihayetinde bu şehir hepimizin ortak şehri ve bu şehre karşı sevdası olan herkes elini taşın altına koyuyor.

Tam burada sorayım; Kent Konseyleri birilerinin arka bahçesi midir?

Kent Konseyleri kimsenin arka bahçesi değildir. Bakın Şanlıurfa kent Konseyindeki çalışma gruplarında 400 civarında arkadaşımız hiçbir ücret almadan, dünya görüşleri ne olursa olsun Şanlıurfa sevdası ile katkı sunuyor. Kenti ilgilendiren konularda hiç kimse dünya görüşünü, oy verdiği partiyi sormuyor. Kent Konseyi olarak bizim ortak derdimiz yaşadığımız kentimizdir. Önemli olan ehliyettir.

2-3 aylık süreçte Şanlıurfa’nın sorunları konusunda yaptığınız tespitler nelerdir?

Bu sorunuzu şöyle yanıtlıyayım; Arkadaşlarımız ile birlikte şehri geziyoruz. Bir Şanlıurfalı gibi değil de bir yabancı gibi inceliyoruz. Karşılaştığımız sorunlar her şehrin sahip olduğu sorunlar ile aynı. Ama ben farklı bir açıdan bakıyorum, o da şudur; Şanlıurfa her geçen gün değişiyor ve gelişiyor. Her geçen gün güzelleşiyor ve daha da yaşanabilir bir şehir haline geliyor. Şanlıurfa’da başarılı bir belediyecilik uygulanıyor. Bazı gelişmeler yavaş ta olsa objektif bakarsak Belediyecilik güzel işliyor. Her gelen Belediye taşın üstüne bir taş koymuş ve konulmaya da devam ediyor. Kuru kuruya her şeyi eleştirip enerjimizi tüketmeyelim. Bakın Şanlıurfa’ya son 10-15 yılda her anlamda güzel gelişmelere ev sahipliği yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Önemli olan şehre güzel bakmak ve bu şehrin güzelliklerini görmek.

Şanlıurfa’nın gelişimi açısından yerel medyadan beklentileriniz nelerdir?

Medya bir kentin tanıtımında, kentin sorunlarını dile getirmede ve çözüm önerilerinde önemli bir unsur. Bu manada yerel basını önemsiyoruz ve öneminin farkındayız. Beklentilerimize gelince de ; bu şehrin sorunlarını dile getirmek yerel medyanın en önemli işlevlerinden birisi ama tanıtım konusunda da yerel medyanın önemi daha büyük. Dolayısı ile bu şehrin tanıtımında ve güzel bir algı oluşmasında yerel medyanın desteğine ihtiyacımız var. Yerel basınımızın bu güzellikleri daha çok işlemesini arzu ediyoruz.

Nasıl bir Şanlıurfa hayal ediyorsunuz?

Tarihi, kültürü, doğası, örfü ve adetleri ile değerlerini korumuş ve içinde yaşayan insanların mutlu olduğu bir Şanlıurfa hayal ediyorum. Kaldı ki hayalden öte böyle bir şehirde yaşadığımı biliyorum ve bu şehrin yıldızının daha da parlayacağını biliyorum.

Kişisel bir soru; Yorulmuyor musunuz?

Eğer, hayata dair bir söyleminiz varsa yorulmazsınız. Benim insanlara, şehrime ve ülkeme ilişkin sorumluluklarımın olduğunu düşünüyorum. Dolayısı ile gerek öğretmenlik yaptığım dönemde, gerekse siyaset, vakıf, sendika çalışmalarımda ve şimdi de Şanlıurfa Kent Konseyinde yorulmak gibi bir duyguya sahip değilim. Şikayet ettiğim tek konu eskisi gibi okumaya fırsatım olmuyor. Ki o açığı da her fırsatta okumaya gayret ederek kapatmaya çalışıyorum. Şunu da belirtmek isterim; bir insan yaptığı işi ciddiye almalı. Siz işinizi ciddiye alırsanız herkes sizi ciddiye alır. Acizane bende yaptığımı işi ciddiye almaya çalışıyorum ve ciddi olarak yapmaya gayret ediyorum. Dolayısı ile yorgunluk gibi bir şey hmiyorum.

Eklemek istedikleriniz nelerdir?

Öncelikle bu röportaj vesilesi ile size ve Gapgündemi Gazetesine teşekkür ediyorum.  Şanlıurfa hepimizin şehridir ve ortak değerimizdir. Bu şehri ne kadar seversek ve sahiplenirsek gelecek kuşaklarımıza da o derecede yaşanabilir bir şehir bırakmış oluruz. Bu düşünce ile bu şehirde yaşayan tüm hemşerilerimize en kalbi muhabbet ve saygılarımı sunuyorum.

ERKAN SÖZEN KİMDİR?

İki dönem AK Parti İl Başkan Yardımcılığı yapan Erkan Sözen, geçmişte Eğitimci olarak Milli Eğitim bünyesinde çeşitli kurumlarda yöneticilik ve öğretmenlik yaptı. Yarınlar için Düşünce Platformu Şanlıurfa İl Temsilciliğini bir süre sürdüren Sözen, Öğretmenler Vakfı, Eğitim Bir Sen Kuruluş aşamasında çalışmalar yaptı. SDAV üyeliği devam ediyor. Birlik Vakfı Şanlıurfa Şubesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Sözen, Ulusal medya tecrübesinden sonra halen yerel medyada yazarlık yapmaktadır.

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: Sözen:, Şanlıurfa, ortak, değerimizdir,
Yorumlar
Bizim Gazete
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Alıntı Yazarlar
Şanlıurfa
Sıcak
Güncelleme: 17.07.2019
Bugün
21° - 38°
Perşembe
22° - 35°
Cuma
22° - 38°
Şanlıurfa

Güncelleme: 17.07.2019
İmsak
03:30
Sabah
05:11
Öğle
12:36
İkindi
16:26
Akşam
19:51
Yatsı
21:25
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
Arşiv Arama
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı