301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
27 Mayıs 2016 - Cuma 09:08 Bu haber 23074 kez okundu
 
“Bizler mükellefin danışmanı ve sır küpüyüz”
Bu haftaki röportajımızın konuğu Şanlıurfa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı ( ŞSMMM) İbrahim Halil Akman oldu.
Röportaj Haberi


Röportaj: İshak POLAT/ Akman'a Mali Müşavirlerin ve Muhasebecilerin sorunlarını ve ekonomi dünyasındaki rollerini sorduk. Aldığımız cevaplar ...

Okuyucularımız için sizi tanıyabilir miyiz?
İbrahim Halil Akman, 1962 Yılı Bozova, Urfa doğumluyum. Evli ve dört çocuk babasıyım. İlk, orta ve lise eğitimimi Urfa'da tamamladım. Daha sonra İki yıllık Meslek Yüksekokulunu bitirip akabinde askere gittim.
Askerlik sonrası dört yıllık fakülteyi bitirerek lisans ve ön lisans eğitimi aldım. çeşitli şirketlerde Muhasebe Müdürü olarak çalıştıktan sonra 1986 yılında resmi olarak Mali Müşavir olarak meslek hayatına atılmış oldum. ŞSMMMO 1989 yılında kurulduğundan bu tarafa Oda'nın çeşitli birimlerinde görev aldım. Yani yaklaşık 26 yıldır ÜFst Kurul Delegeliği, Disiplin Kurulu Başkanlığı , Genel Sekreterlik, Başkan Yardımcılığı gibi görevlerde kesintisiz olarak Oda bünyesinde meslektaşlarıma hizmet ettim.
Değerli dostum ve kardeşim Nihat Taş'ın görevinin son döneme girmesi ve siyasete atılması ile birlikte son 1,5 yılda Oda Başkanlığı görevini üstlendim ve 15 Mayıs 2016 yılında yapılan seçimde 22. Genel Kurul seçimlerinde meslektaşlarımızın büyük teveccühü ile tekrar Oda Başkanı seçildim. Allah kısmet ederse bu 3 yıllık dönem içersinde de gençleri ön plana çıkartacak çalışmalara imza atıp Odamızı genç arkadaşlarımıza bırakmayı düşünüyorum.

ŞSMMMO hakkında bilgi alabilir miyiz?
Şanlıurfa Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası 1989 yılında 3568 sayılı yasanın resmileşmesinden sonra yaklaşık 50 meslektaşımızın bir araya gelmesi ile kurulmuştur. İl ve ilçelerimiz dahil 420 üyemiz yani meslek mensubumuz vardır. Bu üyelerimizin bazıları meslektaşımız olup ( Maliye, Defterdarlık gibi kurumlarda çalıştığı için) pasif durumdadır. Bu sayının 310 tanesi Vergi dairesine kayıtlı olup fiili olarak mesleği icra eden kişilerdir. Bunun yanı sıra Odamız bünyesinde 140 arkadaşımızın stajı başlamış ve bu staja devam etmektedirler
Odamızın amacına gelince; Bilindiği üzere Meslek Odaları üyelerinin menfaatlerini korumak, ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki anlamda yapılan işlerini kolaylaştırmak, meslektaşların bir biri ile iletişim kurmasını ve dayanışma içinde olmalarını sağlamak gibi bir çok amacı vardır. Bizlerde bu amaç doğrultusunda meslektaşlarımıza ve memleketimize hizmet etme gayreti içersindeyiz

Serbest Muhasebeci ( SM) ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ( SMMM) yaptıkları iş hakkında bilgi alabilir miyiz?
Öncelikle 13.06.1989 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu 2. maddesinin A bendi "Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Mesleğini" tanımlamaktadır. Ayrıca bu mesleği yapmaya hak kazanmış kişilerin yapabilecekleri işler Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerinde detaylı olarak açıklanmıştır . Kanunla belirlenen mesleklerden SM (Serbest Muhasebeci) ve SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) mesleklerinin yapacakları işler arasında belirgin bir farklılık bulunmamaktadır. Ya da daha doğru bir ifade mesleğin ana faaliyeti olan "Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin; genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince defterlerini tutmak, bilanço, kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak" işini her iki meslek grubu da icra edebilmektedir.

Mali müşavirler ve muhasebeciler mükellef için aslında daha çok şey ifade ediyor?
Özellikle altını çiziyorum; bir muhasebeci mükellefin sır küpüdür. Evinde hanımının bilmediği sırrı muhasebecisi bilir. Bazen krediler, yatırımlar borçlar v.s. konusunda mükellefin her şeyini biliriz. Belki bunlardan ailesinin bile haberi olmaz ama muhasebecinin bilgisi vardır. Çünkü mükellefimiz ile ilgili tüm veriler bizde. Yani biz mükellefin sır küpüyüz. Bunun yanı sıra mükelleflerimizin yatırım danışmanı, yer geldiği zaman psikologu, yeri geldiği zaman en güvendiği arkadaşıyız. İş anlamında, sosyolojik olarak mükellefin geleceğini belirleyen maddi olmasa da manevi olarak iş ortağıyız. Demin dedim ya Urfa mükellef profili bakımından çok farklıdır. Çünkü ben bir mükellefle 30 yıldır hem halim. İnanın danışmanlık anlamında bir mükellef muhasebecinin kendisine yardımını bilse bu onun ufkudur.

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin mükellef ve ekonomi açısından önemi nedir?
Devlet ile mükellef arasındaki ön önemli köprü Mali Müşavirlerdir. Bunu dediğimizde Türkiye'de ki vergi sistemine bakmak gerekir; Devlet , vatandaştan % 80 civarına vergiyi ( ÖTV, Harç Damga vergisi gibi adlarla ) dolaylı olarak alıyor. Bunu yanı sıra % 12 kaynaktan kesme olarak alıyor. Geriye kalan % 8 lik kısım ise mükellefin devlete direkt verdiği vergidir. İşte Türkiye'deki 90. 0000 meslektaşımız Vergi Daireleri, Müfettişler, Mali Müşavirler , Muhasebeciler adı altında bu % 8'lik vergi için çalışıyoruz. İşte burada bizim mesleğimizin önemi ortaya çıkıyor. Devlete en büyük K.D.V.'yi sağlayan benim meslektaşlarımıdır.

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin sorunları nelerdir?
Öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor; Devlete bu kadar vergi kazandırmamıza ve mükelleflerimizin bir çok yükünü taşımamıza rağmen meslek grubumuz devletin ve mükellefin nezdinde çok önemsenmeyen bir meslek grubu. Sorunlara gelince bizim Sosyal Güvenlik hakkımızın ayrı olması gerekiyor. Eğer biz yarı resmi bir kurum isek bizi ayrı bir kategoriye oturtmaları lazım. Bunun yanı sıra Türkiye'de hizmet fiyat tarifeleri tarafından belirlenen tek meslek grubuyuz. Bu uygulama başka hiçbir meslek grubunda yok. Maliye Bakanlığı Bu da 3568 yasanın ilk çıktığı dönemdeki aksaklıklardan kaynaklanıyor.
Bunun yanı sıra olarak en büyük sıkıntılarımızdan birisi Genel Merkez nezdinde ki temsil durumudur. Genel Merkez nezdinde Yeminli Mali Müşavirleri 5 kişi temsil ederken bizleri Mali Müşavirleri 4 kişi temsil ediyor. Yani buradaki temsiliyette azınlığın çoğunluğa hakimiyeti var. Bizim sorunlarımızı bundan dolayı Bakanlığa TÜRMOB' siyasetçilere iletemiyoruz.
İlettiğimizde ise Yeminli Mali Müşavirlerin sahasına girdiği için onlarda bunu istemiyor. Çözüm olarak Yeminli Mali Müşavirlerin ve Serbest Mali Müşavirlerin odaların ayrılmasını öngörüyoruz, Türkiye'de 4.700 Yeminli Mali Müşavir var. Buna karşılık 90.000 Mali Müşavir var. Hakkaniyet konusunda maalesef adil bir temsil yok.
Bunun yanı sıra mükellef nezdinde yaptığımız iş önemsenmiyor. Bir çok anlamda mükellefin yükünü taşıdığımız halde ücretler konusunda bayağı sıkıntılarımız var.

Hak ettiğiniz ücreti alabiliyor musunuz?
Emeğinizin karşılığını alabilmek Türkiye'deki en büyük sıkıntılardın birisidir . Hele hele Urfa'da bu biraz daha sıkıntıdır. Sanki hizmet sektöründe yaptığımız hizmetler bedava gibi geliyor mükellefe. İnanın bir mükellef " Ya ne yapıyorsunuz ki ücret verelim" dediğinde çok üzülüyoruz. Halbuki bir muhasebeci bir mükellefi batırabilir. Demin altını çizdim; biz mükellefin sır küpüyüz ve bu sırrı ifşa edemeyiz. ( Ki bu sırları ifşa eden meslektaşımız olamaz ve aramızda yer yoktur) Onun için mükelleflerimiz de lütfen muhasebecilerine verdikleri ücretleri çok görmesinler.

Sizin meslekte de haksız rekabet var mı?
Elbette. Bütün meslekler de olduğu gibi bizim mesleğimizde de çürük elmalar çıkabiliyor. İşte; ücret indirmeler olsun, yanında kaçak muhasebeci çalıştırma olsun meslek etiğine uymayanlar çıkabiliyor. Biz bu duruma karşı gerekli ikazları yapıyoruz ve belli uygulamalarımız oluyor. Hatta geçmişte meslekten çıkarttığımız üyelerimiz oldu.

Türkiye'de mevzuatlar özellikle ticaret mevzuatı sürekli değişir. Size yansıyan sıkıntılar nelerdir?
Öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor; insani ve sosyal yapıdan dolayı Urfa'da Mali Müşavirlik mesleği çok farklıdır. Mükellef SSK, Bağ- Kur mevzuatını bize sorur. İş- Kur mevzuatını, Ticaret kanunlarını, vergi usul kanunların v.b. bunları bize sorar ve bizim bunları bilmemiz gerekiyor. Çünkü mükellef bunları bilmez ve bilmediği gibi de bu uygulamalardan doğabilecek sorunları direkt olarak size atar. Bunları bilmemize ve mükellefimizin yükünü taşımamıza rağmen genelde iş takipçisi gibi görülmek bizi gerçekten üzüyor.

Son dönemde Urfa'da vergi denetimleri mükellefleri yaptıkları işlerden bıkma noktasına getirdi. Bu uygulamaların size yansımaları nelerdir?
Demin izah etmeye çalıştım; Urfa'da ki mükellef profili farklıdır.Samimiyet ve güvenden dolayı mükellefimiz her hangi bir vergi incelemesinde veya başka uygulamada "ben bilmem muhasebecim bilir " der . Halbuki uygulamalar konusunda da sürekli mükelleflerimizi ne yapmaları gerektiği yönünde sürekli uyarıyoruz.
Dolayısı ile iş bu son noktaya geldiğinde günah keçisi olabiliyoruz. Şimdi bunların ışığında ; son zamanlarda Şırnak, Mardin, Siirt gibi terör saldırılarının olduğu yerlerdeki Maliye Müfettişleri mücbir sebeplerden dolayı oralara gidemiyorlar. Oraya gidemedikten sonra ister istemez bu incelemeler Urfa'ya kaymış durumda. Devletin görevidir. İnceleyebilir ve bunun aksini kimse isteyemez.
Ama böylesi kritik bir dönemde bu uygulamaları yaparken mükellefe karşı hassas davranılmalıdır. Türkiye'de inceleme oranları % 2 veya 3'ü geçmez. Peki % 97 vergi kaçırıyorsa % 3'ün ne suçu var? Birde bu açıdan bakmak lazım. Denetleme yapılsın ve hatta bizde yardımcı olalım. Yetkililere de ilettik. Bunu mükellefimizi kırmadan, bilakis ekonomiye kazandırarak yapalım dedik. Ama Urfa gibi sosyolojik, psikolojik ve ekonomik olarak hassas ve dimdik ayakta duran bir şehirde maalesef mükellefi rencide edecek durumlar ciddi sonuçlar doğurur ve bir ipin söküğü gibi burada oluşacak bir sıkıntı ta İstanbul'a kadar gider.

Sohbet esnasında 3 yıllık dönem sonrasında Başkanlığı gençlere bırakacağınızı ifade ettiniz. Gençlere nasıl bir oda bırakmayı düşünüyorsunuz?
Acizane 26 yıldır meslektaşlarıma hizmet için gayret gösterdim. Dolayısı ile meslektaşlarıma daha etkin, meslektaşlarının ihtiyaçlarına hızlı ve doğru cevap verebilen bir Oda bırakmak en büyük hayalimdir. Bu kapsamda da Karaköprü'da bulunan 4 dönümlük arsamız var. Ve projemiz hazır. Ramazandan sonra inşallah temelimizi atarak orada bir Eğitim Salonu ve Sosyal tesis yapmak istiyoruz. Ki hali hazırdaki yerimiz de kendimizindir. İnşallah b bahsettiğim tesisleri 2 yıl içersinde bitirerek benimle beraber yol yürüyen genç kardeşlerimize gıpta ile bakılan bir oda, bir meslek ve gelecek bırakmak istiyoruz. Tek hedefimiz bu.

Genç muhasebecilere tavsiyeleriniz nelerdir?
Öncelikle belgelerini almış kardeşlerimizin kendilerini geleceğe yönelik olarak piyasada çok iyi yetiştirmelerini isterim. Bunun yanı sıra kendi bürolarını, işyerlerini kurmak konusunda aceleci olmasınlar.İlla kendi işyerlerini kurmak isterlerse İki - üç arkadaş bir araya gelerek gider ortaklığı yapsınlar. Bu tavsiyelerde bulunurken de meslekte 32 yıllık geçmişi olan bir ağabeyleri olarak söylüyorum. Acele girişilen işler de bazen istenilen sonuç alınamıyor ve bu da insanın moralini, psikolojisini bozabiliyor.

Eklemek istedikleriniz nelerdir?
Öncelikle size ve gazetenize bu röportaj imkanından dolayı teşekkür ediyorum.
Son olarak Maliye Bakanlığının biz muhasebecilere yıktığı angaryaların bir an önce kaldırılmasını, hizmet verdiğimiz mükelleflerimizin ücretler konusunda daha hassas olmasını diliyorum.
Bunlar yapılırsa Türk ekonomisinin temel taşlarından olan Mali Müşavirler ve muhasebeciler daha rahat ve severek mesleklerini icra edeceklerdir ve daha verimli olacaklardır.

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: Bu, haftaki, röportajımızın, konuğu, Şanlıurfa, Serbest, Muhasebeci, Mali, Müşav
Diğer Fotoğraflar


Yorumlar
Bizim Gazete
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Öne Çıkanlar
Alıntı Yazarlar
Şanlıurfa
Parçalı Bulutlu
Güncelleme: 21.01.2019
Bugün
- 10°
Salı
- 11°
Çarşamba
- 12°
Şanlıurfa

Güncelleme: 21.01.2019
İmsak
06:03
Sabah
07:28
Öğle
12:43
İkindi
15:21
Akşam
17:46
Yatsı
19:04
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
Arşiv Arama
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı